Trắc nghiệm địa 7 bài 19

     
Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm địa 7 bài 19

**Xem thêm: Khi Nào Cần Sử Dụng Đến Mẫu Hỏi Là Gì? Nêu Các Ứng Dụng Của Mẫu Hỏi

Phần 1: nguyên tố nhân văn của môi trường thiên nhiên bài bác 1: dân sinh bài bác 2: Sự phân bổ dân cư. Các chủng tộc trên thế giới bài bác 3: Quần cư. Đô thị hóa Chương 1: môi trường thiên nhiên đới nóng. Chuyển động kinh tế của con tín đồ ở đới nóng. bài 5: Đới nóng. Môi trường thiên nhiên xích đạo ẩm bài 6: môi trường xung quanh nhiệt đới bài xích 7: môi trường thiên nhiên nhiệt đới gió bấc bài 8: Các vẻ ngoài canh tác trong nông nghiệp & trồng trọt ở đới nóng bài xích 9: hoạt động sản xuất nntt ở đới rét bài 10: dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng bài 11: Di dân cùng sự nở rộ đô thị ở đới rét Chương 2: môi trường thiên nhiên đới ôn hòa. Chuyển động kinh tế của con fan ở đới ôn hòa. bài 13: môi trường thiên nhiên đới ôn hòa bài bác 14: hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa bài bác 15: chuyển động công nghiệp ở đới hiền hòa bài 16: Đô thị hóa ngơi nghỉ đới nhu hòa bài bác 17: Ô nhiễm môi trường xung quanh ở đới hiền hòa Chương 3: môi trường hoang mạc. Vận động kinh tế của con người ở hoang mạc bài xích 19: môi trường thiên nhiên hoang mạc bài xích 20: vận động kinh tế của con bạn ở hoang mạc Chương 4: môi trường xung quanh đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con bạn ở đới rét bài xích 21: môi trường đới rét bài xích 22: hoạt động kinh tế của con bạn ở đới giá buốt Chương 5: môi trường vùng núi. Vận động kinh tế của con bạn ở vùng núi bài 23: môi trường vùng núi bài xích 24: vận động kinh tế của con người ở vùng núi Phần 3: vạn vật thiên nhiên và con người ở những châu lục bài xích 25: trái đất rộng khủng và đa dạng chủng loại Chương 6: Châu Phi bài xích 26: vạn vật thiên nhiên châu Phi bài 27: vạn vật thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) bài 29: người dân xã hội châu Phi bài bác 30: kinh tế tài chính châu Phi bài xích 31: kinh tế châu Phi (tiếp theo) bài 32: Các khoanh vùng châu Phi bài xích 33: Các khoanh vùng châu Phi (tiếp theo) Chương 7: châu mĩ bài bác 35: Khái quát lục địa châu mỹ bài bác 36: vạn vật thiên nhiên Bắc Mĩ bài 37: dân cư Bắc Mĩ bài 38: tài chính Bắc Mĩ bài bác 39: kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo) bài xích 41: vạn vật thiên nhiên Trung với Nam Mĩ bài 42: vạn vật thiên nhiên Trung cùng Nam Mĩ (tiếp theo) bài xích 43: người dân xã hội Trung với Nam Mĩ bài bác 44: kinh tế Trung cùng Nam Mĩ bài xích 45: tài chính Trung với Nam Mĩ (tiếp theo) Chương 8: Châu Nam cực bài xích 47: Châu Nam rất - lục địa lạnh nhất quả đât Chương 9: Châu Đại Dương bài xích 48: vạn vật thiên nhiên châu Đại Dương bài bác 49: cư dân và kinh tế châu Đại Dương Chương 10: Châu Âu bài xích 51: thiên nhiên châu Âu bài 52: thiên nhiên châu Âu (tiếp theo) bài bác 54: người dân xã hội châu Âu bài xích 55: tài chính châu Âu bài bác 56: quanh vùng Bắc Âu bài xích 57: quanh vùng Tây và Trung Âu bài xích 58: quanh vùng Nam Âu bài 59: khoanh vùng Đông Âu bài bác 60: cấu kết Châu Âu Đề thi Địa lí 7 Đề thi Địa lí 7 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi Địa lí 7 học tập kì 2 có đáp án
Mục lục
home Lớp 7 Địa lý Trắc nghiệm Địa Lí 7 bài xích 19 (có đáp án): môi trường hoang mạc


Xem thêm: Bài Toán Dân Số Xuất Xứ - Nội Dung Chính Bài Bài Toán Dân Số

Trắc nghiệm Địa Lí 7 bài xích 19 (có đáp án): môi trường thiên nhiên hoang mạc


Trắc nghiệm Địa Lí 7 bài xích 19 (có đáp án): môi trường xung quanh hoang mạc

2323 lượt thi