Toán 11 bài 2 hình học

  -  

Nội dung bài học để giúp các em biết phương pháp xác xác định trí kha khá của haiđường thẳng trong không gianvà phương thức giải những dạng toán liên quan với lấy ví dụ như minh họa, sẽ giúp đỡ các em dễ ợt nắm được nội dung bài học và cách thức giải toán.

Bạn đang xem: Toán 11 bài 2 hình học


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong ko gian

1.2. Các định lí với tính chất

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 2 hình học 11

3.1 Trắc nghiệm vềHai mặt đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng tuy vậy song

3.2 bài tập SGK và cải thiện vềHai đường thẳng chéo cánh nhau và hai tuyến đường thẳng tuy vậy song

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 2 hình học 11


Cho hai tuyến phố thẳng (a) và (b) trong ko gian. Có những trường hợp tiếp sau đây xảy ra so với (a) với (b):

Trường thích hợp 1: bao gồm một mặt phẳng chứa cả (a) cùng (b,) lúc ấy theo tác dụng tronh hình học tập phẳng ta có ba kỹ năng sau:

(a) và (b) cắt nhau tại điểm (M), ta kí hiệu (a cap b = M.)(a) cùng (b) tuy vậy song với nhau, ta kí hiệu (a//b).(a) với (b) trùng nhau, ta kí hiệu (a equiv b).

Trường vừa lòng 2: Không có mặt phẳng nào cất cả (a) với (b), lúc ấy ta nói (a) cùng (b) là hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau.


1.2. Những định lí với tính chất


Trong ko gian, qua 1 điểm đến trước ko nằm trên tuyến đường thẳng (a) gồm một và có một đường thẳng song song với (a).Nếu bố mặt phẳng biệt lập đôi một giảm nhau theo bố giao đường thì bố giao tuyến đường đó hoặc đồng qui hoặc song một tuy nhiên song.Nếu hai mặt phẳng riêng biệt lần lượt chứa hai tuyến đường thẳng tuy vậy song thì giao con đường của bọn chúng (nếu có) cũng song song với hai tuyến đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai mặt đường thẳng đó.Nếu hai đường thẳng khác nhau cùng tuy vậy song với con đường thẳng thứ cha thì chúng tuy vậy song.

*

Bài toán 1: TÌM GIAO TUYẾN CỦA hai MẶT BẰNG quan liêu HỆ song SONG

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: ví như hai khía cạnh phẳng (left( alpha ight)) cùng (left( eta ight)) có điểm thông thường (M)và lần lượt chứa hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song (d) cùng (d") thì giao con đường của (left( alpha ight)) cùng (left( eta ight)) là con đường thẳng trải qua (M) tuy nhiên song với (d) với (d").

Ví dụ 1:

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình thang với những cạnh đáy là (AB) và (CD). Hotline (I,J) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh (AD) và (BC) và (G) là trung tâm của tam giác (SAB).

a) tìm kiếm giao tuyến của nhì mặt phẳng (left( SAB ight)) cùng (left( IJG ight)).

b) Tìm đk của (AB) cùng (CD) để thiết diện của (left( IJG ight)) và hình chóp là 1 trong hình bình hành.

Hướng dẫn:

*

a) Ta bao gồm (ABCD) là hình thang với (I,J) là trung điểm của (AD,BC) đề nghị (IJ//AB).

Vậy (left{ eginarraylG in left( SAB ight) cap left( IJG ight)\AB subset left( SAB ight)\IJ subset left( IJG ight)\A//IJendarray ight.)

( Rightarrow left( SAB ight) cap left( IJG ight) = MN//IJ//AB) với

(M in SA,N in SB).

b) thường thấy thiết diện là tứ giác (MNJI).

Do (G) là giữa trung tâm tam giác (SAB) với (M//AB)nên (fracMNAB = fracSGSE = frac23)

((E) là trung điểm của (AB)).

( Rightarrow MN = frac23AB).

Lại bao gồm (IJ = frac12left( AB + CD ight)). Bởi vì (MN//IJ) đề nghị (MNIJ) là hình thang, do đó (MNIJ) là hình bình hành lúc (MN = IJ)

( Leftrightarrow frac23AB = frac12left( AB + CD ight) Leftrightarrow AB = 3CD).

