Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing Sgk Trang 14 Sách Mới

  -  

1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. địa chỉ a few more if you can.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 unit 1 writing sgk trang 14 sách mới

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 11 unit 1 writing

(Dưới đó là những lý lẽ trong gia đình. Thực hiện những nhiều từ dưới đây để ngừng câu. Nếu hoàn toàn có thể em hãy bổ sung cập nhật thêm)


*

Hướng dẫn giải:1. My parents don"t let me stay out late at the weekend.2. They make me keep my room tidy.3. They tell me khổng lồ take my studies seriously.4. They warn me not khổng lồ smoke or take drugs.5. They want me to have good table manners.6. I am not allowed lớn stay overnight at my friend’s house.7. They forbid me lớn swear or spit on the floor.

Tạm dịch:• giữ phòng của tớ gọn gàng• Tôn trọng fan cao tuổi• Giữ cân bằng bằng phương pháp tham gia một môn thể thao• học tập nghiêm túc• giúp sức về bài toán nhà với các công việc nhà khác• Theo bước đi của họ• bao gồm cách cư xử tốt• Thăm ông bà tôi tối thiểu mỗi tuần một lần• đàn dục buổi sớm mỗi ngày• Chỉ chơi game điện tử vào cuối tuần• không nên nguyền rủa• ko khạc nhổ bên trên sàn nhà

1. Cha mẹ tôi không để tôi ở lại muộn vào thời gian cuối tuần.2. Họ khiến cho tôi duy trì phòng của tớ gọn gàng.3. Họ bảo tôi học tập nghiêm túc.4. Họ cảnh báo tôi không thuốc lá hoặc sử dụng thuốc.5. Người ta muốn tôi có cách cư xử tốt.6. Tôi không được phép nghỉ qua đêm tận nhà bạn của người sử dụng tôi.7. Họ cấm tôi nguyền rủa hoặc khạc nhổ trên sàn nhà.

Xem thêm: Viết Bài Văn Tả Thần Tượng Của Em Bts, Juvialeo On Twitter: Một Bạn V

(Hãy phát âm lại danh mục ở bài tập 1 rồi chọn ba quy định đặc biệt nhất mà phụ huynh em thường áp dụng với em. Hãy suy nghĩ ra tại sao và viết vào lúc trống cho sẵn.)


*

Hướng dẫn giải:The most important rule in my family is that we should visit our grandparents at least once a week. We live about 10 km away, & my parents want us to lớn have a closer relationship with our grandparents by visiting them regularly and making sure that they are not lonely.

Xem thêm: Bài 54 Trang 34 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 54 Trang 34

3. An English teenager is going to lớn stay with your family for two months on a cultural homestay programme. Complete a letter lớn inform him / her of the rules in your family. Write between 160-180 words, using the suggested ideas in the list above.

(Một bạn học viên người Anh sắp tới sang ở lại trong gia đình em trong khoảng 2 mon theo lịch trình giao giữ văn hóa. Hãy xong bức thư nhằm báo cho bạn đó biết về những dụng cụ trong gia đình em. Hãy áp dụng ý tưởng lưu ý trong danh mục trên đề viết bức thư dài khoảng chừng 160-180 từ.)


*

Hướng dẫn giải:Pham Ngoc Thach, Dong Da. Ha Noi, Viet phái nam February. 10th. 20...Dear Lauren,I"m very happy khổng lồ know that you"ll be staying with my family for two months. We live in a four-bedroom flat on the 15th floor. You will have your own bedroom for your stay here.You asked me about our family rules. There are three important ones that we must follow.One important rule in my family is that every member of the family has khổng lồ keep his or her own room tidy. My brother and I have to lớn make our beds every morning, and clean the floor and windows twice a week.Another important rule is that my brother và I must be trang chủ before 10 p.m. My parents are very strict and believe that setting a curfew will help us become responsible, and stay sale and healthy.The third important rule is that we mustn"t invite friends lớn stay overnight. This is not only our family rule, but also the rule for ail people living in the building.If you have any questions, please let me know. We will try our best to make you feel comfortable during your stay with us.I hope you will enjoy your time in Viet Nam.Looking forward khổng lồ meeting you.Best wishes,Ha