TRONG PHÂN GIẢI KỊ KHÍ TỪ AXIT PIRUVIC TẠO RA

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Phân giải kị khí (lên men) từ bỏ axit piruvic sản xuất ra?

A. Chỉ rượu etylic.

B. Rượu etylic hoặc axit lactic.

Bạn đang xem: Trong phân giải kị khí từ axit piruvic tạo ra

C. Chỉ axit lactic.

D. đôi khi rượu etylic với axit lactic.


*

Phân giải né khí (lên men) trường đoản cú axit piruvic tạo thành ra

A. Chỉ rượu etylic

B. Rượu etylic hoặc axit lactic

C. Chỉ axit lactic

D. Đồng thời rượu etylic với axit lactic


Trong thở ở thực vật, phân giải né khí (lên men) tự axit piruvic sản xuất ra:

A. Chỉ rượu êtylic

B. Rượu êtylic hoặc axit lactic

C. Chỉ axit lactic

D. Đồng thời rượu êtylic axit lactic


Đáp án B

* Ở thực vật, phân giải né khí (đường phân cùng lên men): xẩy ra trong điều kiện không có O2.

- xẩy ra khi rễ bị ngập úng, phân tử bị ngâm vào nước, tuyệt cây làm việc trong đk thiếu oxi.

- ra mắt ở tế bào chất bao gồm 2 quá trình:

+ Đường phân: Phân giải glucozơ → 2 axit piruvic + 2ATP + 2NADH.

+ Lên men: Axit piruvic lên men tạo ra thành rượu êtilic với CO2 hoặc chế tác thành axit lactic.

- Phương trình tổng quát:

+ Lên men chế tạo rượu: C 6 H 12 O 6 → mộc nhĩ , men 2 C 2 H 5 OH + 2 teo 2 + 2 ATP

+ Lên men lactic:  C 6 H 12 O 6 → V K . L a c t i c . D o n g . H i n h 2 C 3 H 6 O 3 + 2 ATP

C 6 H 12 O 6 → V K . L a c t i c . D i . H i n h C 3 H 6 O 3 + C 2 H 5 OH + co 2 + 2 ATP

 

 

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Trong hô hấp ở thực vật, phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic chế tạo ra ra

A. Chỉ rượu êtylic.

B. Rượu êtylic hoặc axit lactic.

C. Chỉ axit lactic.

D. Đồng thời rượu êtylic axit lactic.


Lớp 11 Sinh học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Sản phẩm của sự việc phân giải né khí (lên men) tự axit piruvic là

A. Rượu êtylic + Năng lượng

B. Rượu êtylic + CO2 + Năng lượng

C. Rượu êtylic + CO2.

D. Axit lactic + CO2 + Năng lượng


Lớp 11 Sinh học
1
0
Gửi hủy

Đáp án B

Sản phẩm của sự phân giải kiêng khí (lên men) tự axit piruvic là: Rượu êtylic + CO2 + Năng lượng


Đúng 0

comment (0)

Sản phẩm của việc phân giải tránh khí (lên men) từ axit piruvic là:

A.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 63: Nhân Với Số Có 3 Chữ Số Tiếp Theo ), Bài 1, 2, 3 Trang 73 (Nhân Với Số Có Ba Chữ Số

 Rượu êtylic + teo 2 + Năng lượng.

B. Axit lactic + teo 2 + Năng lượng.

C. Rượu êtylic + Năng lượng.

D. Rượu êtylic +  co 2 .


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

- Ở thực vật, phân giải kị khí rất có thể xảy ra trong rễ cây lúc bị ngập úng hay trong hạt khi dìm vào nước hoặc trong những trường hợp cây ở điều kiện thiếu oxy.

- Phân giải kiêng khí tất cả đường phân và lên men.

- Đường phân xẩy ra trong tế bào chất, đó là quá trình phân giải phân tử glucozo đến axit piruvic.

- Phân giải né khí tạo ra rượu êtylic + C O 2 + năng lượng hoặc axit lactic.


Đúng 0

phản hồi (0)

Sản phẩm của sự việc phân giải kị khí (lên men) tự axit piruvic là:

A. Rượu êtylic + Năng lượng.

B. Rượu êtylic + CO2 + Năng lượng.

C. Rượu êtylic + CO2.

D. Axit lactic + CO2 + Năng lượng.


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi hủy

Chọn B

Vì: thành phầm của sự phân giải né khí (lên men) từ bỏ axit piruvic là: Rượu êtylic + CO2 + Năng lượng.


Đúng 0

bình luận (0)

Sản phẩm của phân giải né khí (đường phân với lên men) từ bỏ axit piruvic là

A. Rượu etylic + CO2 + năng lượng

B. Axit lactic + CO2 + năng lượng

C. Rượu etylic + năng lượng

D. Rượu etylic + CO2 hoặc Axit lactic


Lớp 11 Sinh học tập
2
0
Gửi bỏ

Đáp án là D

Lên men: axit piruvic lên men sinh sản thành rượu etilic và CO2 hoặc chế tạo thành axit lactic


Đúng 0

phản hồi (0)

 Quá trình mặt đường phân tạo nên axit piruvic, trong đk thiếu O2, phân giải kị khí(lên men) tạo ra rượu etilic hoặc axit lactic theo sơ đồ:

Axit piruvic -> rượu etilic + CO2 + năng lượng 

Axit piruvic -> axit lactic + năng lượng 

Chọn câu trả lời A


Đúng 0
phản hồi (0)

Sản phẩm của phân giải tránh khí (đường phân với lên men) từ axit piruvic là?

A. Rượu etylic + CO2 + năng lượng.

B. Axit lactic + CO2 + năng lượng.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh 10 Bài 11 Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114, Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114

C. Rượu etylic + năng lượng.

D. Rượu etylic + CO2


Lớp 11 Sinh học tập
1
0
Gửi diệt

Đáp án: A


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn