Tính Tổng Của 100 Số Tự Nhiên Đầu Tiên. Trả Lời: Tổng Của 100 Số Tự Nhiên Đầu Tiên Là

  -  
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên. trả lời: tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên là

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Ta bao gồm dãy số từ là một đến 100 :

1 + 2 + 3 +........+99 + 100

Có toàn bộ các số hạng là :

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng của hàng số trên hay tông của 100 số đầu là :

( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050.

Đáp số : 50505


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!


Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Ngữ Văn Lớp 6 Bài Viết Đơn, Soạn Bài Viết Đơn Ngắn Nhất

day so gom 100 so tu nhien dau tien la:0,1,2,3,4,....,100

ma day tren la day cach deu 1 don vi

day so vị co so so hang la:(100-0)/1+1=101( so )

tong cua 100 so tu nhien dau tien la:(0+100)*101/2=5050

vay tonh cua 100 so tu nhien dau tien la 5050


Ta gồm dãy số từ một đến 100

1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100

Số số hạngcủa dãy số trên là :

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng của hàng số trên là :

( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050

Đáp số : 5050


Ta gồm dãy số từ là 1 đến 100:

1 + 2 + 3 +........+99 + 100

Có toàn bộ các số hạng là:

(100 - 1) : 1 + 1 = 100 (số hạng)

Tổng của dãy số trên tốt tông của 100 số đầu là:

(100 + 1) x 100 : 2 = 5050.

Đáp số:5050


Số số hạng từ một đến 100 là:

(100-1):1+1= 100( số hạng)

Tổng của 100 số hạng thứ nhất là:

(100+1)x100:2= 5050

Đáp số : 5050


Tổng 100 số từ nhiên liên tiếp đầu tiên:

(dfracleft(100+1 ight)left(dfrac100-11+1 ight)2=5050)


Số tự nhiên và thoải mái thứ 200 là:

1(số đầu)+1(khoảng biện pháp giữa 2 số)x(200-1)=200

Ta điện thoại tư vấn tổng chính là A.

Số số hạng của A là 200 (đề bài bác cho sẵn)

Tổng A bằng:(số đầu+số cuối)xsố số hạng phân chia 2:

(fracleft(1+200 ight)x2002=20100)

Vậy tổng 5 số tự nhiên liên tiếp thứ nhất bằng 20100


Tong cua 2000 so tu nhien lien tiep dau tien la:

(2000+1).2000:2=2001000

Vay tong cua 2000 so tu nhien lien tiep dau tien la 2001000 


bài giải

Tổng của 2000 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là:

(2000+1).2000:2=2001000

Vậy tổng của 2000 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là:2001000
Xem thêm: Một Đội Công Nhân Có 8 Người, Bài 1M Một Đội Công Nhân Gồm 8 Ngườ

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hội Đạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên