TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG

     

Cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu

A. Phương thức & Ví dụ

Mạch năng lượng điện mắc thông suốt các điện trở: R = R1 + R2 + … + Rn

*

Mạch năng lượng điện mắc tuy vậy song các điện trở:

Liên quan: phương pháp tính điện trở tương đương

*

+ Nếu bao gồm 2 điện trở:

*

+ Nếu có n R0 kiểu như nhau:

*
*

Mạch điện trở tinh vi có đoạn nối tắt (dây nối không điện trở) thì:

+ Đồng nhất các điểm thuộc điện chũm (chập mạch).

+ Vẽ lại sơ trang bị lí thuyết với thực hiện giám sát theo sơ đồ.

trong trường hợp đoạn mạch có cấu trúc đối xứng, có thể lí luận dựa vào sự đối xứng để định những điểm đồng nhất về điện thế.

trường hợp quan trọng đặc biệt

Mạch cầu cân nặng bằng:

*

*

Ta vứt R5 hoặc chập 2 điểm M với N lại và vẽ lại mạch như một trong những 2 hình sau:

*

Mạch ước không cân bằng:

*

Ta chuyển từ mạch tam giác sang mạch hình sao hoặc ngược lại.

*
*

Ví dụ 1:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 10Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ vày R3 và R5 mắc tiếp nối nên ta có: R35 = R3 + R5 = 6Ω

+ vì chưng R4 mắc song song cùng với R35 nên:

*

+ bởi vì R1 mắc thông suốt với R345 nên: R1345 = R1 + R345 = 10 + 1,5 = 11,5Ω

+ bởi vì R2 mắc tuy nhiên song cùng với R1345 nên:

*

Ví dụ 2:Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong những số đó R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ hotline M là vấn đề nối giữa năng lượng điện trở R2 cùng R3. M với A nối trực tiếp với nhau yêu cầu M trùng cùng với A.

+ hotline N là vấn đề nối giữa năng lượng điện trở R1 và R2. N cùng B nối trực tiếp với nhau phải N trùng cùng với B.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*
*

+ bởi vì (R1 // R2 // R3) nên:

*

Ví dụ 3: cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, R3 = 10Ω, R4 = 10Ω. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ điện thoại tư vấn M là vấn đề nối giữa năng lượng điện trở R2 , R3 cùng R4.

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*
*

+ do (R3 // R4) nên:

*

+ vày (R2 nt R34) nên:

+ vì chưng (R1 // R234) nên:

*

Ví dụ 4: cha điện trở R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Hỏi bao gồm bao nhiêu phương pháp mắc các điện trở này với nhau? Tìm năng lượng điện trở tương đương trong mỗi trường hợp.

Bạn đang xem: Tính điện trở tương đương

Hướng dẫn:

các cách mắc 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 là:

: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 1 + 2 + 3 = 6Ω.

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

Vậy: có 8 cách mắc 3 điện trở R2, R1, R3 như trên.

Ví dụ 5: Dây dẫn tất cả điện trở R = 144 Ω. Bắt buộc cắt dây ra bao nhiêu đoạn cân nhau để khi mắc những đoạn đó song song nhau, điện trở tương tự là 4Ω?

Hướng dẫn:

Điện trở của từng đoạn dây sau thời điểm cắt là:

*

Điện trở tương tự của n đoạn dây như là nhau mắc // :

*

Ví dụ 6: tất cả hai loại điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω. Hỏi phải cần mỗi loại mấy mẫu để khi ghép nối tiếp, chúng gồm điện trở tương đương là 55Ω?

Hướng dẫn:

gọi x là số điện trở R1, y là số điện trở R2 đề nghị dùng: x, y nguyên, dương.

Điện trở tương tự khi hệ ghép nối tiếp:

*

bởi y nguyên, dương nên: 11 0,6x ≥ x ⇒ x ≤ 18,3.

• x = 0 ⇒ y = 11: mạch bao gồm 11 năng lượng điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 5 ⇒ y = 8 : mạch bao gồm 5 điện trở R1 cùng 8 năng lượng điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 10 ⇒ y = 5: mạch tất cả 10 điện trở R1 với 5 điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 15 ⇒ y = 2: mạch tất cả 15 điện trở R1 cùng 2 năng lượng điện trở R2 ghép nối tiếp.

Ví dụ 7: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 5Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

*

Hướng dẫn:

+ Ta có:

*
mạch cầu không cân nặng bằng.

+ trước hết ta chuyển mạch bao gồm dạng tam giác AMN thành mạch hình sao.

*

Với:

*

*

+ Mạch điện được vẽ lại đẩy đủ hình.

Ta có:

*

+ Lại có:

*

+ Vậy năng lượng điện trở tương đương của mạch là:

*

B. Bài bác tập

Bài 1.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài 20 Ngắm Trăng Đi Đường, Soạn Văn 8 Vnen Bài 20: Ngắm Trăng

Tính năng lượng điện trở tương đương của rất nhiều đoạn mạch điện hình bên, biết rằng những điện trở đều cân nhau và bởi R = 12Ω

*
*
*

Bài 2. hai dây dẫn, khi mắc tiếp liền có năng lượng điện trở mập gấp 6,25 lần khi mắc tuy vậy song. Tính tỉ số năng lượng điện trở của nhì dây.

Bài 3.

Xem thêm: “ Mưa Cuối Mùa Đọc Hiểu Lớp 5 8: Mưa Cuối Mùa, Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 5

bao gồm hai loại điện trở 5Ω cùng 7Ω. Search số điện trở từng loại sao cho khi ghép tiếp liền ta được năng lượng điện trở tổng số là 95Ω với số năng lượng điện trở bé dại nhất.

Bài 4. mang đến mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch

*

Trắc nghiệm tính năng lượng điện trở tương tự mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu Dạng 2: Định hiện tượng Ôm mang lại đoạn mạch thông liền và tuy vậy song Trắc nghiệm Định cơ chế Ôm đến đoạn mạch thông liền và tuy nhiên song Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế Trắc nghiệm tìm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế 50 bài bác tập trắc nghiệm Định vẻ ngoài Ôm mang đến đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở R bao gồm đáp án cụ thể (phần 1) 50 bài bác tập trắc nghiệm Định hiện tượng Ôm cho đoạn mạch chỉ gồm điện trở R tất cả đáp án cụ thể (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại xechieuve.com.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 gồm đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm vật dụng lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác