Trộn lẫn v ml dd naoh 0 01m với v ml dd hcl 0 03 m được 2v ml dd y. dd y có ph là

     

Trộn lẫn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M cùng với V ml dung dịch HCl 0,03 M đ­ược 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y bao gồm pH là:
Bạn đang xem: Trộn lẫn v ml dd naoh 0 01m với v ml dd hcl 0 03 m được 2v ml dd y. dd y có ph là

PTHH: (HCl + NaOH o NaCl + H_2O)

Vì nHCl > nNaOH

( o ) HCl dư

(n_HCl,,du = n_HCl - n_NaOH)

( o n_H^ + = n_HCl )

( o ext o pH)


(n_NaOH = dfrac0,01.V10^3,,mol;n_HCl = dfrac0,03.V10^3,,mol)

PTHH: (HCl + NaOH o NaCl + H_2O)

Vì nHCl > nNaOH

( o ) HCl dư

(n_HCl,,du = n_HCl - n_NaOH = dfrac0,03.V10^3 - dfrac0,01.V10^3 = dfrac0,02.V10^3,,mol)

( o n_H^ + = n_HCl = dfrac0,02.V10^3,,mol)

( o ext = dfracdfrac0,02.V10^3dfrac2V10^3 = 0,01,,M o pH = - log 0,01 = 2)


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập về pH Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Một chủng loại nước gồm pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong các số đó là


Hai dung dịch có pH cân nhau là: NaOH aM với Ba(OH)2 bM. Dục tình giữa a cùng b là:


pH của dung dịch H2SO4 0,0005 M và pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M (α = 4,25%) theo thứ tự là


Muốn pha trộn 300 ml dung dịch NaOH gồm pH = 10 thì cân nặng NaOH nên dùng là


Có V1 ml HCl (pH = 2). Bắt buộc thêm V2 ml H2O và để được dung dịch HCl mới gồm pH = 3. Quan hệ V1 và V2 là :


Có V1 ml NaOH (pH = 12). Phải thêm V2 ml H2O và để được dung dịch NaOH mới có pH = 9. Quan hệ tình dục V1 với V2 là :


Trộn trăng tròn ml hỗn hợp KCl 0,05M với đôi mươi ml dung dịch H2SO4 0,005M. Nếu như coi thể tích sau thời điểm pha trộn bởi thể tích của hai hỗn hợp đầu thì pH của dung dịch thu được là:


Trộn 300 ml H2SO4 bao gồm pH = 2 cùng với 200 ml H2SO4 gồm pH = 3 thì pH của dung dịch sau khi trộn là:


Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M cùng với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. PH của dung dịch thu được là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được là:


Cho nhì dung dịch: dung dịch A chứa H2SO4 0,1M và HCl 0,2M cùng dung dịch B đựng NaOH 0,2M cùng KOH 0,3M. Trộn 100 ml dung dịch A cùng với V ml dung dịch B thu được hỗn hợp C bao gồm pH = 7. Cực hiếm của V là:


Dung dịch A cất H2SO4 aM với HCl 0,2M; hỗn hợp B chứa NaOH 0,5M cùng Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml hỗn hợp A với 120 ml dung dịch B thì thu được dung dịch gồm pH = 7. Quý giá của a là:


Trộn 100 ml dung dịch gồm pH = 1 gồm HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a (mol/l) nhận được 200 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Quý giá của a là :


Thêm 25 ml hỗn hợp NaOH 2M vào 100 ml dung dịch H2SO4. Đem hỗn hợp thu được cho công dụng với dung dịch NaHCO3 dư chiếm được 5,6 lít CO­2 (đktc). Mật độ mol/lít của hỗn hợp H2SO4 thuở đầu là:
Xem thêm: Vai Trò Của Thận Cân Bằng Áp Suất Thẩm Thấu Bằng Cách Nào, Áp Suất Thẩm Thấu Là Gì

Hấp thụ lượng SO2 đầy đủ vào V ml dung dịch KMnO4 5.10-3M. Hỗn hợp X thu được gồm pH bằng


Cho m gam bố vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,05M thu được hỗn hợp X. Trộn loãng dung dịch X 10 lần được dung dịch Y bao gồm pH = 12. Cân nặng Ba đã cần sử dụng là:


Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M với thể tích đều nhau được dung dịch A. đến 300 ml dung dịch A tính năng với V ml hỗn hợp B cất NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp C gồm pH = 1 và m gam kết tủa D. Quý giá của V cùng m là


Dung dịch HCl với CH3COOH bao gồm cùng nồng độ. PH của hai dung dịch này tương xứng là x cùng y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Tình dục giữa x cùng y là:


Trộn V1 lít hỗn hợp axit to gan lớn mật (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm táo tợn (pH = 9) theo tỉ trọng thể tích nào dưới đây để thu được dung dịch gồm pH = 6


Tính pH của 300ml hỗn hợp (gồm 100 ml Ba(OH)2 0,1M và 200 ml NaOH 0,05M)


Trong 100 ml dung dịch A gồm hòa tung 2,24 ml khí HCl (đktc). PH hỗn hợp là:


Dung dịch bazo bạo phổi Ba(OH)2 gồm = 5.10-4. PH của dung nhờn này là:


Dung dịch HCl 0,1M có pH là:


Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M vào 90 ml nước và để được dung dịch gồm pH = 1?


Dung dịch X tất cả NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M yêu cầu để trung hòa - nhân chính hết 100 ml hỗn hợp X là


Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M với 200 ml hỗn hợp KOH 0,03M thu được hỗn hợp X. Cực hiếm pH của hỗn hợp X là


Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M cùng 3 ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp A. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được hỗn hợp B. Xác minh pH của các dung dịch A với B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).


Cho 200 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp H2SO4 aM cùng HCl 0,1M tác dụng với 300 ml hỗn hợp Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 bM với KOH 0,05M, chiếm được 2,33 gam kết tủa cùng dung dịch Z bao gồm pH = 12. Quý hiếm của a và b theo thứ tự là


Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M cùng KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X gồm pH = a. Cô cạn hỗn hợp X được 7,66 gam hóa học rắn khan. Quý hiếm của a là


Cho 100 ml dung dịch X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml hỗn hợp Y bao gồm chứa y mol H+, Cl-, NO3- cùng 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- và NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được hỗn hợp Z. Dung dịch Z bao gồm pH là


Thêm lỏng lẻo dung dịch HCl bao gồm pH = 0 vào dung dịch cất 5,25 gam hỗn hợp muối cacbonnat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm tiếp đến nhau cho khi tất cả 0,015 mol khí bay ra thì ngừng lại. Mang đến dung dịch thu được tính năng với dung dịch Ca(OH)2 dư mang lại 3 gam kết tủa. Công thức của 2 muối với thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là


Hòa tan hết m gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu được hỗn hợp A và 0,672 lít khí H2. Dung dịch A bao gồm pH là


Nồng độ ion H+ vào dung dịch thay đổi như thế nào để pH của dung dịch tạo thêm 1 đơn vị:


Cho 200 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M phản bội ứng với x ml hỗn hợp H2SO4 0,05M thu được (200 + x) ml dung dịch bao gồm pH = 13. Sau làm phản ứng, trọng lượng kết tủa tối đa nhận được là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Những Bào Quan Có Lớp Màng Kép Trong Tế Bào Là, Giải Bài 36,37,38,39,40 Trang 69 Sbt Sinh Học 10

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.