TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ BÀI TẬP

     

Nội dung bài học chủ yếu ớt đề cập mang lại tính hóa học hoá học thông thường của bazơ (tác dụng cùng với chất thông tư màu, cùng với axit); tính chất hoá học tập riêng của bazơ tung (kiềm) (tác dụng với oxit axit cùng với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ ko tan nội địa (bị nhiệt độ phân huỷ).

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của bazơ bài tập


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Tác dụng với hóa học chỉ thị

1.2.Tác dụng với oxit axit (tạo muối và nước)

1.3.Tác dụng cùng với axit (tạo muối với nước)

1.4.Bazơ không tan bị nhiệt độ phân huỷ

1.5. Tổng kết

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 7 chất hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 7 chương 1 hóa học 9


Quỳ tím hóa xanh .Phenolphtalin không màu thành đỏ.Các em chăm chú quan giáp hiện tượng xảy ra trên miếng quỳ trong thí nghiệm sau:

Video 1: Sự thay đổi màu của quỳ tím vào các môi trường axit, bazơ với nước


Oxit axit công dụng với dung dịch bazơ tạo thành thành muối cùng nước.Thí nghiệm: Khí CO2tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

Video 2:Khí CO2làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong

Hiện tượng:Khi sục khí CO2vào dung dịch nước vôi trong thấy kết tủa trắng.

Xem thêm: Mở Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa 2 Phát Hiện, Please Wait

Giải thích:Do phản nghịch ứng CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3(kết tủa trắng) + H2OVí dụ khác:

Ca(OH)2+ SO2 →CaSO3 + H2O

6KOH+ P2O5→2K3PO4+ 3H2O


Các em để ý quan sát thao tác làm việc thí nghiệm và hiện tượng kỳ lạ phản ứng diễn ra:

Video 2:Phản ứng giữa dung dịch Cu(OH)2và H2SO4

Hiện tượng:Cu(OH)2tan dần và sinh sản dung dịch color xanhGiải thích:Do xảy ra phản ứngH2SO4l+Cu(OH)2→ CuSO4+ 2H2OVí dụ khác:

Fe(OH)3 + 3HCl →FeCl3 + 3H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→ Ba(NO3)2 + 2H2O


Các em chăm chú quan sát thao tác thí nghiệm và hiện tượng kỳ lạ phản ứng diễn ra:

Video 3: làm phản ứng nhiệt phân Đồng (II) hidroxit

Hiện tượng:Cu(OH)2chất rắn màu xanh lá cây chuyển dần dần thành bột màu đenGiải thích:Do xảy ra phản ứng

Cu(OH)2

*
CuO + H2O.

Xem thêm: Soạn Địa Lớp 7 Bài 37 : Dân Cư Bắc Mĩ, Giải Địa Lí 7 Bài 37: Dân Cư Bắc Mĩ

Màu xanh màu đen

*

Hình 1:Sơ đồ tứ duy bài đặc điểm hóa học tập của bazơ


Bài 1:

Có hầu hết bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2. Hãy cho biết thêm những bazơ nào: (viết PTHH minh họa trường hợp có)

a) chức năng được với dd HCl?

b) Bị nhiệt độ phân hủy?

c) tính năng được cùng với CO2?

d) Đổi màu sắc quì tím thành xanh?

Hướng dẫn:

a) tác dụng được với dd HCl: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + 2HCl (dd) → 2NaCl (dd) + H2O (l)

Cu(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → CuCl2 (dd) + 2H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → FeCl2 (dd) + 2H2O (l)

b) Bị nhiệt độ phân hủy: Cu(OH)2

Cu(OH)2 (r)

*
CuO (r) + H2O (h)

c) tính năng được cùng với CO2: NaOH, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + CO2 (k) → Na2CO3 (dd) + H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + CO2 (k) → BaCO3 (dd) + H2O (l)

d) Đổi màu quì tím thành xanh: NaOH, Ba(OH)2

Bài 2:

Cần từng nào ml dung dịch NaOH 0,75M để trung hoà 400ml các thành phần hỗn hợp dung dịch axit có H2SO40,5M cùng HCl 1M.

Hướng dẫn:

Đổi 400ml thành 0,4 lít

Số mol từng axit là:

(eginarrayl n_H_2SO_4 = C_M.V = 0,4 imes 0,5 = 0,2(mol)\ n_HCl = C_M.V = 0,4 imes 1 = 0,4(mol) endarray)

Phương trình phản ứng:

H2SO4+ 2NaOH→ Na2SO4+ 2H2O

0,2→ 0,4 (mol)

HCl + NaOH→ NaCl + H2O

0,4→ 0,4 (mol)

Số ml hỗn hợp NaOH 0,75M cần để trung hòa - nhân chính lượng axit trên là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,4 + 0,40,75 = 1,07(lit))