TRẠNG THÁI DỪNG CỦA NGUYÊN TỬ LÀ TRẠNG THÁI

  -  

A. Trạng thái vào đó mọi êlectrôn của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

Bạn đang xem: Trạng thái dừng của nguyên tử là trạng thái

B. Trạng thái đứng yên của nguyên tử

C. Một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, nhưng mà nguyên tử có thể tồn tại.

D. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. một vào số các trạng thái gồm năng lượng xác định, mà nguyên tử bao gồm thể tồn tại.

Trạng thái dừng của nguyên tử là một vào số các trạng thái gồm năng lượng xác định, mà nguyên tử tất cả thể tồn tại.

Giải thích:

- Nguyên tử chỉ tồn tại vào một số trạng thái tất cả năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử ko bức xạ.

- trong số trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân bên trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

*

Cùng xechieuve.com.vn đi tra cứu hiểu về mẫu nguyên tử Bo để hiểu chi tiết hơn về trạng thái dừng của nguyên tử nhé.

I. Quy mô hành tinh nguyên tử

- Năm 1911, Rutherford đề xướng mẫu thế giới nguyên tử, mặc dù mẫu này không giải ưng ý được tính bền vững và sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử.

- Năm1913, Bo đề ra mẫu nguyên tử mới gọi là mẫu Bo, mẫu này giải ưng ý được sự tạo thành quang phổ vạch của những nguyên tử, đặc biệt là nguyên tử hiđrô.

II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử


Đề giải mê thích được sự tạo thành quang quẻ phổ của nguyên tố đơn giản nhất là hiđrô, bên vật lí Bo đã bổ sung vào mẫu thế giới nguyên tử của Rutherford nhị giả thuyết sau đây.

1. Tiên đề về những trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ tồn tại vào một số trạng thái tất cả năng lượng xác định, gọi là những trạng thái dừng. Lúc ở trạng thái dừng, nguyên tử ko bức xạ.

Xem thêm: Nacl Có Tan Trong Nước Không, Muối Ăn Nacl Có Kết Tủa Không

-Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

Bo đã tìm thấy công thức tính bán kính của quỹ đạo dừng của êlectron trong nguyên tử hiđrô: r = n2r0

2. Tiên đề về sự hấp thụ hay bức xạ nguyên tử

- khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượngEn​sang trạng thái dừng bao gồm năng lượngEm​​thì nó vạc ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

- lúc nguyên tử chuyển tử trạng thái dưng tất cả năng lượng​Emlên trạng thái dừng tất cả năng lượng​En​thì nó cần hấp thụ một phôtôn cónăng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

*

Nhận xét:Từ nội dung tiên đề này mang lại thấy một chất hấp thụ được tia nắng có bước sóng như thế nào thì nó cũng có thể phạt ra tia nắng có bước sóng đó.

III. Quang đãng phổ vạch phân phát xạ với hấp thụ của nguyên tử hiđrô

Khi khảo sát thực nghiệm quang phổ của nguyên tử hiđrô, người ta thấy giải pháp vạch vạc xạ của nguyên tử hiđrô sắp xếp thành những dãy khác khau.

*

- hàng Lai-man (Lyman): thuộc miền tử ngoại, được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoK:L → K; M → K; N → K;...

-Dãy Ban-me (Balmer): gồm các vạch nằm vào miền tử ngoại và một số vạch nằm trong miền áng sáng chú ý thấy (vạch đỏ Hα​, vạch lam Hβ​, vạch chàm Hγ​, vạch tím Hδ​), được tạo thành lúc electron chuyển từ các quỹ đạo dừng bên phía ngoài về quỹ đạoL:M → L; N → L; O → L;...

-Dãy Pa-sen (Paschen): thuộc miền hồng ngoại, được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo dừng bên phía ngoài về quỹ đạoL:N → M; O → M; phường → M;...

*

Dựa vào sơ đồ ta có nhận xét

- Bước sóng lâu năm nhất trong hàng Lai-man ứng với chuyển mức năng lượng từ L(n = 2) → K(n = 1).

-Bước sóng ngắn nhất trong hàng Lai-man ứng với việc electron chuyển từ n = ∞ → K(n=1).

-Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ M(n = 3) → L(n = 2).

-Bước sóng ngắn nhất trong hàng Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ n= ∞ → L(n = 2).

-Bước sóng nhiều năm nhất trong hàng Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng từ N(n = 4) → M(n = 3).

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 91 Lý 12 - Bài Tập 3 Trang 91 Sgk Vật Lý 12

-Bước sóng ngắn nhất trong hàng Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng tử n = ∞ → M(n = 3).