TRẮC NGHIỆM SỬ LỚP 12 BÀI 21

     

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài xích 21 (có đáp án): xây đắp Chủ nghĩa xã hội ở miền bắc (phần 1)

A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

B. Trung ương Đảng và cơ quan chỉ đạo của chính phủ trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên bộ đội Pháp sau cuối rút khỏi Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử lớp 12 bài 21

Pháp triển khai rút quân khỏi miền nam Việt phái nam trong bối cảnh nào ?

A. Toàn bộ mọi pháp luật được điều khoản tại hiệp định đã có hoàn tất.

B. Pháp vẫn hoàn tất chuyển nhượng bàn giao mọi trách nhiệm thi hành hiệp định Giơ– ne–vơ cho cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp đã xúc tiến mọi câu hỏi cho công cuộc thống nhất non sông bằng tuyến phố tổng tuyển cử hai miền.

D. Siêu nhiều pháp luật ghi trong hiệp nghị Giơ-ne-vơ không được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ không đủ trong lời nói sau của ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ nay về sau, vấn đề bức thiết không hẳn là than tiếc dĩ vãng, mà lại là tận dụng thời cơ để vấn đề thất thủ Bắc việt nam không mở đường mang lại ..... Bành trướng ngơi nghỉ Đông nam Á và tây nam Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa làng hội.

B. Công ty nghĩa cùng sản.

C. Biện pháp mạng giải hòa dân tộc.

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. tình hình chung của phương pháp mạng vn sau năm 1954 ?

A. Vn đã chấm dứt cách social chủ nghĩa.

B. Vn đã kết thúc cách mạng giải phóng dân tộc.

C. đơn vị nước đã xong cách social chủ nghĩa.

D. Một nửa nước đã xong cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất mang đến dân cày vẫn được khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng ?

A. Cương cứng lĩnh thiết yếu trị đầu tiên

B. Luận cương bao gồm trị đầu tiên.

C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng tháng 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng việt nam lần đồ vật I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho đến năm 1956, ta đã tiến hành bao nhiêu đợt cách tân ruộng đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu béo của cải cách ruộng đất 1954 - 1956 là :

A. Đã giải quyết và xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho những hộ nông dân.

B. Rộng 2,5 triệu hộ gia đình nông dân vn được cấp ruộng đất.

C. Thủ tiêu hoàn toàn thế lực kinh tế tài chính của ách thống trị địa công ty trong nông làng mạc Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quy trình thực hiện cách tân ruộng khu đất ta đang :

A. Quy nhầm, quy sai một số trong những nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không chú ý nhận chính xác những địa công ty tham gia kháng chiến, thế hệ trên bao gồm công với biện pháp mạng.

C. Không nắm vững phân định yếu tố giai cấp, vận dụng máy móc giáo điều.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. trong thời kì quái phục gớm tế, ta dành được những chiến thắng gì ?

A. Năm 1957, ta đã giải quyết và xử lý được nàn đói ghê niên nghỉ ngơi Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã phục sinh và xây bắt đầu 97 xí nghiệp, xí nghiệp lớn vì nhà nước quản lí bên trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta sẽ đặt quan hệ buôn bán với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ bao gồm của giải pháp mạng miền bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Hoàn thành cách mạng ruộng đất.

B. Tập trung cải chế tạo quan hệ sản xuất.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển tài chính xã hội.

D. Hoàn thành cách mạng ruộng đất, bước đầu tiên xây dụng cửa hàng vật hóa học cho nhà nghĩa xóm hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu bao gồm của công cuộc tôn tạo quan hệ sản xuất Xã hội chủ nghĩa ở miền bắc bộ trong năm 1958 – 1960?

A. Thành lập các công ty công mến nghiệp tư bạn dạng tư doanh.

B. Vận động hợp tác ký kết hoá trong phân phối nông nghiệp.

C. Trở nên tân tiến thành phần kinh tế quốc doanh.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, công việc phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội ở khu vực miền bắc đã dành được thành tựu gì ?

A. Gây ra được 172 nhà máy sản xuất lớn do trung ương quản lí.

B. Kiến tạo được 192 xí nghiệp sản xuất lớn vày địa phương quản ngại lí.

C. Thi công 500 xí nghiệp sản xuất lớn do trung ương quản lí.

D. Thi công 217 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. mô hình hợp tác buôn bản được xây dựng trong số những ngành kinh tế tài chính nào ở khu vực miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải.

B. Nông nghiệp và bằng tay nghiệp.

C. Nông nghiệp, bằng tay thủ công nghiệp, yêu quý nghiệp.

D. Thủ công, mến nghiệp với công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của giải pháp mạng miền Bắc trong số những năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa quăng quật thành phần bóc tách lột trong đời sống kinh tế xã hội.

B. Cải tiến và phát triển các hợp tác và ký kết xã nông nghiệp, góp phần đặc biệt vào việc bảo đảm an toàn đời sinh sống vật chất và niềm tin cho nhân dân.

C. Cách đầu cải tiến và phát triển thành phần tài chính quốc dân.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. giữa những năm 1958 – 1960, biện pháp mạng nước ta đã phạm sai trái gì ?

A. Vội vàng

B. Vi phạm nguyên tắc dân nhà tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Tất cả các ý bên trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của phương pháp mạng khu vực miền nam là gì ?

A. Đấu tranh bao gồm trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, duy trì gìn hoà bình, bảo đảm và phát triển lục lượng giải pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang chống Mĩ - Diệm, ngừng giải phóng Miền Nam, thống nhất khu đất nước, đưa toàn quốc tiến lên nhà nghĩa thôn hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống chế độ độc tài gia đình trị của bạn bè Ngô Đình Diệm, tiến tới thống nhất giang sơn bằng con đường tổng tuyển chọn cử trường đoản cú do.

