Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm

     

Để phương trình có nghiệm khi còn chỉ khi (Delta ' ge 0 Leftrightarrow - 2m + 10 ge 0 Leftrightarrow m le 5).

Bạn đang xem: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Xác định Parabol $left( p ight):,,y = ax^2 + bx + 2$ biết rằng Parabol đi qua hai điểm $Mleft( 1;,,5 ight)$ và $Nleft( 2;,, - 2 ight)$.


Xác định Parabol $left( p ight):,,y = ax^2 + bx - 5$ biết rằng Parabol trải qua điểm $Aleft( 3;,, - 4 ight)$ và tất cả trục đối xứng $x = - dfrac32$.


Xác định Parabol $left( phường ight):,,y = ax^2 + bx + 3$ hiểu được Parabol gồm đỉnh $Ileft( 3;,, - 2 ight)$.


Viết phương trình của Parabol $(P)$ hiểu được $(P)$ đi qua những điểm $Aleft( 0;,,2 ight),,,Bleft( - 2;,,5 ight),,,Cleft( 3;,,8 ight)$


Cho phương trình của $left( p. ight):,,y = ax^2 + bx + c,,left( a e 0 ight)$ biết rằng hàm số có mức giá trị lớn số 1 bằng 1 và đồ thị hàm số đi qua những điểm $Aleft( 2;,,0 ight),,,Bleft( - 2;,, - 8 ight)$. Tình tổng $a^2 + b^2 + c^2$.


Biết đồ dùng thị hàm số $left( phường ight):,,y = x^2 - left( m^2 + 1 ight)x - 1$ giảm trục hoành tại nhị điểm phân biệt có hoành độ (x_1,x_2.) Tìm quý giá của thông số $m$ nhằm biểu thức $T = x_1 + x_2$ đạt giá trị nhỏ dại nhất.


Tìm những giá trị của thông số $m$ nhằm phương trình $x^2 - 2left( m + 1 ight)x + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong số đó có đúng một nghiệm thuộc khoảng tầm $left( 0;,,1 ight)$.


Tìm các giá trị của tham số $m$ nhằm $2x^2 - 2left( m + 1 ight)x + m^2 - 2m + 4 ge 0 left( forall x ight)$


Tìm giá bán trị bé dại nhất của hàm số $fleft( x ight)$ hiểu được $fleft( x + 2 ight) = x^2 - 3x + 2$ bên trên $mathbbR$


Cho hàm số $fleft( x ight) = x^2 + 2x - 3$.

Xét các mệnh đề sau:

i) $fleft( x - 1 ight) = x^2 - 4$

ii) Hàm số đã đến đồng biến hóa trên $left( - 1;,, + infty ight)$

iii) giá chỉ trị nhỏ dại nhất của hàm số là một trong những âm.

Xem thêm: Mao Ốc Vị Thu Phong Sở Phá Ca, Soạn Bài Bài Ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Phá ()

iv) Phương trình $fleft( x ight) = m$ bao gồm nghiệm lúc $m ge - 4$

Số mệnh đề đúng là:


Tìm các giá trị của m để hàm số $y = x^2 + mx + 5$ luôn đồng phát triển thành trên $left( 1;,, + infty ight)$.


Tìm quý giá của m để đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x + m - 1$ giảm trục hoành tại hai điểm phân biệt bao gồm hoành độ dương.


Tìm điểm $A$ cố định và thắt chặt mà họ thứ thị hàm số $y = x^2 + left( 2 - m ight)x + 3m,,left( P_m ight)$ luôn đi qua.


Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức $P = 3left( dfraca^2b^2 + dfracb^2a^2 ight) - 8left( dfracab + dfracba ight)$.


Tìm các giá trị thực của thông số $m$ nhằm phương trình $left| x^2 - 3x + 2 ight| = m$ tất cả bốn nghiệm thực phân biệt.


Tìm những giá trị của thông số m để phương trình $dfrac12x^2 - 4left| x ight| + 3 = m^2$ bao gồm 3 nghiệm thực phân biệt.


Tìm các giá trị của $m$ nhằm phương trình $x^2 - 2x + sqrt 4x^2 - 12x + 9 = m$ tất cả nghiệm duy nhất.


Một mẫu cổng parabol dạng (y = dfrac - 12x^2) gồm chiều rộng (d = 8m.) Hãy tính độ cao (h) của cổng ?

*


Một loại cổng hình parabol có dạng (y = - dfrac12x^2) bao gồm chiều rộng lớn (d = 4m.)

Tính chiều cao (h) của cổng (xem hình minh họa)


*

Đạn phun ra từ một máy phun đá có quỹ đạo là 1 trong parabol ((P)). Hiểu được đạn của dòng sản phẩm bắn đá bắn xa (100; mm) và tại thời điểm đạn cao (60; mm) thì đạn bị phun xa (80; mm) theo chiều tuy nhiên song với khía cạnh đất.

Xem thêm: Thuyết Trình Về Thời Trang, Bài Thuyết Trình Về Trang Phục Bảo Vệ Môi Trường

*


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.