TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC LỚP 11

     

Tổng hợp câu hỏi Trắc nghiệm Tin học 11 bao gồm đáp án cực hay. Tuyển tập Trắc nghiệm Tin 11 theo bài xích bám gần kề nội dung chương trình học.

Mục lục Trắc nghiệm Tin học 11

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 1 gồm đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài xích 2 tất cả đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài xích 3 tất cả đáp án đưa ra tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 4 có đáp án đưa ra tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài xích 5 gồm đáp án bỏ ra tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 6 tất cả đáp án bỏ ra tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài bác 7 bao gồm đáp án bỏ ra tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài xích 8 bao gồm đáp án chi tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 9 bao gồm đáp án đưa ra tiết

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 10 bao gồm đáp án chi tiết

-----

Trắc nghiệm Tin học 11 bài bác 1

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 bài bác 1

Câu 1:Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì:

A, Phương tiện để soạn thảo văn bản trong đó bao gồm chương trình

B,Ngôn ngữ Pascal hoặc C

C,Phương tiện diễn đạt thuật toán để máy tính thực hiện công việc

D,Phương tiện diễn đạt thuật toán

Câu 2:Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?

A,Lập trình là viết chương trình

B,Lập trình và chương trình là nhị khái niệm tương đương, đều là giải pháp mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình

C,Chương trình được tạo thành từ tổ hợp những câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm, …

D,Chương trình chưa chắc là đã đúng nếu mang lại kết quả đúng với rất nhiều bộ dữ liệu vào.

Câu 3:Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

A,Để giải câu hỏi bằng laptop phải viết chương trình mô tả thuật toán giải việc đó

B,Mọi người sử dụng laptop đều phải biết lập chương trình

C,Máy tính điện tử bao gồm thể chạy những chương trình

D,Một việc có thể bao gồm nhiều thuật toán để giải

Câu 4:Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

A,Cho phép thể hiện những dữ liệu trong câu hỏi mà những chương trình sẽ phải xử lí

B,Dưới dạng nhị phân để laptop có thể thực hiện trực tiếp

C,Diễn đạt thuật toán để bao gồm thể giao cho máy tính thực hiện

D,Có thương hiệu là "ngôn ngữ thuật toán" hay còn gọi là "ngôn ngữ lập trình bậc cao" gần với ngôn ngữ toán học cho phép mô tả giải pháp giải quyết vấn đề độc lập với vật dụng tính

Câu 5:Hãy chọn phương án ghép đúng.


Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn tin học lớp 11


Xem thêm: Để Phân Biệt H2S Và So2 Và H2S Thì Nên Sử Dụng Thuốc Thử Nào Dưới Đây?


Xem thêm: Viết Số Nguyên Nào Bằng Số Đối Của Nó, Viết Số Đối Của Số Nguyên A


Ngôn ngữ lắp thêm là

A,Bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà gồm thể diễn đạt thuật toán để giao cho máy vi tính thực hiện

B, Ngôn ngữ để viết các chương trình nhưng mỗi chương trình là một hàng lệnh vật dụng trong hệ nhị phân

C,Các ngôn ngữ mà lại chương trình viết trên chúng sau khi dịch ra hệ nhị phân thì máy tất cả thể chạy được

D,Diễn đạt thuật toán để có thể giao cho máy tính xách tay thực hiện

Câu 6:Hãy chọn phương án ghép đúng. Hợp ngữ là ngôn ngữ

A,Mà máy tính xách tay có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch

B,Có những lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy. Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy

C,Mà các lệnh ko viết trực tiếp bằng mã nhị phân

D,Không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy tất cả thể chạy trực tiếp dưới dạng kí tự

Câu 7:Hãy chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ

A,Thể hiện thuật toán theo những quy ước như thế nào đó không phụ thuộc vào các máy tính xách tay cụ thể

B,Mà máy vi tính không hiểu trực tiếp được, chương trình viết trên ngôn ngữ bậc cao trước lúc chạy phải dịch lịch sự ngôn ngữ máy

C,Có thể diễn đạt được mọi thuật toán

D,Sử dụng từ vựng và cú pháp của ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Anh)

Câu 8:Phát biểu nào ko đúng trong những phát biểu dưới đây?

A,Chương trình dịch có thể chấp nhận được chuyển chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình làm sao đó sang trọng chương trình bên trên ngôn ngữ sản phẩm công nghệ để máy có thể thực hiện được mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của chương trình nguồn

B,Chương trình dịch góp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó giảm nhẹ được nỗ lực lập trình, tăng cường hiệu suất lập trình

C,Chương trình dịch giúp tìm ra tất cả các lỗi của chương trình

D,Một ngôn ngữ lập trình gồm thể có cả chương trình thông dịch với chương trình biên dịch

Câu 9:Phát biểu như thế nào dưới đây là sai lúc nói về biên dịch cùng thông dịch?

A,Chương trình dịch của ngôn ngữ lập trình bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là chương trình dịch sử dụng với hợp ngữ

B,Một ngôn ngữ lập trình có thể bao gồm cả chương trình thông dịch cùng chương trình biên dịch

C,Thông dịch lần lượt dịch cùng thực hiện từng câu lệnh còn biên dịch phải dịch trước toàn bộ chương trình lịch sự mã nhị phân thì mới có thể thực hiện được

D,Biên dịch và thông dịch đều kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh

Câu 10:Phát biểu nào dưới đây là đúng trong những phát biểu dưới đây?

A,Mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có đúng một chương trình dịch

B,Chương trình dịch gồm hợp dịch, thông dịch, biên dịch

C,Máy tính chỉ nhận biết được kí tự 0 với kí tự 1 đề nghị chương trình bằng ngôn ngữ vật dụng cũng phải được dịch quý phái mã nhị phân

D,Một ngôn ngữ lập trình bậc cao gồm thể bao gồm nhiều chương trình dịch không giống nhau