Trong một bình kín chứa 0.35 mol c2h2

  -  
*

trong 1 bình bí mật chứa 0.35 mol C2H2: 0.65 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Sau sau một thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 cho phản ứng trả toàn, thu được hỗn hợp khí Y cùng 24 gam kết tủa.Hỗn hòa hợp khí Y phản ứng hoàn toản với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch ?


*

PTPU:C2H2 + 2H2 ( ightarrow) C2H6 x ( ightarrow) 2x ( ightarrow) xC2H2 + H2 ( ightarrow) C2H4 y ( ightarrow) y ( ightarrow) yGọi x, y thứu tự là số mol của C2H2 tham gia phản bội ứng.(n_ extkết tủa) = 24/240 = 0,1 mol => (n_C_2H_2left(dư ight)) = 0,1 molVì ta thấy rằng tỉ khối tương đối của X so với H2 bằng 8, từ trên đây ta hiểu rằng một điều là H2 dư sau bội phản ứng.Vậy sau phản bội ứng ta tất cả hỗn hợp khí X gồm:C2H2 (dư) = 0,1 molH2 (dư) = 0,...

Bạn đang xem: Trong một bình kín chứa 0.35 mol c2h2


PTPU:

C2H2 + 2H2 ( ightarrow) C2H6

x ( ightarrow) 2x ( ightarrow) x

C2H2 + H2 ( ightarrow)  C2H4

y ( ightarrow) y ( ightarrow) y

Gọi x, y lần lượt là số mol của C2H2 tham gia bội nghịch ứng.

(n_ extkết tủa) = 24/240 = 0,1 mol => (n_C_2H_2left(dư ight)) = 0,1 mol

Vì ta thấy rằng tỉ khối khá của X so với H2 bằng 8, từ đây ta biết được một điều là H2 dư sau phản ứng.

Vậy sau phản ứng ta gồm hỗn đúng theo khí X gồm:

C2H2 (dư) = 0,1 mol

H2 (dư) = 0,65 – (2x + y)

C2H4 = y mol

C2H6 = x mol

hỗn đúng theo khí X tất cả tỉ khối so với H2 bằng 8. Ta bao gồm phương trình:

<26 . 0,1 + (0,65 – 2x – y) .2 + 30.x + 28.y>/(0,1 + 0,65 – 2.x – y + x +y) = 8.2 = 16 

(Rightarrow) 42x + 26y = 8,1 (1)

Mà ta lại có phương trình

 x + y = 0,35 – 0,1 = 0,25 ( số mol C2H2 tham gia phương trình bội nghịch ứng) (2)

Từ (1) và (2) ta gồm hệ phương trình:

(Rightarrow) x = 0,1 mol

y = 0,15 mol

Sau phản nghịch ứng tất cả hổn hợp khí Y gồm C2H6 (0,1 mol) cùng C2H4 (0,15 mol)

Vậy sẽ sở hữu được 0,15 mol Br2 tham gia bội nghịch ứng.


Đúng 0
Bình luận (3)
*

Đúng 0
Bình luận (0)

khó nhỉ


Đúng 0
Bình luận (0)
Trong một bình bí mật chứa 0,35 molC2H2; 0,65 mol H2và một ít bột Ni. Nung lạnh bình một thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3đến phản nghịch ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y v...
Đọc tiếp

Trong một bình kín chứa 0,35 molC2H2; 0,65 mol H2và một ít bột Ni. Nung lạnh bình 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí X gồm tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3đến phản bội ứng hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản nghịch ứng toàn vẹn với từng nào mol Br2trong dung dịch?

A. 0,10 mol

B. 0,20 mol

C. 0,25 mol

D. 0,15 mol


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Chọn D

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Trong một bình kín đáo chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 cùng một không nhiều bột Ni, đun nóng bình 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 đến phản ứng trả toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y bội nghịch ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch. A. 0,25 mol . B. 0,20 mol. C. 0,15 mol. D. 0,10 mol.
Đọc tiếp

Trong một bình kín đáo chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một không nhiều bột Ni, đun cho nóng bình một thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho phản ứng trả toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y bội phản ứng toàn vẹn với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch.