Vậy thết diện là hình bình hành lúc (AB = 3CD).

Bài toán 2: CHỨNG MINH hai ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG

Phương pháp:

Để chứng tỏ hai đường thẳng tuy vậy song ta có thể làm theo một trong các cách sau:

Chứng minh chúng cùng ở trong một mặt phẳng rồi sử dụng các phương pháp chứng minh hai đường thẳng tuy nhiên song trong mặt phẳng.Chứng minh hai đường thẳng kia cùng song song vơi con đường thẳng thứ ba.Nếu nhì mặt phẳng biệt lập lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song thì giao tuyến đường của chúng (nếu có) cũng tuy vậy song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với 1 trong những hai đường thẳng đó.Sử dụng định lí về giao con đường của bố mặt phẳng.Ví dụ 2:

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là 1 trong những hình thang với đáy khủng (AB). Hotline (M,N) thứu tự là trung điểm của (SA) cùng (SB).

Xem thêm: Văn Lớp 7 Bài Phò Giá Về Kinh (Tụng Giá Hoàn Kinh Sư), Phò Giá Về Kinh

a) chứng tỏ MN//CD.

b) hotline (P) là giao điểm của (SC) và (left( ADN ight)), (I) là giao điểm của (AN) với (DP). Chứng minh SI//CD.

Hướng dẫn:

*

a) Ta tất cả (MN) là mặt đường trung bình của tam giác (SAB) cần (MN//AB).

Lại gồm (ABCD) là hình thang ( Rightarrow AB//CD).

Vậy (left{ eginarraylMN//AB\CD//ABendarray ight. Rightarrow MN//CD).

b) trong (left( ABCD ight)) điện thoại tư vấn (E = AD cap BC), trong (left( SCD ight)) hotline (P = SC cap EN).

Ta tất cả (E in AD subset left( ADN ight)) ( Rightarrow EN subset left( AND ight) Rightarrow p in left( ADN ight)).

Vậy (P = SC cap left( ADN ight)).

Do (I = AN cap DP Rightarrow left{ eginarraylI in AN\I in DPendarray ight. Rightarrow left{ eginarraylI in left( SAB ight)\I in left( SCD ight)endarray ight. Rightarrow yêu thích = left( SAB ight) cap left( SCD ight)).

Ta có (left{ eginarraylAB subset left( SAB ight)\CD subset left( SCD ight)\AB//CD\left( SAB ight) cap left( SCD ight) = SIendarray ight. Rightarrow SI//CD).

Bài toán 3: CHỨNG MINH BỐN ĐIỂM ĐỒNG PHẲNG VÀ ba ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUI

Phương pháp:

Để chứng tỏ bốn điểm (A,B,C,D) đồng phẳng ta tìm hai tuyến đường thẳng (a,b) lần lượt đi qua hai trong tứ điểm bên trên và minh chứng (a,b) tuy nhiên song hoặc cắt nhau, khi đó (A,B,C,D) thuôc (mpleft( a,b ight)).

Để minh chứng ba mặt đường thẳng (a,b,c)đồng qui ngoài cách chứng minh ở §1, ta bao gồm thể chứng minh (a,b,c) lần lượt là giao tuyến của hai trong ba mặt phẳng (left( alpha ight),left( eta ight),left( delta ight)) trong những số ấy có hai giao tuyến cắt nhau. Lúc đó theo tính chất về giao con đường của cha mặt phẳng ta được (a,b,c) đồng qui.

Ví dụ 3:

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là 1 trong tứ giác lồi. Hotline (M,N,E,F) theo lần lượt là trung điểm của các bên cạnh (SA,SB,SC) cùng (SD).

a) minh chứng (ME,NF,SO)đồng quy.

b) minh chứng M, N, E, F đồng phẳng.

Xem thêm: Ribosome Không Tồn Tại Ở Bào Quan Nào Dưới Đây, Ribosom Không Tồn Tại Ở Bào Quan Nào Dưới Đây

Hướng dẫn:

*

a) trong (left( SAC ight)) gọi (I = ME cap SO), thường thấy (I) là trung điểm của (SO), suy ra (FI) là đường trung bình của tam giác (SOD).