TOPIC TIẾNG ANH VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

     

Để di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác các chúng ta có thể sử dụng xe pháo đạp, xe pháo máy, xe hơi hay xe buýt, chúng phần đa là đông đảo phương tiện giao thông gắn bó với cuộc sống đời thường hàng ngày của nhỏ người. Vậy Tên những phương tiện giao thông trong giờ đồng hồ Anh được viết và đọc như vậy nào? Hãy khám phá qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Topic tiếng anh về phương tiện giao thông

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.Một từ hoàn toàn có thể nhiều rộng 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu ớt – weak-sound (trong một vài trường vừa lòng khi nói, hiện tượng nuốt âm hoặc những âm được nói dịu đi biến thành một âm khối lượng nhẹ hơn nhưng sát với nó).

Contents


Phương tiện giao thông vận tải đường bộ

 

UK

US

 
Car/kɑː(r)//kɑːr/ô đánh
Bicycle/ bike/ˈbaɪsɪkl/ hoặc /baɪk//ˈbaɪsɪkl/ hoặc /baɪk/xe đạp
Motorized bicyble/ˈməʊtəraɪzd ˈbaɪsɪkl//ˈməʊtəraɪzd ˈbaɪsɪkl/Xe đánh đấm điện
Motorcycle/ motorbike/ˈməʊtəsaɪkl/ hoặc /ˈməʊtəbaɪk//ˈməʊtərsaɪkl/ hoặc /ˈməʊtərbaɪk/xe máy
Scooter/ˈskuːtə(r)//ˈskuːtər/xe tay ga
Truck/ lorry/trʌk/ hoặc /ˈlɒri//trʌk/ hoặc /ˈlɔːri/xe tải
Van/væn//væn/xe sở hữu nhỏ
Minicab/Cab/ˈmɪnikæb/ hoặc /kæb//ˈmɪnikæb/ hoặc /kæb/xe mang lại thuê
Tram/træm//træm/Xe điện
cyclo/ˈsaɪkləʊ//ˈsaɪkləʊ/Xe xích lô

=> tìm hiểu từ vựng tiếng Anh về mặt đường phố

 Phương tiện giao thông công cộng

 

UK

US

 
Bus/bʌs//bʌs/xe buýt
Taxi/ˈtæksi//ˈtæksi/xe taxi
Tube/ tjuːb//tuːb/tàu năng lượng điện ngầm
Underground/ˌʌndəˈɡraʊnd//ˌʌndərˈɡraʊnd/tàu năng lượng điện ngầm
Subway/ˈsʌbweɪ//ˈsʌbweɪ/tàu năng lượng điện ngầm
High-speed train/ˌhaɪ ˈspiːd treɪn//ˌhaɪ ˈspiːd treɪn/ tàu cao tốc
Railway train/ˈreɪlweɪ treɪn//ˈreɪlweɪ treɪn/tàu hỏa
Coach/kəʊtʃ//koʊtʃ/xe khách

Phương tiện giao thông vận tải đường thủy

 

UK

US

 
Boat/bəʊt/ /boʊt/ thuyền
Ferry/ˈferi//ˈferi/phà
Speedboat/ˈspiːdbəʊt//ˈspiːdboʊt/tàu cực kỳ tốc
Ship/ʃɪp//ʃɪp/tàu thủy
Sailboat/ˈseɪlbəʊt//ˈseɪlboʊt/thuyền buồm
Cargo ship/ˈkɑːɡəʊ ʃɪp//ˈkɑːrɡoʊ ʃɪp/tàu chở hàng trên biển
Cruise ship/kruːz ʃɪp//kruːz ʃɪp/tàu du ngoạn (du thuyền)
Rowing boat/ˈrəʊɪŋbəʊt//ˈrəʊɪŋ boʊt/thuyền có mái chèo
Submarine/ˌsʌbməˈriːn//ˌsʌbməˈriːn/Tàu ngầm
Canoe/kəˈnuː//kəˈnuː/Xuồng

 Phương tiện hàng không

 

UK

US

 
Airplane/ˈeəpleɪn/ /ˈerpleɪn/ máy bay
Helicopter/ˈhelɪkɒptə(r)//ˈhelɪkɑːptər/trực thăng
Hot-air balloon/ˌhɒt ˈeə bəluːn//ˌhɑːt ˈer bəluːn/khinh khí cầu
Glider/ˈɡlaɪdə(r)//ˈɡlaɪdər/Tàu lượn
Propeller plane/prəˈpelə(r) pleɪn//prəˈpelər pleɪn/Máy cất cánh động cơ cánh quạt

*

Một số loại xe chuyên dụng khác

 

UK

US

 
Police car/pəˈliːs kɑː(r)//pəˈliːs kɑːr/Xe cảnh sát
Ambulance/ˈæmbjələns//ˈæmbjələns/Xe cứu thương
Mountain bike/ˈmaʊntən baɪk//ˈmaʊntn baɪk/Xe đánh đấm địa hình
Tricycle/ˈtraɪsɪkl//ˈtraɪsɪkl/Xe cha bánh
Crane/kreɪn//kreɪn/Xe cẩu
Forklift/ˌfɔːklɪft//ˌfɔːrklɪft/Xe nâng
Tractor/ˈtræktə(r)//ˈtræktər/Xe khéo
Fire engine/ˈfaɪər endʒɪn//ˈfaɪər endʒɪn/Xe cứu vãn hỏa

 Cách hỏi về phương tiện giao thông vận tải bằng tiếng Anh

Câu hỏi: How do you + V + Danh từ chỉ địa danhVí dụ: How vị you get khổng lồ work?Trả lời: I + Verb + danh từ chỉ địa điểm + by + phương tiện giao thông

Ví dụ: I go to lớn work by motorbike

When I was a student, I usually took the bus to lớn go to lớn the university because bus fare was quite affordable for me at that time. But It took me a lot of time and energy lớn wait for a bus, especially It was very crowded in rush hours.

Xem thêm: Toán 10 Bài 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất 2 Ẩn, Cách Biểu Diễn Tập Nghiệm

Now, I mainly commute to work by my motorbike. I find it’s more convenient and flexible. If I want to lớn stop by the market on the way to go home, I can go.

Khi còn là sinh viên, tôi thường cho trường bằng xe buýt do lúc kia giá vé xe cộ buýt khá hợp với túi tiền vàng tôi. Tuy vậy tôi sẽ mất tương đối nhiều thời gian và công sức của con người để chờ xe buýt, nhất là nó rất nhiều vào giờ đồng hồ cao điểm.

Xem thêm: Chọn Phát Biểu Không Đúng Về Thể Chất Của Vật Nuôi ? Phát Biểu Không Đúng Về Thể Chất Của Vật Nuôi

Bây giờ, tôi nhà yếu đi làm bằng xe cộ máy. Tôi thấy nó dễ dãi và linh hoạt hơn. Nếu như tôi ước ao ghé vào chợ trê tuyến phố về nhà, tôi hoàn toàn có thể đi.

Bài tập: các câu cho dưới đây Đúng (true) tốt Sai (False):

1.The truck is longer than a train