CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU?

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm số lớn số 1 có bốn chữ số và phân tách hết đến 2, search số tốt nhất có bố chữ số không giống nhau và chia hết mang đến 5. Tính tổng của nhì số đó.

Bạn đang xem: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


*

Số lớn số 1 có 4 chữ số chia hết đến 2 là 9998

số bé bỏng nhất tất cả 3 chữ số phân chia hết đến 5 là 105

tổng = 9998+105=10103

#Học-tốt


*

số lớn nhất có 4 chữ số phân tách hết đến 2 là : 9998

số bé bỏng nhất bao gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 5 là : 100

tổng 2 số chính là : 9998+100=10098


Số lớn nhất có tứ chữ số phân chia hết cho 2 là :đuôi số đó chắc là số chẵn vậy các số chẵn đã là 2;4;6;8.Vậy số chính là :9998

Số lớn số 1 có tía chữ số khác biệt chia hết cho 5 là :chia hết cho 5 đuôi nó sẽ sở hữu được số 1;5,.Vậy số kia la 985.

Tổng của nhì số sẽ là :9998+985=10 983


TÌM SỐ LỚN NHẤT CÓ ba CHỮ SỐ VÀ phân tách HẾT cho 5. TÌM SỐ BÉ NHẤT CÓ BỐN CHỮ SỐ KHÁC NHAU VÀ phân chia HẾT mang đến 5. TÍNH HIỆU CỦA hai SỐ ĐÓ.

AI GIÚP MÌNH GIẢI cấp tốc THÌ NGƯỜI ĐÓ SẼ ĐƯỢC like NHIỀU.

Xem thêm: Kể Một Số Chi Tiết Có Ren Trong Là, Trả Lời Câu Hỏi Bài 11 Trang 35 Sgk Công Nghệ 8

 


Tìm số lớn nhất có bốn chữ số và phân tách hết đến 2. Tìm số nhỏ bé nhất có tía chữ số khác biệt và phân chia hết mang lại 5. Tính tổng hai số đó


tìm số lớn nhất có 3 chữ số và phân tách hết mang đến 5.tìm số nhỏ bé nhất có 4 chữ số không giống nhau và phân chia hết cho 5.tính hiệu của nhì số đó.


Tìm số lớn số 1 có 3 chữ số và phân tách hết mang đến 5 .Tìm số nhỏ xíu nhất tất cả 4 chữ số khác nhau và chỉ hết mang đến 5.Tính hiệu của nhị số đó?


Tính tổng của số lớn nhất có tư chữ số khác nhau và số bé bỏng nhất có bốn chữ số khác biệt cùng chia hết mang lại 2 , 3 , 5


tính tổng của số lớn số 1 có tứ chữ số khác biệt và nhỏ nhắn nhất bao gồm có tứ chữ số không giống nhau chia hết mang đến 2,3,5


Từ các chữ số: 0; 1; 2; 5; 6; 8. A)

 a) Viết số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: …………………..........

 b) Viết số lẻ lớn nhất có tư chữ số khác nhau: …………………................. 

c) Viết số bé nhất có bố chữ số khác nhau chia hết mang đến 3: ……………… 

d) Viết số lớn nhất có ba chữ số khác biệt chia hết mang đến 3: …………… 

e) Viết số lớn số 1 có ba chữ số khác nhau chia hết mang lại 9. …………………………………………………………………………………………………………………

 


Bài 1: tra cứu số lớn số 1 có 3 chữ số khác biệt mà chữ số hàng trăm là 7 với số đó phân tách hết mang lại 2 và 5.

Xem thêm: Nêu Vị Trí Địa Lý Châu Phi Địa Lí 7, Vị Trí Địa Lý Của Châu Phi Như Thế Nào

Bài 2: tìm kiếm số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà chữ số hàng nghìn là 6 cùng số đó chia hết đến 2 và 5.