Tính Số Trang Của Một Cuốn Sách

     

– Đề bài: Tính số trang của một cuốn sách hiểu được để khắc số trang của cuốn sách kia (bắt đầu từ bỏ trang 1) bắt buộc dùng đúng 3897 chữ số.

Bạn đang xem: Tính số trang của một cuốn sách

Hướng dẫn giải:

+) Số chữ số tự trang 1 mang đến trang 9 là: 9.1 = 9 chữ số.

+) Số chữ số từ bỏ trang 10 đến trang 99 là: 90.2 = 180 chữ số.

Xem thêm: Đọc Kĩ Đoạn Văn Sau Và Trả Lời Câu Hỏi, “Nhưng Tiếc Thay, Đã Hết Tháng Giêng

+) Số chữ số tự trang 100 mang đến trang 999 là: 900.3 = 2700 chữ số

+) Số chữ số dùng làm đánh số trang bao gồm 4 chữ số là: 3897 – (9 + 180 + 2700) = 1008 chữ số

Số trang sách gồm 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 trang sách.

Xem thêm: Kí Hiệu Hóa Học Của Than Chì Hay Nhất 2022, Muốn Hỏi Công Thức Hóa Học Của Than Củi Và Đường

Mà số trang sách gồm 4 chữ số bước đầu từ 1000, ta cộng thêm 251 trang sách gồm 4 chữ số. Cần suy ra: Số trang sách của một cuốn sách là: 1000 + 251 = 1251 trang.

Chúc các em học tập tốt