Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

  -  

Bấm vào đó bạn nhéCâu hỏi của nguyennamphong - Toán lớp 6 - học toán với OnlineMath

Mong nó sẽ giúp đỡ ích mang lại bạn


*

Ta gồm abc = 11 . ( a + b+ c )

=> 100a + 10b + c= 11a + 11b + 11c

=> 89 .a = b + 10c

Vì b,c lớn nhất là 9 nên a = 1 ( chỉ rất có thể bằng 1 )

Khiđo 89 = b + 10 . C

=> b = 89 - 10 . C

vì b cần thiết sốâm với b ko thể gồm hai chữ số lên c= 8 ( chỉ hoàn toàn có thể bằng 8 )

Khiđó b= 89 - 10.8 = 9 => b=9

Vậy số bắt buộc tìm là 198

Ta tất cả : abc= 11 x ( a+b+c)

=>a x 100+b x 10+c =11 x a + 11 x b + 11 x c

=> a x 89=b + 10 x c

Vì b;c lớn số 1 là 9 => a=1

Khi đó : 89=b+c x 10

=> b=89-10 x c

vì chưng b thiết yếu là số ""âm"" nên

=> c=8

=> b= 89-10x8

=89-80

=9

=> b=9

Vậy số nên tìm là : 198

abc:11=a=b+c

abc=11x(a+b=c)

10a+10b+10c=11a+11b+11c

89a=b+10c

Vì b,c là số có 1 chữ số; lớn nhất là 9 đề xuất a=1

89=b+10c

89-10c=b

Vì b ko là số âm,không là số bao gồm hai chữ số buộc phải c=8

Thay vào ta được:89-10x8=b

89-80=b

b=9

Vậy số chính là 189

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Có tất cả bao nhiêu giải pháp viết số 34 dưới dạng tổng của hai số yếu tắc ? Trảlời: cách.Câu 2: search chữ số trong các biết rằng số đó chia hết cho 8. Kết quảlà =Câu 3: Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên là bội của 13 và có phần tử.Câu 4: Số những ước thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số của 45 làCâu 5: tìm kiếm số nguyên tố làm sao để cho và cũng là số nguyên tố. Kết quảlàCâu 6: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi tất cả mấy năm mà lại tuổi nam là mong số của tuổi Việt ? Trảlời: năm.Câu 7: trong các cặp số tự nhiên thỏa mãn , cặp số chotích lớn số 1 là ( ). (Nhập quý giá trước sau, phân cách bởi lốt ";")Câu 8: Tập hợp những số trường đoản cú nhiên sao để cho là Nhập những phần tửtheo cực hiếm tăng dần, ngăn cách bởi vệt ";").Câu 9: cho rằng chữ số không giống 0. Lúc đóCâu 10: có bao nhiêu số nguyên tố bao gồm dạng ? Trả lời: số.Câu 11: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 bên dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trảlời: cách.Câu 12: Viết số 43 bên dưới dạng tổng hai số yếu tố với . KhiđóCâu 13: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số yếu tắc với . KhiđóCâu 14: Số số nguyên tố có dạng làCâu 15: Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên vừa là ước của 65, vừa là bội của 13mà là (Nhập các bộ phận theo quý hiếm tăng dần, phân cách bởidấu ";").Câu 16: chất nhận được tính với . Khi đóCâu 17: Dùng bố trong tư số 4; 3; 1; 5 ghép lại thành số chia hết mang đến 9 và phân chia hết cho5. Tập các số viết được là (Nhập các thành phần theo quý giá tăng dần, ngăncách vì dấu ";").Câu 18: Tập hợp các số tự nhiên làm sao cho là Nhập những phần tửtheo quý hiếm tăng dần, phân làn bởi vệt ";").Câu 19: đến tập thích hợp E = . Số phần tử của tập hòa hợp ElàCâu 20: cho phép tính: . Khi đó

Câu 21: Số từ bỏ nhiên bé dại nhất bao gồm sáu chữ số nhưng số đó phân chia hết cho cả 3 với 5làCâu 22: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số dạng , biết rằng là số lớn số 1 trong cácsố cùng dạng phân tách hết cho tất cả 2 với 9. Số phải tìm làCâu 23: Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên là cầu của 65 cùng là (Nhậpcác thành phần theo cực hiếm tăng dần, phân cách bởi lốt ";").Câu 24: Số lớn số 1 có dạng thỏa mãn tính chất: vừa phân chia hết đến 3, vừa chiahết đến 5, là số

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: tìm kiếm số tự nhiên x, biết: . Hiệu quả là: x=Câu 2: Số dư khi phân tách cho 45 làCâu 3: tra cứu số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số dạng , biết: . Số bắt buộc tìmlàCâu 4: Thêm vào phía bên trái và bên phải của số 15 mỗi bên một chữ số sẽ được số chiahết mang lại 72. Số tạo ra là .....Câu 5: cho a là số chẵn có cha chữ số. Khi phân tách a mang lại 9 ta được yêu mến là số có ba chữsố với dư 0. Thương khủng nhất hoàn toàn có thể của phép chia đó là ......Câu 6: Số lớn nhất có dạng phân tách hết cho tất cả 3 và 5 làCâu 7: tác dụng của phép phân chia làCâu 8: Số lớn số 1 có dạng chia hết cho tất cả 3; 4 cùng 5 làCâu 9: trong khoảng từ 157 mang lại 325 có bao nhiêu số phân chia hết đến 9 ? Trảlời: số.Câu 10: trong vòng từ 157 mang đến 325 bao gồm bao nhiêu số phân chia hết mang lại 3 ? Trảlời: số.Câu 11: kết quả của phép phân chia làCâu 12: Số dư khi chia 2010 mang đến 9 làCâu 13: Số dư khi chia 1978 cho 3 là

Câu 14: giá trị rút gọn gàng của làCâu 15: Hãy thêm vào bên trái và bên buộc phải số 2010 mỗi bên một chữ số và để được sốchia hết cho cả 2; 9 cùng 5. Số tạo nên làCâu 16: Số bé dại nhất bao gồm dạng phân chia hết cho cả 2 cùng 9 làCâu 17: Chữ số tận cùng của số là

Câu 18: Tập hợp những số phân chia hết mang lại 9 biết là (Nhập cácphần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi vệt ";")Câu 19: Chữ số tận thuộc của số làCâu 20: tra cứu số tự nhiên có nhị chữ số như là nhau, biết rằng số đó phân chia hết đến 2, cònchia đến 5 thì dư 2. Số nên tìm làCâu 21: Với nhị chữ số và , hiệu quả của phépchia làCâu 22: cho sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Bao gồm bao nhiêu số có cha chữ số khác nhau vàchia hết mang lại 5 được lập thành từ bỏ sáu chữ số trên ?Trả lời: số.Câu 23: dùng cả ba chữ số 2, 3, 8 nhằm ghép thành hồ hết số có cha chữ số phân tách hết đến 2.Hỏi bao gồm bao nhiêu số do đó ?Trả lời: số.Câu 24: nhì số và có giá trị viết ngay tắp lự nhau sẽ tạo thành một số có từng nào chữsố ?Trả lời: chữ số.Câu 25: Chữ số tận cùng của số là

ĐỀ SỐ 3

1) Số bao gồm dạng67xchia hết co 3 cơ mà không phân chia hết mang lại 9 là .......Bạn sẽ xem: search số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

2) Biết17achia hết mang lại 9, lúc đóa .....Bạn đang xem: tìm kiếm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

3) Hiệu1978 10 1 tất cả chia hết mang lại 6 hay không?A. Có B. Không

4) Số lớn số 1 có dạng71 1a bvà chia hết mang đến 45 là ....

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

5) mang đến A

18.123 9.4567.2 3.5310.61 4 7 10 ... 49 52 55 58 490

 

        

. Quý hiếm rút gọn gàng của A là ....

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 17 Sgk Toán 11, Giải Bài 2 Trang 17

6) Chox y,là nhị chữ số làm sao để cho số có dạng123 43 x ychia hết cho cả 3 và 5. Tổngx y lớn độc nhất vô nhị có

thể là ......7) Chox y,là nhì chữ số làm thế nào để cho số bao gồm dạng123 43 x ychia hết cho cả 3 và 5. Tổngx y nhỏ tuyệt nhất có

thể là ......8) Tìm một số có sáu chữ số, tận cùng là chữ số 4 hiểu được khi đưa chữ số 4 đó lên đầu còn cácchữ số khác giữ nguyên thì ta được một vài mới gấp tư lần số cũ. Số đề xuất tìm là .......9) tra cứu số tự nhiên có tứ chữ số dạngabcd, biết rằng:

abc acc dbc bcc   

10) Tổng2009 10 2 có phân chia hết mang lại 3 xuất xắc không?A. Bao gồm B. Không

11) Tổng1986 10 6 có phân tách hết mang lại 9 giỏi không?A. Tất cả B. Không

13) một lớp học có 36 học sinh được giao trồng 100 cây. Mỗi học viên nữ trồng 2 cây, mỗi học tập sinhnam trồng 4 cây. Vậy lớp đó có ..... Học sinh nam; ..... Học sinh nữ.14) tra cứu chữ số x , biết 113 x phân chia cho 7 dư 5. Hiệu quả là x .....

Xem thêm: Nơi Hẹp Nhất Của Nước Việt Nam Hẹp Khoảng, Chính Xác, Quảng Bình Là Tỉnh Hẹp Nhất

15) Số nào sau đây chia hết cho cả 2; 3; 5 với 9?

A. 1270 B. 390 C. 8370 D. 5070

16) Hiệu

1947 10 1 tất cả chia hết mang đến 9 giỏi không?A. Bao gồm B. Không

17) mang đến số M là số gồm 5 chữ số. Trường hợp viết thêm 1 vào trước số M ta được số N; viết thêm 1 vào sausố M ta được số p. (N và phường cũng là số tất cả 6 chữ số). Biết rằng P=3N, cầm thì M=...........18) Số nào dưới đây chia hết cho cả 2; 3; 5?A.627 354 39  

B.27 654 123  

C.327 654 111  D.927 63 201  

ĐỀ SỐ 4

Câu 1:Tìm , biết: . Hiệu quả là =Câu 2:Biết rằng . Số các giá trị của vừa lòng làCâu 3:Tìm , biết: . Công dụng làCâu 4:Dùng cả ba chữ số 3; 0; 8 nhằm viết các số có ba chữ số phân chia hết đến 5. Số lớn nhấtviết được là .....Câu 5:Biết rằng với . Lúc đóCâu 6:Dùng tứ chữ số 5; 0; 8; 7 để viết các số có ba chữ số khác nhau, chia hết mang đến 5.Số các số viết được là ....Câu 7:Cho tía chữ số 1; 2; 3. Search tổng của tất cả các số khác nhau viết bằng cả tía chữsố đó, từng chữ số chỉ dùng một lần. Tổng yêu cầu tìm làCâu 8:Dùng tứ chữ số 5; 0; 8; 7 để viết các số có ba chữ số không giống nhau, phân tách hết chocả 2 cùng 5. Số bé dại nhất viết được làCâu 9:Kết quả phép chia , cùng với , làCâu 10:Tích của bốn số tự nhiên tiếp tục là 3024. Số lớn nhất trong tứ số đólàCâu 11:Cho A = . Giá trị rút gọn gàng của A là......Câu 12:Biết rằng . Số những giá trị của thỏa mãn nhu cầu làCâu 13:Tìm một số trong những có năm chữ số thế nào cho khi nhân số đó với 9 ta được một số trong những mới cónăm chữ số viết theo lắp thêm tự trái lại của số phải tìm. Số phải tìm làCâu 14:Dùng tư chữ số 1; 3; 6; 0 nhằm viết những số phân tách hết mang đến 2 có bốn chữ số (mỗi chữsố viết một lần). Số các số hoàn toàn có thể viết được làCâu 15:Tìm thương của nhị số, biết rằng thương kia gấp 6 lần số bé dại nhưng chỉ bằngmột nửa số lớn. Số thương buộc phải tìm làCâu 16:Tìm số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất sao để cho khi đem nhân số đó với 12345679 ta đượcmột số có toàn chữ số 5. Số đề xuất tìm làCâu 17:Cho là số tự nhiên và thoải mái vừa phân tách hết mang đến 2 vừa phân tách hết mang đến 5 với .Vậy ......Câu 18:Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn là

ĐỀ SỐ 5

Câu 1:Tính: 15 : (1 + 8 : 2) =Câu 2:Kết quả phép tính: làCâu 3:Tìm , biết: . Công dụng là x =Câu 4:Tính:Câu 5:Tính: (152 - 8.2) : 8 =Câu 6:Kết trái phép tính làCâu 7:Tìm số tự nhiên a, biết rằng khi phân tách a mang đến 15 thì ta được số dư gấp 8 lần thương(thương khác 0). Số phải tìm là: a =Câu 8:Một lớp tất cả 53 học sinh, qua khảo sát thấy gồm 40 học viên thích môn Toán cùng 30học sinh phù hợp môn Văn. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học sinh thích cả nhị môn Toán và Văn?Trả lời: học sinh.

Câu 9:Một bạn đi xe lắp thêm từ A để đến B. Quãng đường này gồm 1 đoạn lêndốc với một đoạn xuống dốc. Xe pháo lên dốc với vận tốc 25 km/h và xuống dốc với vận tốcgấp đôi. Trường đoản cú A mang lại B xe đi mất 3 giờ rưỡi, từ bỏ B về A xe pháo đi mất 4 giờ. Vậy quãng đườngAB nhiều năm km.Câu 10:Hai ô tô cùng xuất hành một cơ hội từ A để mang đến B với tốc độ theo sản phẩm công nghệ tự là 45 km/hvà 60 km/h. Biết ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất 40 phút. Quãng đường ABdài km.Câu 11:Tính:Câu 12:Kết quả phép tínhCâu 13:Tính: 2.13 - 5.2 =Câu 14:Tính:Câu 15:Tìm , biết: . Kết quảlàCâu 16:Tính:Câu 17:Kết trái phép tính làCâu 18:Tính: (79 - 8.2) : 63 =Câu 19:Cho tứ chữ số 0; 3; 6; 7. Hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tất cả hai chữ số khácnhau từ những chữ số đã mang đến ?Trả lời: số.Câu 20:Tìm số bị trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu bởi 24. Số bị trừ đólà

ĐỀ SỐ 6

Câu 1:Nếu thìCâu 2:Kết quả đối chiếu và là .Câu 3:Nếu thìCâu 4:Viết số 100 000 000 dưới dạng lũy quá của 10 thì số mũ sẽ làCâu 5:Hiệu của tổng các số tự nhiên và thoải mái lẻ bao gồm hai chữ số với tổng các số tự nhiên chẵn cóhai chữ số bằngCâu 6:Viết số 343 bên dưới dạng lập phương của số tự nhiên và thoải mái , vớiCâu 7:Tìm x, biết : x = (450 - 60) : 130. Tác dụng là x =Câu 8:Nếu thìCâu 9:Viết dưới dạng một lũy vượt của là vớiCâu 10:Kết quả đối chiếu và là .Câu 11:Nếu thìCâu 12:Viết số 216 dưới dạng lập phương của số tự nhiên , vớiCâu 13:Kết quả của phép tính 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21 làCâu 14:Nếu thìCâu 15:Với số tự nhiên và thoải mái khác 0, trường hợp thìCâu 16:Kết quả so sánh và là .Câu 17:Viết số 123454321 dưới dạng bình phương của số tựnhiên thìCâu 18:Kết quả so sánh và là .Câu 19:Nếu thìCâu 20:Kết quả của phép tính 100 + 98 + 96 + + 2 – 97 – 95 – 93 – – 1làCâu 21:Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có bốn chữ số 9; 0; 5; 1 làCâu 22:Viết số dưới dạng bình phương của một vài tự nhiên thìCâu 23:Nếu thìCâu 24:Tính:Câu 25:Viết số dưới dạng bình phương của một số trong những tự nhiên thìCâu 26:Tính quý hiếm của lũy thừa:Câu 27:Tìm số thoải mái và tự nhiên có dạng , biết rằng: . Số buộc phải tìm làCâu 28:Viết dưới dạng một lũy vượt của số 3.3.3.9 là với

Câu 29:Khi phân tách số p. Gồm sáu chữ số giống nhau cho số Q tất cả bốn chữ số kiểu như nhauthì được yêu đương là 233 và số dư là một số trong những r làm sao đó. Sau thời điểm bỏ đi một chữ số của số Pvà một chữ số của số Q thì yêu thương không thay đổi và số dư giảm sút 1000. Vậy số Qbằng

ĐỀ SỐ 7

Điền tác dụng thích vừa lòng vào vị trí (...):Câu 1:Tìm , biết: . Hiệu quả làCâu 2:Tìm , biết: . Công dụng làCâu 3:Tìm , biết: . Tác dụng làCâu 4:Tìm x, biết: (x - 13) : 5 = 4. Công dụng là: x =Câu 5:Số thành phần của tập hợp A = với làCâu 6:Kết trái phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + + 7 – 5 + 3 – 1 làCâu 7:Chia 126 cho một số trong những ta được số dư là 25. Số phân chia làCâu 8:Kết quả phép tính 600 : : 2 - 1 là

Câu 9:Tính:Câu 10:Tìm một trong những có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia mang lại chữ số hàngđơn vị được yêu quý là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục vàhàng đơn vị. Số cần tìm làCâu 11:Tính: 3200 : 40 . 2 =Câu 12:Tính: 3920 : 28 : 2 =Câu 13:Chia 80 cho một trong những ta được số dư là 33. Số phân tách làCâu 14:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 15:Tìm , biết: . Hiệu quả làCâu 16:Chia một số trong những tự nhiên cho 60 được số dư là 31. Trường hợp đem phân tách số đó mang lại 12 thìđược mến là 17. Số tự nhiên và thoải mái đó làCâu 17:Tìm , biết: . Công dụng làCâu 18:Kết trái phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + + 7 – 5 + 3 – 1 làCâu 19:Tìm số tự nhiên nhỏ tuổi nhất, biết rằng khi phân chia số này cho 29 thì dư 5, còn lúc chiacho 31 thì dư 28. Số nên tìm làCâu 20:Tính tổng: 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 =Câu 21:Tìm , biết: . Công dụng là

Câu 22:Tính:Câu 23:Tìm , biết: . Hiệu quả làCâu 24:Tính tổng: 2 + 4 + 6 + + 98 + 100 =Câu 25:Cho là hai chữ số thỏa mãn: . Vậy

Câu 26:Tìm , biết: . Hiệu quả làĐỀ SỐ 8

Điền công dụng thích hòa hợp vào chỗ (...):Câu 1:Có toàn bộ số nguyên n vừa lòng (n-12) chia hết đến (n+12).Câu 2:Số nguyên âm lớn nhất có tổng những chữ số là 52 làCâu 3:Viết liên tục các số từ một đến 150 ta được số 123...149150. Tổng những chữ số của số này là

Câu 4:Năm 2013, mẹ hơn con 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của nhỏ làCâu 5:Cho là số nguyên âm phân chia cho dư . Số dư vào phép phân tách cho làCâu 6:Có số nguyên vừa lòng là số nguyên.Câu 7:Biết , tổng phệ nhất rất có thể làCâu 8:So sánh và ta được .Câu 9:Cho A là số thoải mái và tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 là

Câu 10:Có cách viết phân số thành tổng của nhị phân số gồm tử bởi , mẫu dương vàkhác nhau.Câu 11:Có tất cả số nguyên n vừa lòng (n-12) phân tách hết đến (n+12).Câu 12:Viết liên tiếp các số từ một đến 150 ta được số 123...149150. Tổng những chữ số của số này là

Câu 13:Biết , quý giá của làCâu 14:Biết . Vậy số làCâu 15:Cho phân số . Số tự nhiên sao cho khi ta cộng tử cùng với , lấy mẫu trừ đi ta được phânsố có mức giá trị bởi là sốCâu 16:Năm 2013, bà bầu hơn con 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của con làCâu 17:Cho A là số tự nhiên được viết vì 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép phân chia cho 15 làCâu 18:Số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số sao để cho tỉ số của số đó và tổng các chữ số của chính nó là nhỏ nhất là số

ĐỀ SỐ 9

Điền kết quả thích phù hợp vào khu vực (...):Câu 1: Số nguyên âm lớn số 1 có tổng những chữ số là 52 làCâu 2: Để đánh số trang của một cuốn sách dày 3588 trang yêu cầu dùng toàn bộ chữ số.Câu 3: Biết . Vậy số làCâu 4: đến A là số tự nhiên và thoải mái được viết vì 2013 chữ số 4. Số dư của A vào phép chia cho 15 làCâu 5: Số nguyên âm béo nhất vừa lòng khi phân tách số này đến 37 ta được số dư là 36 và khi phân chia cho 39 thì sốdư là 25 là sốCâu 6:Cho là số nguyên âm chia cho dư . Số dư vào phép phân tách cho làCâu 7:Biết . Vậy số làCâu 8:Có tất cả số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết đến (n+12).Câu 9:Số nguyên âm lớn số 1 có tổng những chữ số là 52 làCâu 10:Giá trị của biểu thức là .Câu 11:So sánh cùng ta được .Câu 12:Biết . Tổng làCâu 13: Số tự nhiên và thoải mái có giá bán trị lớn nhất được viết thành từ tía chữ số 2 là