Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 23

     

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài xích 23 (có đáp án) trào lưu yêu nước và giải pháp mạng ở vn từ đầu thế kỉ XX đến cuộc chiến tranh thế giới trước tiên (1914) hay nhất, cụ thể bám gần kề nội dung chương trình lịch sử 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 23

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài xích 23 (có đáp án)

Câu 1. Vào trong thời hạn đầu cố kỉ XX, một số trong những nhà yêu nước nước ta muốn đi theo tuyến phố cứu nước của Nhật bạn dạng vì:

a. Nhật bạn dạng là nước "đồng văn, đồng chủng", là nước tốt nhất ở châu Á ra khỏi số phận một nước thuộc địa.

b. Sau cách tân Minh Trị (1868) Nhật bản trở thành nước tư bạn dạng hùng mạnh.

c. Nhật bản đã đánh chiến hạ đế quốc Nga (1905), là tổ quốc duy duy nhất ở châu Á lúc báy giờ chiến thắng đế quốc phương Tây.

d. Cả cha ý trên số đông đúng. 

Câu 2. Những hoạt động của Đông gớm nghĩa thục đích thực là:

a. Cuộc vận chuyển văn hoá lớn thời điểm đầu thế kỷ XX 

b. Cuộc cách tân kinh tế lớn thời điểm đầu thế kỷ XX.

c. Cuộc cải cách xã hội lớn đầu thế kỷ XX.

d. Cuộc cải cách trọn vẹn kinh tế - văn hoá - thôn hội vào đầu thế kỷ XX.

Câu 3. Đường lối cứư nước của nạm Phan Châu Trinh là:

a. Chống Pháp với phong kiến.

b. Cải cách cải thiện dân sinh dân trí, dân quyền phụ thuộc vào Pháp tấn công đổ phong kiến. 

c. Nhờ vào Pháp phát hành nước vn cộng hoà.

d. Dùng bạo lực giành độc lập.

Câu 4. Đường lối cứư nước của cố gắng Phan Bội Châu là:

a. Phòng Pháp cùng phong kiến.

b. Cải cách nâng cao dân sinh dân trí, dân quyền phụ thuộc vào Pháp đánh đổ phong kiến.

c. Nhờ vào Pháp thành lập nước nước ta cộng hoà.

d. Dùng bạo lực giành độc lập. 

Câu 5. gây dựng hội Duy Tân vào thời điểm tháng 5/1904 là

a. Phan Bội Châu. 

b. Phau Châu Trinh

c. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền

d. Huỳnh thúc Kháng, trằn Quý Cáp.

Câu 6. Chủ trương của hội Duy Tân là:

a. Tiến hành cách tân nhằm cải thiện dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

b. Đánh xua giặc Pháp, giành độc lập, tùy chỉnh chính thể quân chủ lập hiến sống Việt Nam 

c. Đánh xua giặc Pháp, phục hồi nước Việt Nam, thành lập nước cùng hòa dân quốc Việt Nam.

d. Triển khai cuộc cải cách toàn diện kinh tế - văn hoá - xóm hội

Câu 7. sáng sủa lập vn Quang Phục hội trong thời điểm tháng 6/1912 là:

a. Phan Bội Châu. 

b. Phau Châu Trinh

c. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền

d. Huỳnh thúc Kháng, trần Quý Cáp.

Câu 8. nhà trương của việt nam Quang Phục hội là:

a. Tiến hành cải cách nhằm nâng cao dân trí, dân quyền phụ thuộc Pháp đánh đổ phong kiến.

b. Đánh xua giặc Pháp, giành độc lập, cấu hình thiết lập chính thể quân nhà lập hiến sinh sống Việt Nam

c. Đánh xua đuổi giặc Pháp, phục sinh nước Việt Nam, thành lập và hoạt động nước cộng hòa dân quốc Việt Nam. 

d. Tiến hành cuộc cải cách trọn vẹn kinh tế - văn hoá - xã hội.

Câu 9. Thời gian hoạt động của Đông gớm Nghĩa Thục là

a. 5 tháng

b. 7 tháng

c. 9 tháng 

d. 11 tháng

Câu 10. Đông ghê Nghĩa Thục là

a. Một đội chức biện pháp mạng nghỉ ngơi Hà Nội ban đầu hoạt động từ thời điểm tháng 3/1907.

Xem thêm: Theo Em Trong Chạy Cự Ly Ngắn Có Bao Nhiêu Giai Đoạn ? Trong Kỹ Thuật Chạy Cự Li Ngắn Gồm Mấy Giai Đoạn

b. Một ngôi trường học bốn ở Hà Nội bước đầu hoạt động từ thời điểm tháng 3/1907. 

c. Một cơ quan của tầng lớp tiểu tứ sản sinh hoạt Hà Nội bước đầu hoạt động từ thời điểm tháng 3/1907.

d. Một xí nghiệp sản xuất của kẻ thống trị tư sản sống Hà Nội bước đầu hoạt động từ thời điểm tháng 3/1907

Hệ thống con kiến thức lịch sử vẻ vang 11 bài xích 23


Các sách Tân thư, Tân báo do Khang Hữu Vi, Lương Khải khôn xiết viết được chuyển vào việt nam đã cổ vũ các sĩ phu tiên tiến hướng theo hài lòng cuộc vận động Duy tân của Trung Quốc, cuộc Duy tân Minh Trị, vào tuyến phố cách mạng tứ sản. Đầu nuốm kỷ XX, một trào lưu yêu nước new ở việt nam nảy sinh theo xu hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu vượt trội là Phan Bội Châu (xu hướng bạo động) với Phan Châu Trinh (xu hướng cải cách).

I. Phan Bội Châu và xu thế bạo động

1. Công ty trương

- Phan Bội Châu mang đến rằng: “nợ ngày tiết chỉ rất có thể trả bởi máu”, ông kiên cường dùng đấm đá bạo lực giành độc lập.

- Ông cũng quan tiền niệm, Nhật phiên bản cùng màu sắc da, thuộc văn hoá Hán học tập (đồng chủng, đồng văn), lại đi theo tuyến phố tư bản châu Âu, giàu bạo phổi lên cùng đánh thắng đế quốc Nga (1905)

*

2. Hoạt động:

- Tháng 5/1904, Phan Bội Châu lập Hội Duy tân ngơi nghỉ Quảng Nam.

+ Mục đích: tấn công đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, ra đời chính thể quân công ty lập hiến.

+ Hội tổ chức phong trào Đông Du, đưa gần 200 học sinh sang Nhật học.

+ tháng 8/1908, Nhật hợp tác với Pháp trục xuất toàn bộ lưu học viên Việt Nam với Phan Bội Châu. Trào lưu tan rã.

- nguyên nhân thất bại: do những thế lực đế quốc (Nhật - Pháp) đoàn kết với nhau để trục xuất bạn trẻ yêu nước nước ta ở Nhật.

- Tháng 6/1912, Phan Bội Châu lập Việt nam giới Quang phục hội:

+ Tôn chỉ: “Đánh xua đuổi giặc Pháp, phục hồi nước Việt Nam, thành lập và hoạt động nước cùng hòa Dân quốc Việt Nam”.

+ Hội tổ chức ám sát đều tên thực dân đầu sỏ, tiến công các đồn binh Pháp sống Vân Nam… tuy vậy chỉ thu được những hiệu quả hạn chế trong những khi lực lượng tổn hao khá lớn, nhiều người dân bị bắt với bị giết.

- Năm 1925, Phan Bội Châu bị bắt, rồi bị giam lỏng sinh hoạt Huế cho tới khi qua đời.

3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ bỏ phong trào

- nhà trương đảo chính là đúng, những tư tưởng ước viện là không đúng (không thể dựa đế quốc tiến công đế quốc được).

- buộc phải xây dựng tiềm năng trong nước, trên cơ sở đó mà tranh thủ sự cung cấp quốc tế chân chính.

II. Phan Châu Trinh và xu thế cải cách

1. Công ty trương

Đấu tranh ôn hòa, bởi những phương án cải cách như nâng cấp dân trí dân quyền, dựa vào Pháp để tiến công đổ vua quan tiền phong loài kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết nhằm giành độc lập.

*

2. Hoạt động

Năm 1906, ông cùng một nhóm sĩ phu khu đất Quảng như Huỳnh Thúc Kháng, è Quý Cáp, Ngô Đúc Kế mở cuộc vận động Duy tân sống Trung kỳ:

- Kinh tế: 

+ để ý cổ hễ thực nghiệp, lập hội khiếp doanh

+ cách tân và phát triển nghề thủ công, có tác dụng vườn, lập “nông hội”, ….

- Giáo dục: mở trường dạy theo kiểu mới để nâng cao dân trí, dạy chữ Quốc ngữ, các môn học tập mới thay thế sửa chữa cho Tứ thư, Ngũ khiếp của Nho học…

- Văn hóa: vận động cải cách trang phục cùng lối sống: cắt tóc ngắn, ăn mặc “Âu hóa”, tiêu diệt mê tín dị đoan và các hủ tục phong kiến….

=> tư tưởng Duy tân khi lấn sân vào quần bọn chúng đã vượt qua kích thước ôn hòa, trở thành cuộc chiến đấu quyết liệt, điển hình là trào lưu chống Thuế ở Trung kì (1908)

- Năm 1908, sau phong trào chống thuế làm việc Trung kì, Pháp bầy áp dữ dội, Phan Châu Trinh bị án tù nhân 3 năm nghỉ ngơi Côn Đảo.

- Năm 1911, cơ quan ban ngành thực dân gửi Phan Châu Trinh lịch sự Pháp

=> Phan Châu Trinh là nhà cách mạng tiêu biểu cho khuynh hướng cải cách ở việt nam đầu vậy kỷ XX.

=> phong trào Duy tân là 1 trong cuộc vận tải yêu nước gồm nội dung hầu hết là cách tân về văn hóa truyền thống - làng mạc hội, gắn liền với giáo dục đào tạo lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi giai cấp ngoại xâm.

III. So sánh chủ trương hoạt động của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

* tương đương nhau:

- khởi đầu từ lòng yêu nước để đi tìm con đường giải phóng mang đến dân tộc.

- Đều thay mặt đại diện cho phong trào dân tộc dân công ty của thế hệ sĩ phu yêu thương nước văn minh đầu cố gắng kỉ XX.

- tạo nên những cuộc vận động phương pháp mạng new theo tuyến phố dân chủ bốn sản.

- Thống độc nhất vô nhị về nhà trương chiến lược, thống tốt nhất về mục đích cách mạng là mong cứu nước, cứu vớt dân, gắn sát dân cùng với nước, gắn cứu nước với duy tân làm tổ quốc phát triển theo hương cách mạng bốn sản đứnglên tuyến đường chủ nghĩa tư bản.

- Được sự ủng hộ thân mật của đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy vậy cả hai xu thế cách mạng này các chưa chế tạo được đa số cơ sở bền vững cho làng hội.

Xem thêm: Giải Vật Lý Bài 16 Lớp 7 Bài 16: Tổng Kết Chương 2: Âm Học, Giải Vật Lí 7 Bài 16: Tổng Kết Chương 2: Âm Học

- Do giảm bớt về tầm nhìn và tứ tưởng buộc phải cả hai xu hướng cách mạng này gần như bị thất bại.