A. 0,25 mol .

B. 0,20 mol.

C. 0,15 mol.

D. 0,10 mol.


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy
Đọc tiếp
Đúng 0

Bình luận (0)
Trong một bình kín đáo chứa các thành phần hỗn hợp X gồm 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 cùng một không nhiều bột Ni. Nung lạnh bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục Y vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 mang lại phản ứng trả toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Z với 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Z làm phản ứng hoàn toản với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch? A. 0,15 mol B. 0,25 mol C. 0,10 mol D. 0,20 mol
Đọc tiếp

Trong một bình kín chứa tất cả hổn hợp X tất cả 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một ít bột Ni. Nung rét bình 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với H2 bởi 8. Sục Y vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 mang lại phản ứng trả toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Z với 24 gam kết tủa. Các thành phần hỗn hợp khí Z làm phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?

A. 0,15 mol

B. 0,25 mol

C. 0,10 mol

D. 0,20 mol


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một ít bột Ni. Nung rét bình một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí X gồm tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào dung dịch AgNO3 dư vào NH3 cho phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Tất cả hổn hợp khí Y bội nghịch ứng toàn diện với bao nhiêu mol Br2 trong hỗn hợp ? A. 0,25 B. 0,2 C. 0,15 D. 0,1
Đọc tiếp

Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục X vào dung dịch AgNO3 dư vào NH3 cho phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Các thành phần hỗn hợp khí Y làm phản ứng toàn vẹn với từng nào mol Br2 trong hỗn hợp ?

A.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Bài 29 Sử 10 Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Bài 29 (Có Đáp Án)

0,25

B. 0,2

C. 0,15

D. 0,1


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy
Đáp án ATrong một bình bí mật chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một không nhiều bột Ni.Nung bình → hhX tất cả dX/H2 = 8.Theo BTKL: mhhX = mhh lúc đầu = 0,35 x 26 + 0,65 x 2 = 10,4 gam→ nhhX = 10,4 : 16 = 0,65 mol.→ nH2phản ứng = nhh ban đầu - nX = 0,35 + 0,65 - 0,65 = 0,35 mol.Ta có: nπ trước phản nghịch ứng = 2 x nCH≡CH = 2 x 0,35 = 0,7 mol.→ nπ dư = nπ trước bội nghịch ứng - nH2 = 0,7 - 0,35 = 0,35 mol.• Ta gồm nπ dư = 2 x nAgC≡CAg + nBr2→ nBr2 = 0,35 - 2 x (12 : 240) = 0,25 mol
Đọc tiếp

Đáp án A

Trong một bình kín đáo chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một không nhiều bột Ni.Nung bình → hhX gồm dX/H2 = 8.Theo BTKL: mhhX = mhh lúc đầu = 0,35 x 26 + 0,65 x 2 = 10,4 gam

→ nhhX = 10,4 : 16 = 0,65 mol.→ nH2phản ứng = nhh thuở đầu - nX = 0,35 + 0,65 - 0,65 = 0,35 mol.Ta có: nπ trước phản nghịch ứng = 2 x nCH≡CH = 2 x 0,35 = 0,7 mol.→ nπ dư = nπ trước bội nghịch ứng - nH2 = 0,7 - 0,35 = 0,35 mol.• Ta bao gồm nπ dư = 2 x nAgC≡CAg + nBr2

→ nBr2 = 0,35 - 2 x (12 : 240) = 0,25 mol


Đúng 0

Bình luận (0)
Trong một bình kín đáo chứa 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X gồm tỉ khối đối với H2 bằng 12. Sục khí X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 mang đến phản ứng hoàn toàn, chiếm được m gam tất cả hổn hợp kết tủa và gồm 10,1 gam hỗn hợp khí Z thoát ra. Các thành phần hỗn hợp khí Z bội nghịch ứng về tối đa cùng với 0,1 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là A. 72,75 B. 82,05 C. 86,70 D. 77,40
Đọc tiếp

