TÌM TẬP GIÁ TRỊ CỦA HÀM SỐ

     

Phương pháp search tập quý hiếm của hàm số lớp 10 (kháiniệm)


Phương pháp kiếm tìm tập cực hiếm của hàm số lớp 10

–o0o–

Phương pháp :

Bước 1 : tìm TXĐ : DBước 2 : dựa vào biểu thức y = f(x), gửi giá trị của hàm số y về dạng : a ≤ y ≤ bBước 3 : tóm lại tập cực hiếm của hàm số y = f(x) là : T = .

Bạn đang xem: Tìm tập giá trị của hàm số

Một số bài xích tập cơ bản :

Bài 1 : tra cứu tập cực hiếm của hàm số y = f(x) = 2x + 1

TXĐ : D = R.

Do –∞ ≤ x ≤ +∞ yêu cầu : –∞ ≤ 2x +1 ≤ +∞

Hay : –∞ ≤ y ≤ +∞

Vậy : tập quý giá của hàm số T = R.

Bài 2 : tìm tập cực hiếm của hàm số y = f(x) = x2 – 2x + 5

TXĐ : D = R.

Ta gồm : y = f(x) = x2 – 2x + 5 = (x – 1)2 + 4

Do : (x – 1)2 ≥ 0

⇔ (x – 1)2 + 4 ≥ 4

Hay : y ≥ 4

Vậy : tập giá trị của hàm số T = <4; +∞)

Bài 3 : tìm kiếm tập quý hiếm của hàm số

*

TXĐ : D = R–1.

Ta bao gồm :

*
với x ∈ D.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Sóng Ngắn Nhất, Soạn Bài Sóng (Xuân Quỳnh) Ngắn Nhất

⇔ y(x+ 1) = 2x – 3

⇔ yx + y = 2x – 3

⇔ (y – 2)x = – 3 – y (*)

Khi y = 2 : 0.x = –5 vô nghiệm.Khi y ≠ 2 : phương trình (*) vô vàn nghiệm.

Với x ≠ –1 : (y – 2)( –1) ≠ – 3 – y ⇔ 0.y ≠ 5 (đúng)

nên : y ≠ 2 : phương trình (*) có nghiệm x ∈ D.

vậy : tập giá trị của hàm số T = R2.

CÁCH 2 :

Ta gồm : hàm số

*

Do :

*
≠ 0 với x ∈ D.

nên :

*
≠ 2

vậy : tập giá trị của hàm số T = R2.

Xem thêm: Một Vật Đứng Trước Gương Phẳng Luôn Luôn Cho, Chọn Phát Biểu Đúng: A

Bài 4 : tìm kiếm tập giá trị của hàm số

*

TXĐ : D = R1.

Ta có : hàm số

*
cùng với x ∈ D

⇔ y(x – 1) = x2 + x – 1

⇔ x2 + (1 – y)x – 1 + y = 0 (*) tất cả nghiệm x ∈ D

Ta có :