TRỘN 250ML DD HỖN HỢP HCL 0 08M VÀ H2SO4

  -  
*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 tiếng Anh 12 thiết bị lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi Trộn 250 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Cực hiếm của m với a là

A 0,5825 gam với 0,06M.

Bạn đang xem: Trộn 250ml dd hỗn hợp hcl 0 08m và h2so4

B 1,97 gam và 0,01M.C 0,5875 gam cùng 0,04M.D 0,5626 gam và 0,05M.

Phương pháp giải:

- dựa vào số mol các chất thuở đầu tính được số mol những ion: H+, OH- (theo a), SO42-, Ba2+ (theo a).

Xem thêm: Bài 1 Trang 116 Sgk Ngữ Văn 11 Tập 2 Trang 116, Bài 1 Trang 116 Sgk Ngữ Văn 11 Tập 2

- hỗn hợp sau làm phản ứng tất cả pH = 12 > 7 → OH- dư, H+ phản ứng hết

Tính được mật độ của OH- sau phản bội ứng.

- thống kê giám sát theo PT ion rút gọn tìm kiếm được giá trị của a.

- Xét phản ứng của ion Ba2+ cùng SO42- tính được cân nặng kết tủa BaSO4.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Unit 9 Tiếng Anh 10 Mới, Soạn Anh 10: Unit 9


Lời giải đưa ra tiết:

Tính được:

(n_H^ + = n_HCl + 2n_H_2SO_4 = 0,025(mol))

(n_OH^ - = 2n_Ba(OH)_2 = 0,5 ma(mol))

(n_SO_4^2 - = n_H_2SO_4 = 0,0025(mol))

(n_Ba^2 + = n_Ba(OH)_2 = 0,25 ma(mol))

Dung dịch sau bội phản ứng bao gồm pH = 12 > 7 → OH- dư, H+ phản nghịch ứng hết

→ pOH = 14 - pH = 2 → = 10-2 = 0,01M

PT ion: H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,025 0,5a (mol)

Pư: 0,025 → 0,025 (mol)

Sau: 0 0,5a-0,025 (mol)

Ta có: ( m = frac0,5 ma - 0,0250,5 = 0,01 o a = 0,06)

( o n_Ba^2 + = 0,25 ma = 0,015(mol);n_SO_4^2 - = 0,0025(mol))

PT ion: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Bđ: 0,015 0,0025 (mol)

Pư: 0,0025 ← 0,0025 → 0,0025 (mol)

→ m = 0,0025.233 = 0,5825 gam

Đáp án A


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - xem ngay


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ cơ chế
*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.