Trong một bình kín đáo chứa 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H2 cùng một không nhiều bột Ni. Nung lạnh bình 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 12. Sục khí X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 cho phản ứng hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kết tủa và bao gồm 10,1 gam các thành phần hỗn hợp khí Z bay ra. Hỗn hợp khí Z làm phản ứng về tối đa cùng với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của m là

A. 72,75

B. 82,05

C. 86,70

D. 77,40


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án A

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Trong một bình kín chứa 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H2 cùng một ít bột Ni. Nung nóng bình 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bởi 12. Sục khí X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đến phản ứng trả toàn, chiếm được m gam tất cả hổn hợp kết tủa và có 10,1 gam các thành phần hỗn hợp khí Z bay ra. Hỗn hợp khí Z làm phản ứng tối đa với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là A. 72,75 B. 82,05 C. 86,70 D. 77,40
Đọc tiếp

Trong một bình kín đáo chứa 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H2 cùng một không nhiều bột Ni. Nung rét bình 1 thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bởi 12. Sục khí X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho phản ứng hoàn toàn, nhận được m gam hỗn hợp kết tủa và có 10,1 gam tất cả hổn hợp khí Z thoát ra. Các thành phần hỗn hợp khí Z bội nghịch ứng tối đa cùng với 0,1 mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của m là

A. 72,75

B. 82,05

C. 86,70

D. 77,40


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy
Đáp án A
Đọc tiếp

Đáp án A

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

trong một bình kín đáo chứa 0.45 mol C2H2 ; 0,55mol H2 một không nhiều bột Ni . Nung nóng bình một thời hạn thu được hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 10,492. Sục X vào lượng dư AgNO3 vào NH3 mang đến phản ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp khí Y cùng 36g kết tủa . Tất cả hổn hợp khíY phản bội ứng toàn diện với Vml hỗn hợp KMnO4 2M.Gía trị V là


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Hóa họcChương 6. Hiđrocacbon ko no
0
0
GửiHủy
Trong một bình kín đáo chứa 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Nung lạnh bình 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 12. Sục khí X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho phản ứng trả toàn, chiếm được m gam hỗn hợp kết tủa và có 10,1 gam tất cả hổn hợp khí Z thoát ra. Các thành phần hỗn hợp khí Z bội phản ứng đầy đủ với 0,1 mol Br2 vào CCl4. Quý giá của m là A. 77,40. B. 72,75. C. 86,70. D. 82,05.
Đọc tiếp

Trong một bình kín đáo chứa 0,4 mol axetilen; 0,3 mol metylaxetilen; 0,8 mol H2 với một ít bột Ni. Nung nóng bình 1 thời gian, thu được hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối so với H2 bởi 12. Sục khí X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đến phản ứng hoàn toàn, nhận được m gam tất cả hổn hợp kết tủa và gồm 10,1 gam các thành phần hỗn hợp khí Z thoát ra. Các thành phần hỗn hợp khí Z bội phản ứng toàn diện với 0,1 mol Br2 trong CCl4. Cực hiếm của m là

A. 77,40.

B. 72,75.

C. 86,70.

D. 82,05.


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy
Đáp án : BTheo BTKL: mX = 0,04 x 26 + 0,03 x 40 + 0,8 x 2 = 24 gam → nX = 24 : 24 = 1 mol. Ta gồm nH2phản ứng = nhh ban đầu - nX = (0,4 + 0,3 + 0,8) - 1 = 0,5 mol. Nπ trước phản ứng = 2 x nCH≡CH + 2 x nCH≡C-CH3 = 2 x 0,4 + 2 x 0,3 = 1,4 mol. → nπ dư sau bội nghịch ứng = nπ trước phản ứng - nH2 = 1,4 - 0,5 = 0,9. Mà lại nπ dư sau bội nghịch ứng = 2 x n↓ + nBr2 → n↓ = (0,9 - 0,1) : 2 = 0,4 mol. đưa sử số mol của AgC≡CAg cùng AgC≡C-CH3 thứu tự là x, y mol Ta bao gồm hpt: → m = 0,15 x 240 + 0,25 x 147 = 72,75 gam → Ch...
Đọc tiếp

Đáp án : B

Theo BTKL: mX = 0,04 x 26 + 0,03 x 40 + 0,8 x 2 = 24 gam → nX = 24 : 24 = 1 mol. Ta có nH2phản ứng = nhh ban đầu - nX = (0,4 + 0,3 + 0,8) - 1 = 0,5 mol. Nπ trước phản nghịch ứng = 2 x nCH≡CH + 2 x nCH≡C-CH3 = 2 x 0,4 + 2 x 0,3 = 1,4 mol. → nπ dư sau bội nghịch ứng = nπ trước bội phản ứng - nH2 = 1,4 - 0,5 = 0,9. Mà lại nπ dư sau làm phản ứng = 2 x n↓ + nBr2 → n↓ = (0,9 - 0,1) : 2 = 0,4 mol. đưa sử số mol của AgC≡CAg với AgC≡C-CH3 thứu tự là x, y mol Ta gồm hpt:

*
→ m = 0,15 x 240 + 0,25 x 147 = 72,75 gam → chọn C


Đúng 0

Bình luận (0)
. Nung lạnh bình 1 thời gian, thu được hỗn hợp khí X gồm tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 mang lại phản ứng trả toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y cùng 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y bội nghịch ứng toàn diện với từng nào mol Br2 vào dung dịch? A. 0,10 mol. B. 0,20 mol. C. 0,25 mol. D. 0,15 mol.
Đọc tiếp

. Nung lạnh bình 1 thời gian, thu được hỗn hợp khí X gồm tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 mang lại phản ứng trả toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Tất cả hổn hợp khí Y phản ứng trọn vẹn với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?

A. 0,10 mol.

B. 0,20 mol.

C. 0,25 mol.

D.

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Im Lìm, Vắng Lặng,Lặng Im Như Tờ Từ Nào Thuộc Nh

 0,15 mol.


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy
Đáp án DTheo BTKL:mX = mhh ban đầu = 0,35 x 26 + 0,65 x 2 = 10,4 gam.→ nX = 10,4 : 16 = 0,65 mol.Ta có: nH2phản ứng = nhh ban đầu - nX= 0,35 + 0,65 - 0,65 = 0,35 mol.Ta bao gồm nπ trước bội phản ứng = 2 x nCH≡CH = 2 x 0,35 = 0,7 mol.nπ dư = nπ trước bội nghịch ứng - nH2 phản nghịch ứng = 0,7 - 0,35 = 0,35 mol.Ta bao gồm nπ dư = 2 x nAgC≡CAg + 1 x nBr2→ nBr2 = 0,35 - 2 x 0,1 = 0,15 mol 
Đọc tiếp

Đáp án D

Theo BTKL:

mX = mhh thuở đầu = 0,35 x 26 + 0,65 x 2 = 10,4 gam.→ nX = 10,4 : 16 = 0,65 mol.Ta có: nH2phản ứng = nhh thuở đầu - nX

= 0,35 + 0,65 - 0,65 = 0,35 mol.Ta bao gồm nπ trước phản ứng = 2 x nCH≡CH = 2 x 0,35 = 0,7 mol.nπ dư = nπ trước phản ứng - nH2 bội phản ứng = 0,7 - 0,35 = 0,35 mol.Ta có nπ dư = 2 x nAgC≡CAg + 1 x nBr2

→ nBr2 = 0,35 - 2 x 0,1 = 0,15 mol 


Đúng 0

Bình luận (0)