TÍNH TỔNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ NHỎ HƠN N

  -  
Như yêu cầu ở bên trên em có tác dụng như sau ko biết sai chổ làm sao hay làm cho sai đề, điều có tác dụng em hoang mang lo lắng là tác dụng cô cho bài xích này 0 điểm .

Bạn đang xem: Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n


#include#include#includemain()intn,i,j,tong=0;cout"NhapN:";cin>>n;for(i=2;in;i++)for(j=2;ji/2+1;j++)if(i%j==0)break;//if(j////continue;//if(j>=i/2+1)tong+=i;cout" Tongla:"tong;getch();
Em ko hại nói ra loại dốt của mình, chỉ sợ những anh ko tận tình giúp sức em
Rất mong mỏi được những anh góp đỡ
*
*
trả lời cùng với trích dẫn
*

Nguy hiểm cấm nhìn
*

*

Thành viên nhiệt độ tình
*

Như yêu cầu ở bên trên em làm cho như sau ko biết sai chổ nào hay có tác dụng sai đề, điều làm cho em sợ hãi là hiệu quả cô cho bài này 0 điểm .

Xem thêm: Câu Đố Hại Não Con Gì Mang Được Miếng Gỗ Lớn Nhưng Không Mang Được Hòn Sỏi ?


#include#include#includemain()intn,i,j,tong=2;//vìsố2làsốđầutiên.Vìsao?xembêndướicout"NhapN:";cin>>n;for(i=3;in;i+=2)//chỉxétsốlẻfor(j=2;ji/2+1;j++)if(i%j==0)break;//if(j////continue;//if(j>=i/2+1)//sửalạithànhif(j>=(i/2+1))xemtong+=i;cout" Tongla:"tong;getch();
#include#include#includemain()intn,i,j,tong=0;//vìsố2làsốđầutiên.Vìsao?xembêndướicout"NhapN:";cin>>n;if(n>2)tong=2;for(i=3;in;i+=2)//chỉxétsốlẻfor(j=2;ji/2+1;j++)if(i%j==0)break;//if(j////continue;//if(j>=(i/2+1))//sửalạithànhif(j>=(i/2+1))xemtong+=i;cout" Tongla:"tong;getch();
Em ko hại nói ra mẫu dốt của mình, chỉ sợ các anh ko tận tình giúp sức emRất ý muốn được những anh góp đỡ
Em ko sợ hãi nói ra loại dốt của mình, chỉ sợ những anh ko tận tình trợ giúp emRất ý muốn được các anh góp đỡ
Như yêu mong ở trên em làm như sau ko biết sai chổ như thế nào hay có tác dụng sai đề, điều làm cho em sợ hãi là hiệu quả cô cho bài này 0 điểm .

Xem thêm: Viết Thư Thăm Hỏi Ông Bà Nhân Dịp Năm Mới


#include#include#includemain()intn,i,j,tong=0;cout"NhapN:";cin>>n;for(i=2;in;i++)for(j=2;ji/2+1;j++)if(i%j==0)break;//if(j////continue;//if(j>=i/2+1)tong+=i;cout" Tongla:"tong;getch();
>Bạn công ty topic áp dụng trình biên dịch gì vậy ? Nó đến khai báo hàm cơ mà ko đề xuất khai báo kiểu dữ liệu trả về luôn.
Quick NavigationThắc mắc lập trình C/C++/C++0xTopCác quanh vùng của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO và VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE và REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