TRONG TỰ NHIÊN BROM CÓ 2 ĐỒNG VỊ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong tự nhiên và thoải mái Brom bao gồm 2 đồng vị bền: 79Br chỉ chiếm 50,69% số nguyên tử cùng 81Br chiếm phần 49,31% số nguyên tử. Hãy tìm nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom.

Bạn đang xem: Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị


*

Nguyên tử khối của Brom là :

 (overlineA=frac79.50,69+81.49,31100approx79,98u)

Vậy Nguyên tử khối vừa phải của Brom là (79,98u)


*

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Br là: 

(overlineA=frac79.50,69+81.49,3150,69+49,31=frac7998,62100=79,9862)

Vậy nguyên tử khối vừa phải của Br là 79,9862


Trong thoải mái và tự nhiên Br gồm 2 đồng vị là 79Br, 81Br. Biết 79Br chỉ chiếm 54,5% số nguyên tử. Tìm cân nặng nguyên tử vừa phải của Br.

A. 79,91.

B. 80,09.

C. 80,72.

D. 79,10.


Đáp án A

Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Br là

MBr = ( 79 . 54 , 5 + 81 ( 100 - 54 , 5 ) ) / 100 = 79 , 91


Câu 1. Trong tự nhiên và thoải mái brom gồm hai đồng vị, đồng vị 79Br chiếm 54% số nguyên tử với nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom là 79,92. Xem nguyên tử khối có giá trị thông qua số khối thì đồng vị sản phẩm công nghệ hai có số khối là

A. 82. B. 83.

C. 80. D. 81.


Phần trăm số nguyên tử đồng vị sót lại là 100% -54% = 46%

Gọi A là số khối đồng vị còn lại

Ta gồm : 

$A.46\% + 79.54\% = 79,92 Rightarrow A = 81$

Đáp án D


Trong thoải mái và tự nhiên sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm phần 5,8%, 56Fe chỉ chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% và 58Fe chỉ chiếm 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chiếm 50,69% và 81Br chiếm phần 49,31%.

Thành phần % khối lượng của 56Fe trong FeBr3 là

A. 17,36%.

B. 18,92%.

C.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Tín Hiệu Vào Và Ra Ở Mạch Khuếch Đại Công Suất Ở Máy Tăng Âm Là Gì

 27,03%.

D. 27,55%.


Đáp án A

• cân nặng nguyên tử mức độ vừa phải của sắt là

MFe = 0,058 x 54 + 0,9172 x 56 + 0,022 x 57 + 0,0028 x 58 = 55,9116.Khối lượng vừa phải của Br là

MBr = 0,5069 x 79 + 0,4931 x 81 = 79,9862.Phần trăm cân nặng của 56Fe vào FeBr3 là

*


Trong tự nhiên và thoải mái kali gồm 3 đồng vị 39K chỉ chiếm 93,26% với đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br cùng 81Br cùng với nguyên tử khối mức độ vừa phải của Br là 79,92. Yếu tố % khối lượng của 39K vào KBr là

A. 30,56%.

B. 29,92%.

C. 31,03%.

D. 30,55%.


Đáp án D

%41K = 100 - 93,26 - 0,012 = 6,728%.Khối lượng nguyên tử vừa phải của K là: MK = 39 x 0,9326 + 40 x 0,00012 + 41 x 0,06728 = 39,13468.Khối lượng nguyên tử trung bình của Br là:

MBr = 79,92.Thành phần xác suất của 39K trong KBr là

*


Brom trong tự nhiên là hỗn hợp 2 đồng vị: đồng vị 1 bao gồm số khối 79 chiếm 50,7% ; đồng vị 2 tất cả số khối 81 chiếm 49,3%. Tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom.


Brom có 2 đồng vị là 79br và71br Nguyên tử khối vừa đủ của Brom là 79,91.​a) Tính % số nguyên tử mỗi đồng vị của Brom?​b) Tính % khối lượng của79Br vào hợp hóa học CaBr2 (cho Ca = 40) ?​c) Biết đồng vị 79Br gồm số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không có điện là 26 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử của Brom ?


(a.Đặt:\%^79Br=aleft(a>0 ight)\Rightarrow\%^81Br=100\%-a\overlineNTK_Br=79,91\Leftrightarrow79a+81.left(100\%-a ight)=79,91\Leftrightarrow a=54,5\%\Rightarrow\%^79Br=54,5\%;\%^81Br=45,5\%)

b. Xác suất theo KL đồng vị 79Br trong phân tử CaBr2:

(54,5\%.dfrac70.91.279,91.2+40approx43,59\%)

c. 

(left{eginmatrixP=E\P+N=79\left(P+E ight)-N=26endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixP+N=79\2P-N=26endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixP=E=Z=35\N=44endmatrix ight.)


Đúng 1
comment (0)

Biết trong thoải mái và tự nhiên Brom bao gồm 2 đồng vị là Br và Br, nguyên tử khối trung bình của Br là 79,91. Search số nguyên tử của từng đồng vị trong toàn bô 4000 nguyên tử Brom?


Lớp 10 Hóa học bài bác 2. Phân tử nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng...
0
1
gửi Hủy

Nguyên tử khối trung bình của Brom là 79.91. Brom tất cả 2 đồng vị, trong số đó đồng vị ⁷⁹Br chỉ chiếm 54.5% số nguyên tử.a) Tính nguyên tử khối của đồng vị còn lạib) Tính % cân nặng của đồng vị ⁷⁹Br gồm trong phân tử HBrO4

*


Lớp 10 Hóa học bài 2. Hạt nhân nguyên tử. Yếu tố hóa học. Đồng...
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Tìm thành phần % số nguyên tử mỗi đồng vị

a) Brôm (Br) tất cả 2 đồng vị 79Br với 81Br, nguyên tử khối vừa phải của Br là 79,99

b) Cacbon (C) gồm 2 đồng vị 12C với 13C , nguyên tử khối mức độ vừa phải của C là 12,011

c) khối lượng nguyên tử trung bình của Ne là 20,18 cùng Ne tất cả hai đồng vị ứng với số khối là 20 và 22.

Xem thêm: Soạn Công Nghệ 11 Bài 32 : Khái Quát Về Ứng Dụng Của Động Cơ Đốt Trong

d) Hiđro tự nhiên là tất cả hổn hợp của nhị đồng vị 1H cùng 2H. Nguyên tử khối vừa đủ của hidro là 1,008.


Lớp 10 chất hóa học
0
0
nhờ cất hộ Hủy
olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn