Trung Bình Cộng Của Tử Số Và Mẫu Số

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trung bình cộng của tử số và mẫu số

*

Trung bình cùng của tử số và mẫu mã số của một phân số là 16 . Nếu cấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1 . Kiếm tìm phân số đang cho


*

Gọi phân số phải tìm là (fracab)

(Rightarrowegincasesfracleft(a+b ight)2=16\frac3ab=1endcases)

(Rightarrowegincasesa+b=32\3a=bendcases)

=> a + 3a = 32

=> a = 8

=> b = 24

Vậy phân số nên tìm là (frac824)


*Xem thêm: 1 - If I Were Offered The Job, I Think I It

trung bình cùng của tử số và chủng loại số của một phân số bởi 16.nếu vội vàng tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tìm phân số sẽ cho


tổng của tử và chủng loại là 16.2= 32. Tử số là : 32:(1+3)= 8. Mẫu mã số là: 32-8=24. Tích đúng giup mk nha. Cảm ơnc


Bài giải 

Tổng của tử số và mẫu mã số là :

16 x 2 = 32 

Ta gồm sơ đồ 

Tử số |---------| 32 

Mẫu số |---------|---------|---------| 

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần)

Tử số: ( 32:4) x 1 = 8 

Mẫu số là : 32- 8 = 24 

Phân số yêu cầu tìmlà :(frac824)

Đáp số:...................

hok tốt


Trung bình cùng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu vội tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1 . Tra cứu phân số đã mang lại ?


Tổng của tử số và chủng loại số là:

16 x 2 = 32 

Nếu vội vàng tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Vậy chủng loại số gấp 3 lần tử số.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Tử số là:

32 : 4 = 8

Mẫu số là:

32 - 8 = 24

Vậy phân số đó là (frac824=frac13)
Xem thêm: Tập Đọc Nhạc Lớp 7 Số 8 Bài Chú Chim Nhỏ Dễ Thương, Please Wait

Bài giải 

Tổng của tử số và chủng loại số là :

16 x 2 = 32 

Ta gồm sơ đồ 

Tử số |---------| 32 

Mẫu số |---------|---------|---------| 

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 3 = 4 ( phần)

Tử số: ( 32:4) x 1 = 8 

Mẫu số là : 32- 8 = 24 

Phân số buộc phải tìmlà :(frac824)

Đáp số:...................

hok tốt


trung bình cùng của tử số và mẫu mã số của một phân số bằng 16. Nếu gấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bởi 1. Tìm phân số sẽ cho