Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21

     

Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài bác 21: thành lập xã hội chủ nghĩa ngơi nghỉ miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chủ yếu quyền thành phố sài thành ở miền nam bộ (1954-1965) bao gồm đáp án vừa đủ các mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài 21.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21


Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài bác 21: thiết kế xã hội nhà nghĩa ngơi nghỉ miền Bắc, chống chọi chống đế quốc Mĩ và chính quyền sài thành ở khu vực miền nam (1954-1965)

Câu hỏi nhận biết

Câu 1: Sự khiếu nại nào ghi lại miền Bắc việt nam được trọn vẹn giải phóng?

Hiển thị lời giải

Câu 2. Trong trận đánh đấu chống kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của quân dân miền nam Việt Nam vẫn dấy lên phong trào

A. “Thi đua Ấp Bắc, làm thịt giặc lập công”.

B. “Tìm Mĩ mà lại đánh, lùng ngụy mà diệt”.

C. “Đánh cho Mĩ cút, đánh đến ngụy nhào”.

D. “Quyết chiến quyết chiến hạ giặc Mĩ xâm lược”.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: Trong trận đánh đấu chống chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” (1961 – 1965) của quân dân miền nam Việt Nam đang dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công”.


Câu 3: trào lưu “Đồng Khởi” (1959 – 1960) nổ ra đầu tiên ở đâu?

A. Vĩnh Thạnh (Bình Định).

B. Bác bỏ Ái (Ninh Thuận).

C. Trà Bồng (Quảng Ngãi).

D. Mỏ Cày (Bến Tre).

Hiển thị câu trả lời

A. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc.

B. Bộ đội nước ta tiến về hóa giải Hà Nội.

C. Quân Pháp rút ngoài Hải Phòng.

D. Mĩ dựng lên cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm làm việc miền Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 5: chiến thắng nào sau đây khẳng định quân dân khu vực miền nam Việt Nam có tác dụng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ?

A. An Lão (Bình Định).

B. Tía Gia (Quảng Ngãi).

C.Bình Giã (Bà Rịa).

D.Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích: thắng lợi Ấp Bắc (Mĩ Tho) đã xác định quân dân miền nam Việt Nam có chức năng đánh thắng kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt” (1961 - 1965) của Mĩ?


Câu 6: Để thực hiện kim chỉ nam của kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đã đưa ra kế hoạch gì nhằm mục tiêu bình định miển Nam trong vòng 18 tháng?

A. Planer Xtalây – Taylo.

B. Chiến lược Giơnxơn – Mác Namara.

C. Dồn dân lập “Ấp chiến lược”.

D. Thành lập Bộ chỉ đạo quân sự Mỹ sinh sống miền Nam.

Hiển thị giải đáp

Câu 7: từ thời điểm năm 1961 mang lại 1965, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh gì ở miền nam Việt Nam?

A. Kế hoạch “Chiến tranh đối kháng phương”.

B. Kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Chiến lược “Chiến tranh viên bộ”.

D. Kế hoạch “Việt phái mạnh hóa chiến tranh”.

Hiển thị đáp án

Câu 8: từ năm 1954 mang lại 1960, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh gì ở khu vực miền nam Việt Nam?

A. Chiến lược “Chiến tranh 1-1 phương”.

B. Kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt”.

C. Kế hoạch “Chiến tranh cục bộ”.

D. Kế hoạch “Việt phái mạnh hóa chiến tranh”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: từ thời điểm năm 1954 cho 1960, Mỹ triển khai chiến lược cuộc chiến tranh đơn phương ở miền nam Việt Nam.


Câu 9: Mĩ áp dụng chiến thuật gì trong kế hoạch chiến tranh đặc biệt quan trọng ở Việt Nam?

A. Trực thăng vận.

B. Kiếm tìm diệt.

C. Bình định.

D. Lập ấp chiến lược.

Hiển thị câu trả lời

Câu 10: Trong 2 năm (1954 – 1956), miền bắc đã tiến hành bao nhiêu đợt cải cách ruộng đất?

