Trắc nghiệm lịch sử học kì 2 lớp 11

     
... Cuộc chiến tranh giới lần thứ ngừng vào thời gian nào? A 11 / 10 /19 18 B 10 /11 / 19 18 C 11 / 11 /19 18 D 01 /11 / 19 18 33 Cuộc cải tân Duy Tân Minh trị tiến hành lĩnh vực nào? A chủ yếu trị, kinh tế, qn ... Vµo thêi gian nµo: A Th¸ng 9 /19 18 B Th¸ng 10 /19 18 C Th¸ng 11 / 19 18 D Th¸ng 12 /19 18 L«m«n«xèp lµ nhµ b¸c häc nỉi tiÕng thc qc gia nµo? 11 8 A Nga B Anh Ph¸p C D §øc 11 9 Liên bang cộng hoà thôn hội ... D Buộc giới cầm cố quyền Nhật bạn dạng phải thi hành nhiều cải cách dân nhà ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 10 11 12 13 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 14 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Châu Phi khơng thuộc...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử học kì 2 lớp 11


*

*

... Đà d/ Năm 218 TCN e/ Năm 11 1 TCN (1) không ngừng mở rộng bờ cõi ; (2) Âu Việt; (3) Thục Phán; (4) Hiệu úy Đồ Thư III Hãy ghép kiện lịch sử cột A với thời gian cột B đến (1 điểm) 1d, 2c, 3b, 4a Câu 49 : Hồn ... Chăn ni D/ thuyền Câu 45: cơ quan ban ngành địa phương công ty nước Văn Lang: A/ thơn, B/ chiềng, chạ C/ thơn, ấp D/ huyện, xã Câu 47: cả nước Văn Lang phân chia làm: A/ 14 B/ 15 C/ 13 D/ 12 Câu 46: Vua đơn vị nước ... Kiện lịch sử cột A với thời hạn cột B mang lại (1 điểm) Cột A Cột B đơn vị Tần đánh xuống phương nam giới a/ Năm 17 9 TCN Qn Tần rút lui khỏi nước ta b/ Năm 207 TCN Thục Phán trường đoản cú xưng An Dương vương c/ Năm 214 ...
*

*

*

... để gia công phút ) ?Khởi nghĩa Hoàng Công hóa học diễn vào thời hạn nào? a 173 9- 179 6 b 179 3- 179 6 c 173 9- 179 3 d 173 9- 176 9 Đáp án: d Câu 24 : (Hiểu kiến thức đến tuần 26 , thời gian đủ để triển khai 10 phút) ?Sự ... Nghĩa Tây Sơn vào thời điểm năm nào? a 177 1 b 177 7 c 177 5 d 178 0 Đáp án: a Câu 26 : (Vận dụng, kỹ năng và kiến thức đến tuần 26 , thời gian đủ để làm 10 phút) ? bởi khởi nghĩa Tây đánh từ đầu phần đông giai cấp, tầng lớp ... Thời Lê sơ, ông biên soạn sử nào? a Đại Việt sử kí b Đại việt sử kí toàn thư c sử kí tục biên d Khâm định việt sử thông giám cương cứng mục Đáp án: b Câu 13: ( Hiểu, kiến thức đến tuần 22 , thời gian...
... địa điểm - Sử học: + Thời Tần – Hán, Sử học tập trở thành nghành khoa học độc lập: tứ Mã Thiên cùng với Sử kí, Hán thư Ban thế Thời Đường thành lập quan biên soạn gọi Sử cửa hàng + Đến thời Minh – Thanh, sử học ... đơn vị Tần thống trung quốc vào khoảng thời gian nào? A khoảng tầm năm 122 TCN B khoảng chừng năm 21 2 TCN C khoảng chừng năm 22 1 TCN D khoảng năm 21 5 TCN Câu 14 Vào khoảng thời hạn cư dân Địa Trung Hải ban đầu ... đê-li vương triều Mô-gôn? (3 điểm) ĐÁP ÁN I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu lựa chọn A C B D A C D B A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 A 15 D 16 B II – PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: gợi nhắc trả...
... đa bội lệch c/ thể dò bội d/ thể bố NST số 21 95 chủng loại cải củ có NST (2n) = 18R loại cải bắp bao gồm NST (2n) = 18B Thể tuy vậy nhò bội nhị loài a/ dò tứ bội b/ nhiều bội chẵn c/ dò đa bội d/ thể nhiều bội ... D Chế Mân □ A Phù nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D vớ câu □ A tây-nam cỗ □ C phái nam Trung bộ □ B Bắc cỗ Bắc Trung bộ □ D phái nam Trung cỗ tây-nam bộ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù nam □ D Xiêm La 212 ... Dân binh só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn quăng quật chức vụ cao cấp cho nào? □ A tướng mạo quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, quá tướng, huyết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển...

