Toán 8 bài hình hộp chữ nhật tiếp theo

     

Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)

A. Lý thuyết

1. Hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song trong không gian

+ nhị đường thẳng a, b gọi là song song với nhau nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung. Kí hiệu a // b.

Bạn đang xem: Toán 8 bài hình hộp chữ nhật tiếp theo

+ nhì đường thẳng phân biệt, cùng tuy nhiên song với một đường thẳng thứ tía thì tuy nhiên song với nhau.

Chú ý: Hai đường thẳng phân biệt trong không khí có thể:

– Cắt nhau – tuy nhiên song – Chéo nhau (không cùng nằm trong một mặt phẳng)

Ví dụ:

*

- giảm nhau: ví dụ như AM cùng MN giảm nhau tại M, chúng cùng phía bên trong mặt phẳng ( AMNB ),….

- song song: ví dụ như DQ và CP tuy nhiên song với nhau, chúng cùng nằm trong mặt phẳng ( DQPC ),….

- chéo nhau: chẳng hạn như AD cùng MN, chúng nằm ở vị trí hai mặt phẳng không giống nhau

2. Đường thẳng tuy nhiên song với mặt phẳng. Nhì mặt phẳng song song

a) Đường thẳng tuy nhiên song với mặt phẳng

– Một đường thẳng a gọi là song song với một mặt phẳng (P) nếu đường thẳng đó không nằm vào mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng d nằm trong mặt phẳng.

Kí hiệu a // (P).

– Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì chúng không có điểm chung.

*

*

b) nhị mặt phẳng tuy nhiên song

– Nếu mặt phẳng (Q) chứa nhị đường thẳng cắt nhau, cùng tuy vậy song với mặt phẳng (P) thì mặt phẳng (Q) tuy vậy song với mặt phẳng (P). Kí hiệu (Q)//(P).

Xem thêm: Câu Hỏi So Sánh Các Hội Nghị Lịch Sử 12, Câu Hỏi So Sánh Môn Lịch Sử Lớp 12

– hai mặt phẳng tuy nhiên song với nhau thì ko có điểm chung.

– nhị mặt phẳng phân biệt có một điểm thông thường thì chúng có chung một đường thẳng trải qua điểm phổ biến đó (đường thẳng thông thường đó được call là giao tuyến của nhị mặt phẳng).

*

c) ví dụ như áp dụng

Cho hình vỏ hộp chữ nhật như hình vẽ:

*

Các con đường thẳng song song với khía cạnh phẳng như: MN//(ABCD), PN//(AMQD), ...

Các phương diện phẳng tuy vậy song cùng nhau như: (ABNM)//(DCPQ),(BCPN)//(AMQD), ...

B. Một số trong những dạng toán hay gặp

Dạng 1: khẳng định các nguyên tố và quan hệ giữa các yếu tố: điểm, con đường thẳng, khía cạnh phẳng của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp: Sử dụng các kiến thức học tập ở phần kim chỉ nan trên để làm bài.

Xem thêm: Soạn Anh Văn 10 Unit 10 Lớp 10: Reading, Unit 10 Lớp 10: Reading

Dạng 2: giám sát và đo lường các nhân tố cạnh, góc… của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Sử dụng mối quan hệ giữa những cạnh với góc của hình vỏ hộp chữ nhật để tính toán.