A. 2 đợt.

B. 3 đợt.

C. 4 đợt.

D. 5 đợt.

Hiển thị câu trả lời

Câu 11: Ai là người thứ nhất giữ chức chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miển phái mạnh Việt Nam?

A. Nguyễn Thị Bình.

B. Lê Đức Thọ.

C. Nguyễn Hữu Thọ.

D. Huỳnh Tấn Phát.

Hiển thị câu trả lời

Câu 12: Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần vật dụng III của Đảng (9/1960) đã thai ai làm túng bấn thư sản phẩm công nghệ nhất?

A. Hồ nước Chí Minh.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Lê Duẩn.

D. Ngôi trường Chinh.

Hiển thị giải đáp

Câu 13: thành công nào của nhân dân miền nam bộ Việt phái nam trong đông – xuân 1964 – 1965 đóng góp phần làm phá sản kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt” của Mĩ?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Núi Thành (Quảng Nam).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Khe sinh (Quảng Trị).

Hiển thị giải đáp

Câu 14: thắng lợi nào của nhân dân khu vực miền nam Việt nam trong đông – xuân 1964 – 1965 đóng góp thêm phần làm phá sản kế hoạch “Chiến tranh sệt biệt” của Mĩ?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Núi Thành (Quảng Nam).

C. An Lão (Bình Định).

D. Khe sanh (Quảng Trị).

Hiển thị lời giải

Câu hỏi thông hiểu:

Câu 15: Trong thời gian 1954 - 1975, thắng lợi nào là mốc đánh dấu bước chuyển của phương pháp mạng miền nam bộ Việt phái nam từ núm giữ gìn lực lượng sang núm tiến công?

A. Vạn Tường (1965).

B. "Đồng khởi" (1959 - 1960).

C. Tây Nguyên (3/1975).

D. Mậu Thân (1968).

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích: Trong giai đoạn 1954 - 1975, thành công của trào lưu “Đồng khởi” là mốc đánh dấu bước chuyển của giải pháp mạng miền nam bộ Việt phái nam từ núm giữ gìn lực lượng sang nạm tiến công


Câu 16: Âm mưu cơ bạn dạng của kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt” là

A. Dùng người việt nam đánh fan Việt.

B. Bình định miền nam bộ trong vòng 18 tháng.

C. Ngăn cản sự đưa ra viện của nhân dân miền bắc cho miền Nam.

Xem thêm: Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh 11 Bài 1 Sinh 11: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ

D. Mở những đợt hành binh càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng giải pháp mạng.

Hiển thị lời giải

Câu 17. Âm mưu chiến lược của Mỹ triển khai ở miền nam Việt Nam sau thời điểm ký hiệp nghị Giơnevơ là

A. Phá hoại hiệp nghị Giơnevơ nhằm chiếm rước Việt Nam.

B. Chia giảm nước ta, biến khu vực miền nam Việt phái mạnh thành thuộc địa kiểu new của Mỹ.

C. Biến miền nam Việt phái mạnh thành căn cứ không quân của Mỹ sinh hoạt Đông Dương.

D. Dựng lên chính quyền tay không nên Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

Hiển thị giải đáp

Câu 18. Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm III của Đảng Lao động nước ta (9/1960) xác định cách social chủ nghĩa ở khu vực miền bắc có vai trò như vậy nào so với sự phát triển của bí quyết mạng cả nước?

A. Ra quyết định nhất.

B. Ra quyết định trực tiếp.

C. địa thế căn cứ địa bí quyết mạng.

D. Hậu phương phòng chiến.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: Đại hội đại biểu vn lần máy III của Đảng Lao động nước ta (9/1960) xác định cách social chủ nghĩa ở khu vực miền bắc có vai trò quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của giải pháp mạng cả nước.


Câu 19: trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) tiến công đấu bước ngoặt của giải pháp mạng miền nam bộ vì

A. Chuyển phương pháp mạng từ nỗ lực giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B. Dẫn mang lại sự ra đời Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng khu vực miền nam Việt Nam.

C. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay không đúng Ngô Đình Diệm.

D. Giáng đòn nặng vật nài vào chính sách thực dân bắt đầu của Mỹ.

Hiển thị đáp án

Câu 20: Thủ đoạn nhập vai trò “xương sống” trong kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ là

A. Bức tốc viện trợ quân sự, cầm vấn quân sự, quân đội Sài Gòn.

B. Thực hiện phương án mới “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

C. Dồn dân lập “Ấp chiến lược”.

D. Lập bộ chỉ huy quân sự Mỹ làm việc miền Nam.

Hiển thị giải đáp

Câu 21: Pháp thực hiện rút quân khỏi miền nam bộ Việt nam trong toàn cảnh nào?

A. Pháp đã hoàn vớ chuyền giao nhiệm vụ thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ mang đến Mỹ.

B. Pháp đã thi hành không hề thiếu các pháp luật của hiệp nghị Giơ-ne-vơ.

C. Khu vực miền nam đã triển khai hiệp mến tổng tuyển chọn cử thống nhất khu đất nước.

D. Chưa triển khai cuộc thảo luận tổng tuyển chọn cử thống tuyệt nhất 2 miền Nam,Bắc.

Hiển thị câu trả lời

Câu 22: giữa trung tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) ở miền bắc bộ là gì?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công ngiệp nhẹ

B. Hoàn thành cải biện pháp ruộng đất.

C. Chế tạo chủ nghĩa thôn hội.

D. Khôi phục kinh tế tài chính sau chiến tranh.

Hiển thị câu trả lời

Câu 23: mục tiêu chủ yếu của kế hoạch Giơnxơn – Mác Namara (1964 – 1965) là bình định khu vực miền nam Việt nam có hết sức quan trọng trong vòng

A. 16 tháng.

B. 2 năm.

C. 18 tháng.

D. 1 năm.

Hiển thị đáp án

Câu 24: Ý nghĩa nào sau đây không đề nghị của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Làm dấy lên trào lưu “thi đua Ấp Bắc, làm thịt giặc lập công”.

B. Chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có thể đánh bại kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Đánh vết sự phá sản bước đầu của chiến thuật“trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

D. Làm cho phá sản trọn vẹn chiến lược “Chiến tranh quánh biệt”.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích: Với thành công Ấp Bắc đã xuất hiện thêm khả năng họ hoàn toàn hoàn toàn có thể đánh bại chiến lược chiến tranh đặc trưng của Mĩ, còn giúp phá sản trọn vẹn chiến lược chiến tranh quan trọng phải tới những năm 1964,1965 cùng với những thắng lợi của ta sống Bình Giã, An Lão, cha Gia, Đồng Xoài. SGK lịch sử 12, tr172.


Câu 25: thành công nào của quân dân miền nam đóng vai trò đưa ra quyết định trong việc vượt qua chiến lược “Chiến tranh đối chọi phương” của Mỹ (1954 – 1960)?

A. Đồng khởi (Bến Tre).

B. Ấp Bắc (Mỹ Tho).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Bố Gia (Quảng Ngãi).

Hiển thị đáp án

Câu hỏi vận dụng

Câu 26: Nội dung quan trọng đặc biệt nhất của Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm III của Đảng (9/1960) là

A. đặt ra nhiệm vụ chiến lược cho bí quyết mạng cả nước và cách mạng từng miền.

B. Thông qua report chính trị và báo cáo sửa thay đổi điều lệ Đảng.

C. Thông qua kế hoạch công ty nước 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965).

D. Bầu Ban chấp hành trung ương mới của Đảng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích: Việc đề ra nhiệm vụ cho giải pháp mạng nhị miền và toàn nước là nội dung quan trọng đặc biệt nhất thời điểm bấy giờ. Bí quyết mạng nhì miền có quan hệ mật thiết lắp bó với nhau nhằm xong cuộc bí quyết mạng dân tộc dân người chủ sở hữu dân vào cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất khu đất nước. SGK lịch sử 12, tr165.


Câu 27: nhận định và đánh giá nào không đúngvề kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt”?

A.Âm mưu cơ phiên bản là “dùng người việt đánh tín đồ Việt”.

B.Là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân bắt đầu của Mĩ.

C.Có sự thâm nhập của quân đội Mĩ, quân Đồng minh của Mĩ.

D.Dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật với phương tiện chiến tranh của Mĩ.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích: kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt” không tồn tại sự tham chiến thẳng của Mĩ với quân team Mĩ.


Câu 28: Những thắng lợi quân sự của quân dân miền nam bộ Việt phái mạnh trong đông xuân 1964 – 1965 có ý nghĩa sâu sắc gì?

A. Chứng tỏ quân dân miền Nam rất có thể đánh bại kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt”.

B. Đánh vệt sự phá sản vể cơ bạn dạng của chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” của Mỹ.

C. Làm lung lay cơ quan ban ngành tay sai Ngô Đình Diệm.

D. Làm phá sản trọn vẹn chiến lược “Chiến tranh quánh biệt” của Mỹ.

Hiển thị lời giải

Câu 29: hội nghị Trung ương lần sản phẩm 15 của Đảng (đầu năm 1959) xác định con con đường cơ bản của giải pháp mạng miền nam là

A. Khởi nghĩa giành bao gồm quyền về tay nhân dân.

B. đấu tranh chủ yếu trị chủ quyền để giữ lại gìn lực lượng phương pháp mạng.

C. Phối kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh thiết yếu trị - nước ngoài giao.

D. Chống chọi phá “ấp chiến lược”, thực hiện lập “làng chiến đấu”.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: hội nghị Trung ương lần lắp thêm 15 của Đảng (đầu năm 1959) xác định con đường cơ bạn dạng của phương pháp mạng miền nam bộ là khởi nghĩa giành chính quyền về phần mình nhân dân bằng con đường đấu tranh thiết yếu trị kết phù hợp với đấu tranh vũ trang.


Câu 30: ngôn từ nào không phản ánh đúng ý nghĩa sâu sắc của phong trào “Đồng khởi” của quân dân miền nam Việt Nam?

A. Làm lung lay tận gốc cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. Giáng đòn nặng nại vào cơ chế thực dân bắt đầu của Mĩ.

C. Làm thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

Xem thêm: Giới Hạn Phía Trên Của Sinh Quyển Là Gì, Giới Hạn Phía Trên Của Sinh Quyển Là

D. Đánh vết bước cách tân và phát triển nhảy vọt của biện pháp mạng miền Nam.

Hiển thị giải đáp

Các thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 12 bao gồm đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm bài xích 22: quần chúng. # hai miền trực tiếp đại chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân khu vực miền bắc vừa hành động vừa tiếp tế (1965-1973) tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài 23: phục hồi và cải tiến và phát triển kinh tế-xã hội sinh sống miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền phái mạnh (1973-1975) tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài 24: vn trong năm đầu sau thành công của cuộc đao binh chống Mĩ, cứu vãn nước năm 1975 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 25: vn xây dựng nhà nghĩa làng hội cùng đấu tranh bảo đảm tổ quốc (1976-1986) tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài bác 26: Đất nước bên trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) bao gồm đáp án1 332 lượt xem
tải về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem cấp tốc chương trình Trắc Nghiệm


Trắc nghiệm lớp 7

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm công nghệ lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm thiết bị Lí lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 8 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 9

Trắc nghiệm công nghệ lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm thứ lí lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 9 bao gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 10

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 10 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm vật Lí lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 tất cả đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 10 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 10 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 11

Trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm công nghệ lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm thiết bị Lí lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc chống - bình an lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm technology lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm vật dụng Lí lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm giờ anh lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 12 gồm đáp án


*

ra mắt
links
chính sách
kết nối