Xem thêm: Nhóm Đất Phân Bố Chủ Yếu Ở Ven Biển


... ơng Đảng thức đợc bầu họp báo hội nghị lần thứ (10/1930) gồm đại biểu A) bao gồm 05 đại biểu B) bao gồm 06 đại biểu C) gồm 07 đại biểu D) gồm 09 đại biểu Đáp án C Câu 79 ấn Độ tuyên bố tự do vào thời gian nào? A) ... Thảo D) Câu A B Đáp án -C Câu 72 trong niên đại sau đây, niên đại đính thêm với Luận cơng trị đồng minh Trần Phú biên soạn thảo A) mon 10 1930 B) tháng - 1930 C) tháng 1930 D) mon 1930 Đáp án A Câu 73 ... Xô, A) Ngời dự đại hội Nông dân quốc tế B) Ngời dự đại hội lần sản phẩm V thế giới cộng sản C) Ngời dự đại hội quốc tế thiếu nữ D) Ngời dự đại hội quốc tế VII thế giới cộng sản Đáp án B Câu 51 Tác dụng...
... 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – lưu ý cho học sinh 12 thi giỏi Nghiệp cỗ Đề 001 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – gợi nhắc cho học tập sinh 12 thi xuất sắc Nghiệp bộ Đề 001 Đáp án 01 ... câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – gợi nhắc cho học tập sinh 12 thi giỏi Nghiệp bộ Đề 001 23 50 77 24 51 78 25 52 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – lưu ý cho học sinh 12 thi tốt ... 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – gợi ý cho học sinh 12 thi xuất sắc Nghiệp bộ Đề 001 ...
... Thay tên là: □ A Phù phái nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D tất câu □ A tây-nam bộ □ C phái mạnh Trung cỗ □ B Bắc cỗ Bắc Trung cỗ □ D nam Trung cỗ tây nam cỗ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù nam □ D Xiêm La □ ... Dân quân só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn bỏ chức vụ cao cấp cho nào? □ A tướng mạo quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, quá tướng, ngày tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển ... Phục dòch mang đến lãnh chúa □ C không quyền ra khỏi lãnh đại □ D vớ câu 151.Đời sống nông nô thì: □ A dễ chòu quân lính □ C Câu a b □ B vui mừng tá điền □ D Câu a b không đúng 152.Những tiến nghệ thuật nông nghiệp...

Xem thêm: Đâu Là Từ Khóa Khai Báo Hàng, Trong Pascal, Từ Khóa Để Khai Báo Hằng Là:


... Nguyễn Quyền D Cả a, b, c Đáp án b Câu 111 bạn nhân dân phong Bình Tây đại nguyên suý là: A Trương Quyền B Nguyễn Trung Trực C Trương Định D Cả a, b, c Đáp án c Câu 112 bạn xem cầm đầu phe chủ ... án A Câu 86 V.I.Lê-nin tuyên bố ra đời quyền Xô viết vào ngày: A) tháng ngày 10 năm 1917 B) ngày tháng 11 năm 1917 C) Ngày 17 mon 10 năm 1917 D) Ngày 17 tháng 11 năm 1917 Đáp án B Câu 87 ... Chiến tranh C nằm trong địa tất cả vị trí địa lí thuận lời cho câu hỏi giao lưu buôn bán D Câu A B đáp án D Câu 147 Sự khiếu nại định kỳ sử minh chứng Anh thức công nhận hòa bình 13 thuộc địa Bắc Mĩ là: A Kí kết hoà ước...
từ khóa: thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 học kì 1câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 9 học tập kì 2câu hỏi ôn tập lịch sử 11 học tập kì 2trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 học tập kì 2câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 11 học tập kì 2cau hoi trac nghiem tháng van 11 hoc ki 2cau hoi trac nghiem vat ly 11 hoc ki 2câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11ngân hàng thắc mắc trắc nghiệm lịch sử 11câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài bác 19cau hoi trac nghiem lich su cac hoc thuyet gớm tetrắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 học tập kì 1câu hỏi ôn tập lịch sử hào hùng 9 học kì 2trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 học tập kì 2Báo cáo quy trình mua sắm CT CP technology NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi tiết não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn phim trên nền giao thức HTTPđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 gồm lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở đảm bảo môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và vận dụng trong đảm bảo an toàn mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu vớt tổng hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ review hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinThơ nôm tứ xuất xắc trào phúng hồ nước xuân hươngChuong 2 dìm dạng rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động phái nữ theo pháp luật lao động nước ta từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan tiền VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược sale tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh sài thành từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu new đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8