Ứng Dụng Nào Sau Đây Không Phải Của Anđehit Fomic

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ứng dụng như thế nào sau đây không yêu cầu của anđehit fomic

A.

Bạn đang xem: ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic

dùng để làm sản xuất vật liệu nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng làm sản xuất vật liệu nhựa ure-fomanđehit.

C. Dùng làm tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng làm sản xuất axit axetic.Dung dịch anđehit fomic (fomanđehit) trong nước được điện thoại tư vấn là fomon được dùng để gia công chất tẩy uế, dìm mẫu động vật làm tiêu bản, sử dụng trong kĩ thuật nghệ da giầy do gồm tính liền kề trùng. Tuy nhiên đã có một trong những người sử dụng như một phụ gia trong bài toán làm bún phở, giò chả, khôn cùng nguy hiểm cho người sử dụng. Phương pháp của anđehit fomic là

A. HCHO 

B. CH3CHO

C. đến – CHO

D. C6H5CHO


*

Cho những phát biểu sau:

(a) bởi có link hiđro, ánh sáng sôi của axit axetic cao hơn nữa metyl fomat

(b) phản bội ứng xà phòng hóa tristearin trong dung dịch NaOH đun cho nóng là phản bội ứng thuận nghịch.

(c) Axit fomic là axit yếu độc nhất trong dãy đồng đẳng của nó.

(d) hỗn hợp 37-40% fomanđehit nội địa (fomalin) dùng làm ngâm xác đụng vật, nằm trong da, ...

(e) trong công nghiệp axetanđehit đa số được dùng để sản xuất axit axetic.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng để làm pha chế thuốc.

Số tuyên bố đúng là:

A. 2.

B. 3. 

C. 4. 

D. 5.


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án là B.

Phát biểu đúng là: (a); (d); (e).

(b) bội phản ứng xà chống hóa tristearin trong hỗn hợp NaOH nấu nóng là phản ứng một chiều.

(c) Axit fomic là axit vượt trội nhất trong hàng đồng đẳng của nó.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc.


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho các phát biểu sau:

(a) vì chưng có liên kết hiđro, ánh sáng sôi của axit axetic cao hơn metyl fomat

(b) phản bội ứng xà chống hóa tristearin trong hỗn hợp NaOH đun cho nóng là làm phản ứng thuận nghịch.

(c) Axit fomic là axit yếu tốt nhất trong hàng đồng đẳng của nó.

(d) hỗn hợp 37-40% fomanđehit trong nước (fomalin) dùng để làm ngâm xác đụng vật, trực thuộc da, ...

(e) trong công nghiệp axetanđehit chủ yếu được dùng làm sản xuất axit axetic.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án là B.

Phát biểu đúng là: (a); (d); (e).

(b) bội phản ứng xà chống hóa tristearin trong dung dịch NaOH đun cho nóng là phản bội ứng một chiều.

(c) Axit fomic là axit vượt trội nhất trong hàng đồng đẳng của nó.

Xem thêm: Tổng Hợp Tranh Tô Màu Vịnh Hạ Long Đẹp Kỳ Vĩ Cho Bé Tập Tô Update 2022

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc.


Đúng 0

comment (0)

Cho các phát biểu sau:

 (a) vị có links hiđro, ánh nắng mặt trời sôi của axit axetic cao hơn nữa metyl fomat

 (b) làm phản ứng xà phòng hóa tristearin trong dung dịch NaOH làm cho nóng là bội nghịch ứng thuận nghịch.

 (c) Axit fomic là axit yếu duy nhất trong dãy đồng đẳng của nó.

 (d) dung dịch 37-40% fomanđehit nội địa (fomalin) dùng để ngâm xác cồn vật, ở trong da, ...

 (e) vào công nghiệp axetanđehit hầu hết được dùng để sản xuất axit axetic.

 (f) trong công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án là B.

Phát biểu đúng là: (a); (d); (e).

 (b) phản nghịch ứng xà phòng hóa tristearin trong hỗn hợp NaOH nấu nóng là bội phản ứng một chiều.

 (c) Axit fomic là axit mạnh mẽ nhất trong hàng đồng đẳng của nó.

 (f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.


Đúng 0

bình luận (0)

Dung dịch 37-40% fomanđehit vào nước gọi là fomon được dùng làm ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, khử trùng,... Cách làm của fomanđehit là:

A. CH3CHO

B. HCHO

C. CH2=CHCHO

D. OHC-CHO


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án : B


Đúng 0

bình luận (0)

Dung dịch 37 – 40% fomanđehit vào nước gọi là fomon được dùng làm ngâm xác rượu cồn vật, ở trong da, tẩy uế, diệt trùng ... Bí quyết hóa học của fomanđehit là:

A. CH3CHO.

B. HCHO.

C. CH2=CHCHO.

D. OHC-CHO.


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn B.


Đúng 0

bình luận (0)
chỉ ra rằng đâu không hẳn là ứng dụng của axitclohidricA. Dùng làm sản xuất một số trong những muối cloruaB. Dùng làm quét lên gỗ phòng mụcC. Dùng để tẩy gỉD. Sử dụng trong công nhiệp thực phẩm cùng y tếGiúp mình
Lớp 10 Hóa học bài bác 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clor...
4
2
Gửi bỏ

B nhé bn


Đúng 1

bình luận (1)

Chỉ ra đâu chưa phải là áp dụng của axitclohidric

A. Dùng để làm sản xuất một vài muối clorua

B. Dùng để quét lên gỗ chống mục

C. Dùng để làm tẩy gỉ

D. Sử dụng trong công nhiệp thực phẩm và y tế 


Đúng 2
bình luận (1)

Chỉ ra đâu không hẳn là áp dụng của axitclohidric

A. Dùng để sản xuất một số muối clorua

B. Dùng để quét lên gỗ chống mục

C. Dùng để tẩy gỉ

D. Dùng trong công nhiệp thực phẩm và y tế 


Đúng 1
comment (0)

Khi đun nóng hỗn hợp gồm phenol dư cùng fomanđehit cùng với xúc tác axit, thu được vật liệu bằng nhựa novolac cần sử dụng trong lĩnh vực sản xuất sơn, vecni.

Poli(phenol-fomanđehit) ở dạng vật liệu bằng nhựa novolac có cấu tạo như sau:

*

Một đoạn mạch polime trên gồm phân tử khối là 23320 chứa bao nhiêu mắt xích?

A. 212.

B. 424.

C. 220.

D. 440.


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi diệt

Chọn giải đáp C


Đúng 0

bình luận (0)

Sơ đồ phản ứng đơn giản nhất pha trộn nhựa novolac (dùng để sản xuất bột ép, sơn) như sau:

*

Để chiếm được 10,6 kg nhựa novolac thì cần dùng x kilogam phenol và y kg hỗn hợp fomalin 40% (hiệu suất quá trình điều chế là 80%). Quý hiếm của x với y theo thứ tự là

A. 10,2 cùng 9,375

B. 9,4 với 3,75

C. 11,75 với 3,75

D. 11,75 cùng 9,375


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn đáp án D


Đúng 0

bình luận (0)

Sơ đồ vật phản ứng đơn giản nhất pha chế nhựa novolac (dùng để sản xuất bột ép, sơn) như sau:

*
Để nhận được 10,6 kg nhựa novolac thì cần dùng x kilogam phenol với y kg hỗn hợp fomalin 40% (hiệu suất quy trình điều chế là 80%). Quý giá của x và y thứu tự là

A. 10,2 và 9,375.

B. 9,4 và 3,75

C. 11,75 và 3,75.

Xem thêm: Những Loại Đất Không Cần Cải Tạo Là? Loại Đất Nào Sau Đây Cần Phải Cải Tạo :

D. 11,75 cùng 9,375.


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn