Toán hình 7 hai đường thẳng song song

     
kim chỉ nan về hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song

Nếu đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong số góc tạo ra thành tất cả một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a cùng b tuy nhiên song cùng với nhau.

Bạn đang xem: Toán hình 7 hai đường thẳng song song

Xem cụ thể


Trả lời thắc mắc 1 bài bác 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem những đường thẳng nào song song với nhau.

Xem giải thuật


bài xích 24 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 24 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào địa điểm trống (...) trong số phát biểu sau:

Xem giải mã


bài bác 25 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 25 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Mang đến hai điểm A và B. Hãy vẽ một con đường thẳng a trải qua A và con đường thẳng b trải qua B thế nào cho b tuy nhiên song cùng với a...

Xem giải mã


bài bác 26 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 26. Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA điều tất cả số đo bởi 120 độ. Hỏi con đường thẳng Ax, By có tuy nhiên song với nhau không? vì sao?

Xem giải mã


bài 27 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD làm sao cho AD=BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Xem thêm: Giới Thiệu Về " Văn Học Dân Gian Là Do, Một Số Nét Đặc Trưng Của Văn Học Dân Gian

Xem lời giải


bài xích 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 28 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx", yy" làm thế nào để cho xx" // yy".

Xem giải thuật


bài 29 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Cho góc nhọn xOy với một điểm O". Hãy vẽ một góc nhọn x"Oy" tất cả O"x" // Ox cùng O"y" // Oy. Hãy đo xem nhị góc xOy và x"O"y" có đều nhau hay không?

Xem giải thuật


bài 30 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a, hai đường thẳng p, q nghỉ ngơi hình 20b, có tuy vậy song với nhau không? đánh giá lại bằng dụng cụ.

Xem thêm: Soạn Anh Văn Lớp 9 Unit 4 Lớp 9, Unit 4 Lớp 9: Learning A Foreign Language

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.