TRẢ LỜI CÂU HỎI TIẾNG ANH LỚP 8

     

I have three children, two girls và one boy.

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 8

Tôi có tía người con, 2 gái với 1 trai.

How many languages bởi you speak?Bạn nói được từng nào ngôn ngữ?

I speak two languages.Tôi nói được 2 ngôn ngữ.

How are you?Bạn khỏe mạnh không?

I’m fine, and you?Tôi khỏe, còn bạn?

Would you like to have coffee?Bạn vẫn muốn uống cà phê không?

No. Thanks. I like tea.Không. Cảm ơn. Tôi thích trà.

How about a cup of tea?Một tách bóc trà thì sao nhỉ?

It sounds good.Nghe được đó.

What are you planning to vì chưng today?Hôm nay bạn định làm cho gì?

I’m not sure.Tôi chưa chắc chắn chắc nữa.

Would you lượt thích a drink?Bạn có muốn uống gì không?

Sure, let’s go.Chắc chắn rồi, đi thôi.

Are you ready?Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Yes. I’m ready.Vâng. Tôi sẽ sẵn sàng?

Do you need a few minutes?Bạn gồm cần một vài phút không?

I think we’re ready.Tôi nghĩ bọn chúng rôi đã sẵn sàng.

Anything else?Còn gì không?

Nothing else.Không còn gì khác cả.

Who would you like to speak to?Bạn muốn rỉ tai với ai?

I’d like to speak to Mr. Smith please.Tôi muốn thì thầm với ông Smith.

When will he be back?Khi nào ông ấy cù lại?

He’ll be back in 20 minutes.Ông ấy sẽ trở về trong đôi mươi phút.

What time does it start?It starts at 8 o’clock.

What will the weather be like tomorrow?Ngày mai thời tiết nuốm nào nhỉ?

It’s suppose lớn rain tomorrow.Trời rất có thể mưa vào ngày mai.

Are you afraid?Bạn tất cả sợ không?

No. I’m not afraid.Không. Tôi không sợ.

Are you allergic lớn anything?Bạn gồm dị ứng vói lắp thêm gì không?

Yes. I’m allergic khổng lồ seafood.Có. Tôi không phù hợp hải sản.

Are you hungry?Bạn gồm đói không?

Yes. I’m hungry.Vâng. Tôi đói.

Are you sick?Bạn nhỏ hả?

Yes. I’m sick.Vâng. Tôi ốm.

Are you sure?Bạn có chắc không?

No. I’m not sure.Không. Tôi ko chắc.

Can you swim?Bạn có biết bơi lội không?

Yes. I can swim.

Xem thêm: Một Người Cận Thị Có Khoảng Nhìn Rõ Từ 12 Cm Đến 44 Cm

Có. Tôi biết bơi.

Do you have a girlfriend?Bạn có bạn gái không?

No. I don’t have a girlfriend.Không. Tôi không có bạn gái.

Do you have any vacancies?Bạn còn phòng (ghế) trống không?

Sorry, we don’t have any vacancies.Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng (ghế) trống.

Do you take credit card?Bạn gồm nhận thẻ tín dụng thanh toán không?

Sorry, we only accept cash.Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhấn tiền mặt.

Do you understand?Bạn có hiểu không?

Yes. I understand.Có. Tôi hiểu.

How far is it?Khoảng giải pháp bao xa?

About đôi mươi kilometers.Khoảng 20 cây số.

How does it taste?Cái đó gồm vị cố nào?

It’s delicious!Nó ngon!

What is your job?Bạn làm nghề gì?

I’m self-employed.Tôi tự làm chủ.

How much vì you have?Bạn có bao nhiêu tiền?

I don’t have any money.Tôi không có đồng nào.

What’s today’s date?Hôm ni là ngày mấy?

October 22nd.Ngày 22 mon 10.

How much is it khổng lồ go lớn Hanoi?Tới thủ đô giá bao nhiêu?

It’s 50 dollars.Giá 50 đô.

Is it raining?Trời vẫn mưa à?

Yes. It’s raining.Vâng. Trời sẽ mưa.

What does he do?Anh ấy làm nghề gì?

He is a farmer.Anh ấy là nông dân.

What does this mean?Cái này tức là gì?

That means friend.Nó có nghĩa là bạn bè.

What time is check out?Mấy giờ trả phòng?

11:30pm11:30 tối.

What time is it?Bây giờ là mấy giờ?

It’s a quarter past seven.Bây giờ đồng hồ là 7 giờ đồng hồ 15.

What size?Cỡ mấy?

Size 8.Cỡ 8.

What’s your name?Tên của công ty là gì?

My name is Tim.Tôi tên là Tim.

Where’s the closest hotel?Khách sạn sớm nhất ở đâu?

There’s a hotel over there, but I don’t think it’s very good.

Xem thêm: Nêu Chức Năng Của Nhân Tế Bào, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Nhân Tế Bào

Có khách sạn ở đằng kia, mà lại tôi không nghĩ rằng nó tốt lắm.