Tính Diện Tích Hình Vành Khăn

  -  
Ibaitap : Qua nội dung bài viết Công thức tính : < Chu Vi > < diện tích s > Hình Vành Khăn và bài tập bài viết liên quan cùng tổng phù hợp lại những kỹ năng và kiến thức và tài năng về hình vành khăn và giải đáp giải thuật rõ ràng bài tập áp dụng .

Bạn đang xem: Tính diện tích hình vành khăn


I. HÌNH VÀNH KHĂN LÀ GÌ?

Trong hình học tập phẳng, hình vành khăn là phần khía cạnh phẳng ở giữa hai tuyến đường tròn đồng chổ chính giữa ( độ dài 2 lần bán kính hai hình tròn trụ trụ ko trùng nhau ) .

*
Ví dụ : Đường tròn ( O, R ) và đường tròn ( O, r ) có cùng trung tâm O cùng với R > r, hình văn khăn là phân màu xanh da trời của hình bên trên .

II. CÔNG THỨC TÍNH CHU VI HÌNH VÀNH KHĂN

Chu vi hình vành khăn được xem bằng hiệu của chu vi hình trụ lớn bán kính R cùng với chu vi hình tròn nhỏ tuổi bán kính r:


(P_vk = P_(O,R)-P_(O,r)) mà (P_(O,R)=2.R.π ), (P_(O,r)=2.r.π ) phải (P_vk=2.π.(R-r) )

Trong đó :

(P_vk): Chu vi hình vành khăn.(P_(O,R)): Chu vi hình hình tròn trụ lớn.(P_(O,r)): Chu vi hình hình tròn nhỏ.R: Độ dài chào bán kính hình tròn lớn.r: Độ dài bán kính hình tròn trụ nhỏ.π: là cam kết hiệu số pi, π= 3,14.

Xem thêm: Kẹp Đỡ Ống Luồn Dây Dẫn Dùng Để, Kẹp Đỡ Ống A


III. CÔNG THỨC DIỆN TÍCH HÌNH VÀNH KHĂN

Công thức diện tích của hình vành khăn được xem bằng hiệu của diện tích hình tròn trụ trụ phệ nửa 2 lần bán kính R với diện tích hình tròn trụ trụ nhỏ tuổi nửa 2 lần bán kính r :

(S_vk = S_(O,R)-S_(O,r)) cơ mà (S_(O,R)=R^2.π ), (S_(O,r)=r^2.π ) yêu cầu (S_vk=π.(R^2-r^2) )

Trong đó:


(S_vk): diện tích s hình vành khăn.(S_(O,R)): diện tích s hình hình tròn lớn.(S_(O,r)): diện tích s hình hình tròn nhỏ.R: Độ dài phân phối kính hình tròn trụ lớn.r: Độ dài buôn bán kính hình trụ nhỏ.π: là ký hiệu số pi, π= 3,14.

IV. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ CÔNG THỨC TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH VÀNH KHĂN

Ví dụ: Tính chu vi, diện tích s một hình vành khăn được tạo bởi vì 2 hình trụ có bán kính lần lượt là 12m, 10m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng cách làm tính chu vi hình vành khăn ta tất cả chu vi hình vành khăn bên trên là:


P = 2 x π x (12 – 10) = 4π (m)

Áp dụng công thức tính diện tích hình vành khăn ta có diện tích s hình vành khăn trên là :S = π x ( 12 ² – 10 ² ) = 44 π ( m² )


*

*


Hội Buôn Chuyện

*
Hội buôn chuyện Website tin tức tổng hợp cập nhật liên tục các vấn đề mới nhất hiện nay, tin tức, khuyến mãi, bất động sản, tin game, bảo hiểm, tài chính. Cập nhật tin tức nóng giãy 24/7.Chúng tôi luôn luôn tin tưởng và chỉ dẫn những bài viết mới nhất, những đánh giá và nhận định của chuyên gia, tin tức được dẫn mối cung cấp tại phần nhiều báo chủ yếu thống.

Xem thêm: Tiếng Anh 8: Unit 6 Lớp 8: Language Focus Unit 6: The Young Pioneers Club


Next Post: cụt và cách làm tính »

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Δ


Hội buôn dưa lê là một website lưu trữ, chia sẻ các bài viết tổng phù hợp đa lĩnh vực nhằm giúp fan hâm mộ có một nơi vui chơi giải trí vui vẻ với thu nạp kiến thức và kỹ năng bổ ích.