Trong Tự Nhiên Clo Có 2 Đồng Vị

     

Bo tất cả 2 đồng vị là 10B cùng 11B cùng với nguyên tử khối mức độ vừa phải là 10,81. Thành phần % về cân nặng của đồng vị 11B cất trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)
Bạn đang xem: Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị

Trong tự nhiên và thoải mái clo tất cả hai đồng vị bền: 37Cl chiếm phần 24,23% tổng cộng nguyên tử, sót lại là 35Cl (Cl bao gồm số hiệu nguyên tử là 17).

Thành phần % theo khối lượng của 37Cl trong HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):


Một nhân tố R bao gồm 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số những hạt cơ bạn dạng (n, p, e) vào 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z có số proton thông qua số nơtron. Số khối của X, Y, Z lần lượt là


Trong tự nhiên clo bao gồm hai đồng vị bền là 35Cl với 37Cl trong những số ấy 35Cl chỉ chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm khối lượng 37Cl vào HClOn là 13,09%. Quý giá của n là


Trong tự nhiên nguyên tố Bo gồm hai đồng vị bền là 11B cùng 10B. Biết nguyên tử khối vừa phải của Bo là 10,81. Vừa đủ cứ bao gồm 1539 nguyên tử 10B thì sẽ sở hữu tương ứng từng nào nguyên tử 11B ?


Một lít khí hiđro nhiều đơteri (12H) ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh có khối lượng 0,10 gam. Cho rằng hiđro chỉ gồm hai đồng vị là 1H với 2H. Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H trong loại khí hiđro bên trên là


Trong tự nhiên sắt có 4 đồng vị 54Fe chỉ chiếm 5,8%, 56Fe chỉ chiếm 91,72%, 57Fe chiếm phần 2,2% và 58Fe chiếm 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chiếm 50,69% cùng 81Br chỉ chiếm 49,31%.

Thành phần % trọng lượng của 56Fe trong FeBr3 là
Xem thêm: Top 35 Cách Vẽ Tranh Trang Trí Sân Khấu Lớp 9, Vẽ Trang Trí Sân Khấu

Nguyên tố N bao gồm 2 đồng vị là 14N và 15N ; H tất cả 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số phân tử NH3 buổi tối đa có thể có là (biết 3 nguyên tử H trong NH3 là tương đương về mặt cấu tạo)


Trong tự nhiên và thoải mái lưu huỳnh có 4 đồng vị bền:

nhân tố % về cân nặng của đồng vị 32S vào H2SO4 có giá trị gần nhất cùng với (H = 1; O = 16)


Nguyên tử khối trung bình của Bo bởi 10,81u. Biết Bo bao gồm 2 đồng vị 105B cùng 115B. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số nguyên tử đồng vị 105B vào axít H3BO3 ?


Trong tự nhiên và thoải mái oxi bao gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ gồm 2 đồng vị là 14N, 15N còn H gồm 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Xác định nào sau đó là không đúng?


Trong tự nhiên và thoải mái Mg tất cả 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) cùng 26Mg (11,00%). đưa sử gồm 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì tổng thể nguyên tử của nhị đồng vị còn lại là


Nguyên tố O bao gồm 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Biết 752,875. 1020 nguyên tử oxi có khối lượng m gam. Xác suất giữa những đồng vị theo thứ tự là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính quý giá của m
Xem thêm: Ngược Chiều Kim Đồng Hồ Là Hướng Nào, Tại Sao Kim Đồng Hồ Lại Quay Từ Trái Sang Phải

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam