TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

  -  

Hướng dẫn học sinh lớp 6 cách tính độ dài đoạn thẳng cùng chứng minh 3 điểm thẳng sản phẩm qua các bài tâp hình học, toán lớp 6 bao gồm lời giải.

Bạn đang xem: Tính độ dài đoạn thẳng

* Để tính độ dài của một đoạn thẳng ta thường có tác dụng như sau:

– Bước 1: Chỉ ra một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

– Bước 2: Sử dụng nhận xét “Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB”.

* Để chứng minh cha điểm A, B, C thẳng sản phẩm ta cần chứng minh một điểm nằm giữa nhị điểm còn lại.

Bài tập tất cả lời giải

*

*

Bài tập về nhà

Bài 1. Trên tia Ox lấy tía điểm E, F, p. Biết OE = 2cm, OF = 3cm, OP = 5cm. Tính độ nhiều năm của những đoạn thẳng EF, FP và cho biết điểm làm sao nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao ?

Bài 2. a) mang lại đoạn thẳng MN = 5cm với đường thẳng xy. Có thể vẽ được từng nào trường hợp? Vẽ tùng trường hợp.

b) đến đoạn thẳng AB = 5 cm và tia Oy. Có bao nhiêu giải pháp vẽ ? Vẽ từng trường hợp.

c) mang lại hai đoạn thẳng AB = 3cm, MN = 4cm. Tất cả bao nhiêu giải pháp vẽ ? Vẽ từng trường hợp.

Bài 3. Hãy vẽ đoạn thẳng MN = 5cm. Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng MN.

a) Biết mày = 4cm, tính độ dài đoạn thẳng IN.

b) Kẻ đoạn thẳng thứ nhì qua I. Biết độ lâu năm đoạn thẳng thứ nhị đó là AB = 3cm và IB = IN. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng IA.

Bài 4. a) Đoạn thẳng MN = 5cm. Lấy điểm phường nằm giữa nhị điểm M với N sao để cho PN = 3cm. Tính độ dài đoạn MP.

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Bài 4 Listening, Unit 4 Lớp 12: Listening Trang 48

b) bên trên tia đối của tia PM lấy điểm E làm sao cho PE = 1cm. đối chiếu MP và EN.

Bài 5. Gọi A và B là nhị điểm trên tia Ox, làm sao cho OA = 7cm với AB = 3cm.

a) khi vẽ hình gồm bao nhiêu trường hợp xảy ra ? Vẽ hình từng trường hợp .

b) Mỗi trường hợp đó thì điểm làm sao ở giữa hai điểm còn lại ? Tính độ lâu năm đoạn thẳng OB trong từng trường hợp.

Bài 6. mang đến đoạn thẳng AB = 4cm. Bên trên tia đối của tia AB lấy điểm E làm thế nào để cho BE = 7cm. Bên trên tia đối của tia tía lấy điểm F làm sao cho AF = 7cm. Hãy chứng tỏ rằng đoạn AE = BF.

Bài 7. Trên cùng một đường thẳng lấy bốn điểm M, N, E, F . Biết rằng :

– Điểm E nằm giữa nhị điểm M với N ;

– Điểm F nằm giữa nhì điểm M cùng E.

Hãy chứng tỏ rằng: MN = MF + EF+EN.

Bài 8. Khoảng bí quyết giữa nhì tỉnh M và p là 650km. Tỉnh T nằm giữa nhì tỉnh M và P, T phương pháp M là 170km. Tính khoảng cách giữa tỉnh T và P, biết rằng tía tỉnh nằm trên một đường thẳng.

Xem thêm: Top 18 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sức Khỏe Lớp 7, Bài Viết Tiếng Anh Về Sức Khỏe

* Download (click vào để tải về): Bài tập Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng kèm lời giải dưới đây.