Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220v 100w

  -  

a. Tính năng lượng điện năng áp dụng trong 30 ngày lúc thắp sáng bình thường bóng đèn này từng ngày 4 giờ.

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220v 100w

b. Mắc tiếp nối 2 đèn điện cùng nhiều loại trên trên đây vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch tiếp liền này cùng tính công suất của mỗi đèn điện khi đó.

Xem thêm: Nêu Chức Năng Của Lông Và Roi, Nêu Chức Năng Của Roi Và Lông Ở Tế Bào Vi Khuẩn

c. Mắc nối liền bóng đèn trên đây với một đèn điện dây tóc khác có ghi 220V-75W vào hiệu điện cố gắng 220V. Hỏi các bóng đèn này rất có thể bị hỏng không? trường hợp không, hãy tính năng suất của đoạn mạch này và công suất của từng đèn.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Buổi Sáng Trên Quê Hương Em, Tả Một Buổi Sáng Đẹp Trên Quê Hương Em

Cho rằng năng lượng điện trở của những bóng đèn vào trường hòa hợp b cùng c trên đây có giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+ sử dụng biểu thức tính công: (A=P.t)

+ sử dụng biểu thức: (U=I.R)

+ Sử dụng biểu thức tính công suất: (wp = dfracU^2R) 


Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Uđm1 = 220V; Pđm1 = 100W = 0,1kW;

a) t0 4h; t = 4.30 = 120h; A1 = ?

b) thông suốt hai đèn thuộc loại; U = 220V; Pmạch = Pm = ?; Pđèn = P1 = P2 = ?

c) thông liền đèn 1 bên trên với đèn 3 có: Uđm3 = 220V; Pđm3 = 75W = 0,075kW

Đèn 3 hỏng tuyệt không? Pmạch2 = ?; P1 = ?; P2 = ?

Lời giải:

a) Điện năng sử sụng trong 30 ngày là:

(A =P.t= 0,1.4.30 = 12kW.h = 4,32.10^7J)

b) Điện trở của đèn là: (R = dfracU^2wp = dfrac220^2100 = 484Omega )

+ Khi hai đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn là:

(I = dfracUR_tđ = dfracUR+R= dfrac2202.484 = 0,227 mA)

+ năng suất của đoanh mạch tiếp liền là: (wp_đm = UI = 220.0,227 ≈ 50W)

+ công suất của mỗi bóng đèn là: (wp = dfracwp _đm2 = dfrac502 = 25W)

c) Điện trở của đèn thứ nhất là:(R_1 = dfracU^2wp _1= dfrac220^2100 = 484Omega )

Điện trở của đèn lắp thêm hai là: (R_2 = dfracU^2wp _2=dfrac220^275 = 645,3Omega )