D. Thực hiện cuộc binh lửa chống Mĩ, xong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao một trong những năm 1954 - 1958, giải pháp mạng.Miền Nam chủ trương đấu tranh bao gồm trị kháng Mĩ - Diệm ?

A. Vì lực lượng biện pháp mạng miền nam lúc đó còn non yếu, chưa thể triển khai đấu tranh vũ trang.

B. Bởi vì lúc đó kẻ thù còn chưa dám tiến công lực lượng cách mạng bởi vũ lực.

C. Vị ta tôn trọng, trang nghiêm chấp hành hiệp nghị Giơnevơ, công ty trương nhờ vào cơ sở pháp lí nước ngoài để đấu tranh bao gồm trị cùng với địch là chủ yếu.

D. Vì lúc này đấu tranh bởi quân sự sẽ không còn đưa lại chiến thắng như ta hy vọng muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được ban đầu khi như thế nào ? Ở đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Mon 8/1955, sài gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, tp sài gòn - Chợ Lớn.

D. Mon 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh thiết yếu trị sinh sống Miền Nam một trong những năm 1954 - 1958 đã:

A. Có tác dụng suy yếu khối hệ thống chính quyền địch ở các đô thị.

B. Tập hợp quần chúng. # trong một chiến trường chống Mĩ - Diệm rộng lớn lớn.

C. Làm thất bại chế độ "tố cộng, diệt cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Bước đầu tiên làm thất bại âm mưu biến khu vực miền nam Việt phái mạnh thành ở trong địa của công ty nghĩa thực dân new của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. hội nghị nào của Ban Chấp hành trung ương Đảng sẽ ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng đánh đổ cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Họp báo hội nghị tháng 1/1958.

B. Hội nghị tháng 1/1959.

C. Họp báo hội nghị tháng 11/1958.

D. Hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa chống lại ách thống trị của Mĩ - Diệm sẽ diễn ra trước tiên ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ không đủ trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước cải tiến và phát triển của bí quyết mạng miền nam chuyển từ gắng ... Lịch sự thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

Xem thêm: ✅ Công Thức Tính Nuclêôtit Lớp 12 Hay, Chi Tiết, Tổng Hợp Công Thức Sinh Học 12 Và Các Bài Tập Mẫu

B. Phòng ngự bị đông; tiến công.

C. Gìn giữ lực lượng; tiến công.

D. Bị động; chủ động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam giới được thành lập vào khi nào? chỗ nào ?

A. Ngày 20 /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người đầu tiên giữ chức quản trị Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử dân tộc của phong trào "Đồng khởi" ?

A. Có tác dụng lung lay toàn bộ hệ thống ngụy quyền sài Gòn, mở đường cho việc phát triển liên tiếp cửa phương pháp mạng miền Nam.

B. Là thành công đánh lốt sự thua chủ nghĩa thực dân bắt đầu của Mĩ ở miền nam bộ Việt Nam.C. Là thành công có ý nghĩa chiến lược trước tiên của biện pháp mạng miền Nam, mở đường cho việc phát triển mạnh mẽ của cuộc chiến tranh cách mạng.

D. Đánh vệt bước phát triển của bí quyết mạng miền nam bộ từ cụ giữ gìn lực lượng quý phái Tổng tiến công phương pháp mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần máy III của Đảng có điểm lưu ý gì ?

A. Đây là đại hội Đảng sản phẩm công nghệ II có tp hcm tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội đầu tiên đã đề mặt đường lối xây cất chủ nghĩa làng mạc hội sống nước ta.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng toàn quốc lần máy III đã xác định vai trò của giải pháp mạng miền bắc như cụ nào ?

A. Biện pháp mạng khu vực miền bắc có vai trò quyết định so với sự nghiệp thi công chủ nghĩa làng hội sinh hoạt nước ta.

B. Phương pháp mạng miền bắc bộ có sứ mệnh quyết định so với công cuộc công nghiệp hoá, tiến bộ hoá khu đất nước.

C. Bí quyết mạng miền bắc bộ có vai trò ra quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của giải pháp mạng cả nước.

D. Biện pháp mạng khu vực miền bắc có vai trò ra quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của cách mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, kim chỉ nam chung của biện pháp mạng hai miền là gì ?

A. Loạn lạc chống Mĩ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

B. Loạn lạc chống Mĩ ở Miền Nam, xây đắp chủ nghĩa làng hội ở Miền Bắc.

C. Binh lửa chống Mĩ làm việc Miền Nam, tiến hành cách mạng ruộng khu đất ở Miền Bắc.

D. Chấm dứt cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân trong phạm vị cả nước, triển khai hoà bình, thống nhất khu đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối thực hiện xây dựng chủ nghĩa xóm hội ở khu vực miền bắc được xác minh trong Đại hội Đảng toàn nước lần máy III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ - đem công nghiệp vơi là căn nguyên của nền tài chính quốc dân.

B. Ra sức phái triển nông nghiệp trồng trọt và công nghiệp nhẹ - lấy công nghiệp vơi là căn cơ của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu làm nền tảng gốc rễ của nền tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng một bí quyết hợp lí.

D. Kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp & trồng trọt - lấy nông nghiệp trồng trọt là gốc rễ của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm III của Đảng đã thai ai làm túng thiếu thư vật dụng nhất?

A. Hồ nước Chí Minh. B. Lê Duẩn.

Xem thêm: Số Chính Phương Nhỏ Nhất Không Bằng 1 Là Số Chính Phương Nhỏ Nhất Khác 1 Là

C. Ngôi trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3