TÍNH GIÁ TRỊ CÁC LŨY THỪA SAU

  -  
- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ với phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: thiết bị tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc điểm chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết đến 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết đến 3, mang lại 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước tầm thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung mập nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài bác tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài xích 7 trang 27: Điền vào ô trống mang đến đúng:
Lũy vượt Cơ số Số mũ Giá trị của lũy thừa
72 (1)
23 (2)
3 4 (3)

Lời giải

– Ở sản phẩm ngang (1) ta tất cả lũy quá 72 có cơ số là 7, Số mũ là 2, quý giá của lũy vượt là 49

– Ở hàng ngang (2) ta có lũy quá 23 gồm cơ số là 2, Số mũ là 3, quý hiếm của lũy thừa là 8

– Ở hàng ngang (3) gồm cơ số là 3, Số mũ là 4 bắt buộc ta có lũy thừa là 34, quý giá của lũy vượt là 81.

Bạn đang xem: Tính giá trị các lũy thừa sau

Ta có bảng:

Lũy thừa Cơ số Số nón Giá trị của lũy thừa
72 7 2 49
23 2 3 8
34 3 4 81
Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài xích 7 trang 27: Viết tích của nhị lũy thừa sau thành một lũy thừa:

x5 . X4; a4 . A.

Lời giải

Ta có:

x5 . X4 = x(5+4) = x9

a4 . A = a(4+1) = a5

Bài 56 (trang 27 sgk Toán 6 Tập 1): Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

Lời giải

a) 5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 hoặc 6.6.6.3.2 = 63.3.2

c) 2.2.2.3.3 = 23 .32.

d) 100.10.10.10 = 100. 103 hoặc 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Bài 57 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Tính giá bán trị những lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8;

24 = 2.2.2.2 = 16;


25 = 2.2.2.2.2 = 32;

26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

27 = 26.2 = 64.2 = 128;

28 = 27.2 = 128.2 = 256;

29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

b)

32 = 3.3 = 9;

33 = 3.3.3 = 27;

34 = 33.3 = 27.3 = 81;

35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c)

42 = 4.4 = 16;

43 = 42.4 = 16.4 = 64;

44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d)

52 = 5.5 = 25;

53 = 52.5 = 25.5 = 125;

54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e)

62 = 6.6 = 36;

63 = 62.6 = 36.6 = 216;

64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

Bài 58 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): a) Lập bảng bình phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20.

b) Viết từng số sau thành bình phương của một trong những tự nhiên: 64; 169; 196.

Xem thêm: Menđen Nghiên Cứu Di Truyền Bằng Phương Pháp, Phương Pháp Nghiên Cứu Di Truyền Của Menđen

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 20

*

b) phụ thuộc bảng nghỉ ngơi câu a để gia công câu này:

64 = 8.8 = 82

169 = 13.13 = 132

196 = 14.14 = 142

*Lưu ý: chúng ta cần nhớ các hiệu quả bình phương của những số từ một đến 20 như trên để rất có thể làm bài tập nhanh hơn.

Bài 59 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): a) Lập bảng lập phương các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216.

Lời giải

a) Bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a3 0 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000

b) phụ thuộc vào bảng ngơi nghỉ câu a để gia công câu này:

27 = 3.3.3 = 33

125 = 5.5.5 = 53

216 = 6.6.6 = 63

*Lưu ý: các bạn cần ghi nhớ các hiệu quả lập phương của những số từ 1 đến 10 như bên trên để có thể làm bài bác tập nhanh hơn.

Bài 60 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Viết công dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7

Lời giải

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 61 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): trong các số sau, số làm sao là lũy vượt của một số tự nhiên với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

Lời giải

Các chúng ta nhớ lại các tác dụng ở bài xích tập 58 với 59 để triển khai bài tập này.


Các số hoàn toàn có thể viết bên dưới dạng lũy quá của một vài tự nhiên với số mũ to hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100.

8 = 23

16 = 24 = 42

27 = 33

64 = 26 = 43 = 82

81 = 34 = 92

100 = 102

Các số 20, 60, 90 tất yêu viết được dưới dạng lũy quá của một số tự nhiên cùng với số mũ lớn hơn 1.

*Lưu ý: một vài bạn viết 20 = 120, 60 = 160, ….

Cách viết này sai trọn vẹn vì 1m = 1 với tất cả số thoải mái và tự nhiên m.

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 62 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy quá của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0Lời giải

Ghi nhớ: cùng với lũy quá của 10 thì số mũ đó là số chứ số 0 ẩn dưới số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì bao gồm 2 số 0 phía sau số 1)

103 = 1 000

104 = 10 000

105 = 100 000

106 = 1 000 000

b) Viết dưới dạng lũy vượt của 10

1 000 = 103

1 000 000 = 106

1 tỉ = 1 000 000 000 = 109

1 000 000 000 000 = 1012

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 63 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Điền lốt “X” vào ô thích hợp hợp:
Câu Đúng Sai
a) 23 . 22 = 26
b) 23 . 22 = 25
c) 54 . 5 = 54

Lời giải

23.22 = 22+3 = 25. Cho nên câu a) Sai, câu b) Đúng.

54.5 = 54.51 = 54+1 = 55. Cho nên vì vậy câu c) sai.

Ta điền bảng như sau:

Câu Đúng Sai
a) 23 . 22 = 26 X
b) 23 . 22 = 25 X
c) 54 . 5 = 54 X

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 64 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Viết công dụng phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105

c) x.x5 ; d) a3.a2.a5

Lời giải

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) (Lưu ý trong câu này x là cơ số và x1 = x)

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) (Lưu ý trong câu này a là cơ số)

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 65 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): bằng phương pháp tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau?

a) 23 với 32 ; b) 24 và 42

c) 25 cùng 52 ; d) 210 với 100

Lời giải

a) 23 = 8 ; 32 = 9

Vì 8 3 2

b) 24 = 16 ; 42 = 16

Nên 24 = 42

c) 25 = 32 ; 52 = 25

Vì 32 > 25 đề nghị 25 > 52


d) 210 = 1024

Vì 1024 > 100 đề nghị 210 > 100

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 66 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu? đánh giá lại dự đoán đó.

Lời giải

Ta biết 112 = 121; 1112 = 12321.

Dự đoán 11112 = 1234321

Kiểm tra bằng phương pháp thực hiện phép nhân :

11112 = 1111.1111 = 1111.(1000 + 100 + 10 + 1)

= 1111.1000 + 1111.100 + 1111.10 + 1111

= 1111000 + 111100 + 11110 + 11 = 1234321.

Vậy công dụng dự đoán là đúng.

* bên cạnh đó ta bao gồm các công dụng :

111112 = 123454321 ;

1111112 = 12345654321 ;

11111112 = 1234567654321 ;

111111112 = 123456787654321 ;

1111111112 = 12345678987654321.

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 66 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Kỹ Năng Tự Nhận Thức Bản Thân Là Kỹ Năng Tự Nhận Thức, Kỹ Năng Tự Nhận Thức

Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu? chất vấn lại dự kiến đó.