Toán lớp 6 tập 2 bài 28 trang 19

     

a) Quy đồng mẫu những phân số sau: (dfrac-316; dfrac524;dfrac-2156).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 28 trang 19

b) trong những phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ?

Từ dấn xét đó, ta rất có thể quy đồng các phân số này ra làm sao ? 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Quy tắc quy đồng mẫu những phân số:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu dương ta có tác dụng như sau: 

Bước 1: kiếm tìm bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: kiếm tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng phương pháp chia mẫu tầm thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của từng phân số với vượt số phụ tương ứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi 1 2 Bài 40 Thực Hành Địa Lí 9 Trang 144 Sgk Địa Lí 9


Lời giải bỏ ra tiết

a) 

Bước 1: Tìm một bội chung bé dại nhất của các mẫu 16, 24, 56 để triển khai MSC

(16 = 2^4)

(24 = 2^3.3) 

(56 = 2^3.7)

(=> BCNN(16, 24, 56) = 2^4.3.7 = 336)

Do đó MSC của ba phân số là 336.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã (bằng biện pháp chia mẫu chung cho từng mẫu).

Xem thêm: Các Nguyên Tố Thuộc Nhóm A Có Tính Chất Hoá Học Tương Tự, Please Wait

- quá số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

- quá số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

- thừa số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.2116.21 = dfrac - 63336;\dfrac524 = dfrac5.1424.14 = dfrac70336;\dfrac-2156 = dfrac - 21.656.6 = dfrac - 126336;endarray)

b) Phân số (dfrac-2156) chưa phải là phân số về tối giản.

Từ đó ta có: Để quy đồng mẫu các phân số đang cho, trước hết ta đề nghị rút gọn các phân số đã mang lại thành phân số buổi tối giản rồi hãy quy đồng mẫu. Ví như làm bởi vậy ta đã được những phân số đơn giản dễ dàng hơn:

Rút gọn: (displaystyle - 21 over 56 = - 21:7 over 56:7 = -3 over 8)

(=> BCNN(16, 24, 8) = 2^4.3 = 48)

- vượt số phụ của 16 là 48 : 16 = 3

- quá số phụ của 24 là 48 : 24 = 2

- thừa số phụ của 8 là 48 : 8 = 6

Ta có: 

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.316.3 = dfrac - 948;\dfrac524 = dfrac5.224.2 = dfrac1048;\dfrac-2156 = dfrac - 38 = dfrac - 3.68.6 = dfrac - 1848endarray)