TOÁN 8 TẬP 1 HÌNH THANG

  -  
kim chỉ nan hình thang

Hình thang là tứ giác bao gồm 2 cạnh đối tuy nhiên song. Hai cạnh tuy nhiên song hotline là nhì đáy

Xem chi tiết
Bạn đang xem: Toán 8 tập 1 hình thang

Trả lời thắc mắc 2 bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1. Hình thang ABCD có đáy AB, CD.

Xem lời giải


bài bác 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1. Sử dụng thước với êke, ta hoàn toàn có thể kiểm tra được hai đường thẳng có tuy vậy song cùng với nhau giỏi không

Xem giải thuật


bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 7 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Kiếm tìm x và y trên hình 21, hiểu được ABCD là hình thang bao gồm đáy

Xem giải thuật


bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD)

Xem giải mã


bài bác 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD gồm AB= BC với AC tia phân giác cưa góc A. Chứng tỏ rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải


bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 10 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là hình vẽ một mẫu thang bên trên hình vẽ gồm bao nhiêu hình thang?

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật
Xem thêm: Tiếng Việt 3 Tập 1, Giải Bài Kể Chuyện Người Liên Lạc Nhỏ, Kể Lại Câu Chuyện Người Liên Lạc Nhỏ

Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Tả Cảnh Mùa Hè Trên Quê Hương Em, Top 13 Bài Văn Tả Cảnh Mùa Hè Hay Nhất

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép xechieuve.com.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.