Tổng số hạt mang điện trong ion ab3 2- bằng 82

     

Hợp chất A có công thức MX2 trong đó M chiếm phần 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M gồm số notron nhiều hơn số hạt proton là 4 hạt. Trong phân tử nhân X, số notron bằng số proton. Toàn bô proton trong MX2 là 58 hạt. Cách làm của MX2 là
Bạn đang xem: Tổng số hạt mang điện trong ion ab3 2- bằng 82

Hợp hóa học M2X có tổng số những hạt vào phân tử là 116, trong số đó số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 36. Cân nặng nguyên tử X to hơn M là 9. Tổng số phân tử (p, n, e) trong X2- nhiều hơn thế trong M+ là 17 hạt. Số khối của M cùng X theo thứ tự là


Nguyên tử của yếu tắc X có tổng số hạt cơ bạn dạng là 82, trong những số đó số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 22. Số hiệu nguyên tử, số khối, tên thành phần X và kí hiệu hóa học tương xứng là:


Tổng số phân tử proton, notron, electron trong nhì nguyên tử sắt kẽm kim loại A, B là 142. Trong các số đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không với điện là 42. Số hạt với điện của nguyên tử B nhiều hơn nữa của A là 12. Hai sắt kẽm kim loại A, B theo thứ tự là


Chất X tạo vày 3 thành phần A, B, C có công thức là ABC. Tổng số hạt cơ bạn dạng trong phân tử X là 82, trong số ấy số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không với điện là 22. Hiệu số khối giữa B với C cấp 10 lấn số khối của A. Tổng số khối của B và C cấp 27 lần số khối của A. Xác định công thức phân tử của X


Số hạt sở hữu điện vào nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn nữa số hạt với điện vào nguyên tử B là 8. Số proton của A và B theo thứ tự là


Cho biết toàn bô electron vào ion AB32- là 42. Biết số electron nguyên tử A bằng 2 lần số electron nguyên tử B. Trong các hạt nhân nguyên tử nguyên tố A cũng tương tự nguyên tố B số phân tử proton bằng số hạt notron. Toàn bô hiệu nguyên tử của A cùng B là
Xem thêm: Bài 14 Số Nguyên Tố Là Số Mấy, Hướng Dẫn Cách Tìm Số Nguyên Tố Nhanh Nhất

Có hợp hóa học X2Y3. Tổng số phân tử của hợp chất là 296 vào đố số hạt với điện nhiều hơn thế số hạt không có điện là 88. Số khối của X to hơn số khối của Y là 20. Số proton của Y, số electron của X, số khối của Y theo đồ vật tự lập thành cung cấp số cộng. Công thức của X2Y3 là (biết rằng 3 số hạng tiếp tục của 1 cấp số cùng thì b =a+c2)


Trong phân tử MX2 gồm tổng số phân tử là 186, trong những số ấy số hạt với điện nhiều hơn số hạt không với điện là 54 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 21. Tổng số phân tử trong nguyên tử M nhiều hơn thế trong nguyên tử X là 30 hạt. Số hiệu nguyên tử của những nguyên tố M cùng X theo lần lượt là


Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong những số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số khối của nguyên tử kia là


Trong phân tử M2X bao gồm tổng số phân tử p,n,e là 140, trong những số ấy số hạt mang điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt p,n,e vào nguyên tử M nhiều hơn nữa trong nguyên tử X là 34 hạt. CTPT của M2X là


Hợp chất MX2 tạo ra từ các ion M2+ cùng X−. Tổng số hạt trong phân tử MX2 là 116. Số hạt trong M2+ lớn hơn số phân tử trong X− là 29 hạt. Nguyên tử M gồm số proton ngay số nơtron. Nguyên tử X gồm số nơtron hơn số proton là 1 hạt. Xác định các yếu tố M, X với viết cách làm phân tử của vừa lòng chất.


Trong phân tử MX2 bao gồm tổng số hạt là 140, trong đó số hạt có điện nhiều hơn không có điện là 44 hạt. Số khối của nguyên tử X to hơn của M là 11. Tổng số hạt trong X nhiều hơn trong M là 16 hạt. Khẳng định công thức phân tử của hợp chất MX2
Xem thêm: Phân Biệt Tập Tính Bẩm Sinh Và Tập Tính Học Được, Tập Tính Của Động Vật

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam