Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. biết tuổi em bằng tuổi anh. tuổi anh hiện nay là

  -  

Chuyên đề 6 các bài toán về tính chất tuổi, dạng 1: cho thấy tổng với tỉ số tuổi của nhị người. xechieuve.com.vn đã hướng dẫn cụ thể và đưa ra tiết các bước giải đối với dạng toán này nhằm mục đích giúp các em nắm rõ và có thể giải được các bài toán gồm dạng giống như của lịch trình toán lớp 4 + 5.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


I. Lấy ví dụ như và trả lời giải nuốm thể

Ví dụ 1: từ thời điểm cách đây 9 năm tổng tuổi của hai bằng hữu bằng 32 tuổi. Hiện nay nay, tuổi em bằng $frac23$ tuổi anh. Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay.

Bạn đang xem: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. biết tuổi em bằng tuổi anh. tuổi anh hiện nay là

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mọi người tăng thêm một tuổi cần tổng số tuổi của hai bằng hữu hiện nay là:

32 + 9 x 2 = 50 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tuổi em hiện thời là: (50 : 5) x 2 = trăng tròn (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là: 50 - trăng tròn = 30 (tuổi)

Đáp số: Anh 30 tuổi với em 20 tuổi

Ví dụ 2: Ba năm ngoái tổng số tuổi của hai chị em con bởi 48 tuổi. Hiện thời 3 lần tuổi chị em bằng 6 lần tuổi của con. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mỗi người tăng thêm 1 tuổi đề xuất tổng số tuổi của hai mẹ con hiện thời là:

48 + 3 x 2 = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ biểu hiện tuổi bà bầu và con hiện giờ là:

*

Tuổi con hiện nay là: 54 : (6 + 3) x 3 = 18 (tuổi)

Tuổi mẹ bây giờ là: 54 - 18 = 36 (tuổi)

Đáp số: Tuổi mẹ 36 tuổi với tuổi con 18 tuổi.

Ví dụ 3. Hiện nay nay, tổng số tuổi của hai đồng đội bằng 15 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi anh thì tuổi anh bằng $frac32$ tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mọi người hiện nay. 

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai tín đồ không thay đổi theo thời hạn nên ta có sơ thiết bị sau:

*

Tuổi em bây giờ là: 15 : (2 + 1) = 5 (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là: 15 - 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: anh 10 tuổi cùng em 5 tuổi.

Xem thêm: Skills Unit 7 Writing Lớp 11 Sách Mới, Unit 7 Lớp 11: Writing

Ví dụ 4. Tuổi con hiện nay gấp 3 lần tuổi nhỏ khi tuổi bà bầu bằng tuổi nhỏ hiện nay. Đến khi tuổi con bằng tuổi mẹ hiện giờ thì tổng số tuổi của hai bà mẹ con bằng 96 tuổi. Search tuổi của mỗi người hiện nay?

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không đổi khác theo thời hạn nên ta tất cả sơ thiết bị sau:

*

Tuổi con trước đây là: 96 : (5+7) = 8 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là: 8 x 3 = 24 (tuổi)

Tuổi mẹ bây giờ là: 8 x 5 = 40 (tuổi)

Đáp số: bà bầu 40 tuổi và nhỏ 24 tuổi.

Ví dụ 5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa 9 Trang 43 Sgk Hóa 9, Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 Trang 43 Sgk Hóa Học 9

hiện nay tuổi cha hơn 5 lần tuổi bé và 3 tuổi. Đến khi tuổi con bởi tuổi bố bây giờ thì toàn bô tuổi của hai bố con bằng 79 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không chuyển đổi theo thời gian nên ta tất cả sơ thứ sau: