Trên Vỏ Một Tụ Điện Có Ghi 40Uf 220V

  -  
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trên vỏ một tụ điện bao gồm ghi 20μF-200V. Nối hai phiên bản của tụ năng lượng điện với một hiệu điện thế 120V.

Bạn đang xem: Trên vỏ một tụ điện có ghi 40uf 220v

a) Tính năng lượng điện của tụ điện.

b) Tính năng lượng điện tích về tối đa nhưng mà tụ điện tích được.


*

a) trên vỏ một tụ điện bao gồm ghi 20 μF – 200 V

→ C = 20 μF = 20.10-6 F, Umax = 200V

Khi nối hai bạn dạng của tụ năng lượng điện với hiệu điện rứa 120V thì tụ sẽ tích năng lượng điện là:

Q = C.U = 20.10-6.120 = 2400.10-6 C = 2400 μC

b) Điện tích buổi tối đa cơ mà tụ tích được (khi nối hai đầu tụ vào hiệu điện vắt 200V):

Qmax = C.Umax = 20.10-6.200 = 4.10-3 C = 4000 μC

Đáp án: a) Q = 24.10-4C; b) Qmax = 4.10-3 C


*

trên vỏ một tụ điện tất cả ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 bạn dạng của tụ năng lượng điện với hiệu điện chũm 120V . Tính năng lượng điện của tụ năng lượng điện .

b) Tính năng lượng điện tích buổi tối đa mà tụ năng lượng điện được .


trên vỏ một tụ điện gồm ghi 20(mu)F - 200V .

a) nối 2 bản của tụ điện với hiệu điện thay 120V . Tính điện tích của tụ điện .

b) Tính năng lượng điện tích buổi tối đa mà tụ năng lượng điện được .


trên vỏ một tụ điện có ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 bạn dạng của tụ năng lượng điện với hiệu điện rứa 120V . Tính năng lượng điện của tụ điện .

b) Tính điện tích tối đa mà tụ năng lượng điện được .


trên vỏ một tụ điện bao gồm ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 bản của tụ điện với hiệu điện cụ 120V . Tính điện tích của tụ điện .

Xem thêm: Toán 6 Tập 1 Trang 91 - Bài 78 Trang 91 Sgk Toán 6 Tập 1

b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được .


trên vỏ một tụ điện gồm ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 phiên bản của tụ điện với hiệu điện nuốm 120V . Tính điện tích của tụ điện .

b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được .


trên vỏ một tụ điện có ghi 20μF - 200V .

a) nối 2 bạn dạng của tụ điện với hiệu điện nỗ lực 120V . Tính điện tích của tụ năng lượng điện .

b) Tính năng lượng điện tích buổi tối đa mà tụ năng lượng điện được .


Trên vỏ tụ điện tất cả ghi 20 μF - 200 V.

a) Nối hai bản của tụ năng lượng điện với một hiệu điện cầm 120 V. Tính năng lượng điện tích của tụ điện.

b) Tính điện tích về tối đa nhưng tụ điện rất có thể tích được.


Một tụ điện tất cả điện dung C 1 = 20 μ F được tích điện mang đến hiệu điện vắt U 1 = 200 V , kế tiếp nối hai bạn dạng của tụ này cùng với hai bạn dạng của một tụ khác chưa tích điện, bao gồm điện dung C 2 = 10 μ F . Thực hiện định pháp luật bảo toàn điện tích, hãy tính hiệu điện vắt của tụ điện C 2 sau khi nối nhì tụ C 1 v à C 2 với nhau

A. 200 V

B. 100 V

C.

Xem thêm: Giải Bài 54 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 25 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 54 Trang 25 Sgk Toán 8 Tập 1

 400 V

D. 400/3 V


1 tụ năng lượng điện ghi C=25 uF - U1 = 500V . Nối 2 bạn dạng tụ vào 1 nguồn điện có hiệu điện vậy U2 =300V a) tính điện tích của tụ b) tính năng lượng điện tích buổi tối đa mà lại tụ tích được