Tìm m để đồ thị tiếp xúc với đường thẳng

     

Tìm m để đồ thị hàm số (y=x^3 -mx^2 +1) tiếp xúc với đường thẳng (d: y=5.)

A.m=-3.

Bạn đang xem: Tìm m để đồ thị tiếp xúc với đường thẳng

B.m=3.

C.m=-1.

D.m=2.


*

*
đã trả lời24 mon 10, 2020bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)

Chọn A(y=fleft(x ight)=x^3 -mx^2 +1Rightarrow f"left(x ight)=3x^2 -2mx.)Đồ thị hàm số (y=x^3 -mx^2 +1) tiếp xúc

với đường thẳng (d: y=5)

khi hệ phương trình(left{eginarrayl x^3 -mx^2 +1=5 \ 3x^2 -2mx=0 endarray ight. )có nghiệm.

Ta tất cả (left{eginarrayl x^3 -mx^2 +1=5 \ 3x^2 -2mx=0 endarray ight. Leftrightarrow left{eginarrayl x^3 -mx^2 +1=5 \ left<eginarrayl x=0 \ x=frac23 m endarray ight. endarray ight. )

(Leftrightarrow left{eginarrayl frac827 m^3 -frac49 m^3 =4 \ x=frac23 m endarray ight. Leftrightarrow left{eginarrayl m=-3 \ x=2 endarray ight. .)


Hãy singin hoặc đk để thêm bình luận.


Các thắc mắc liên quan


0 phiếu
1 trả lời856 lượt xem
Tìm toàn bộ các giá trị của tham số m để con đường thẳng (d): y=4x+m tiếp xúc với đồ gia dụng thị hàm số...
Tìm tất cả các quý hiếm của thông số mđể mặt đường thẳng (left(d ight):, y=4x+m) xúc tiếp với vật thị hàm số (y=x^3 +x+2.) A.m=0,m=4. B. M=1,m=2. C. M=3. D.Không có mức giá trị của.
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.6k lượt xem
Tìm mđể đường thẳng y=3x+m là tiếp đường của vật dụng thị hàm số y=x^3 +2.
Tìm m để đường thẳng y=3x+m là tiếp tuyến của thứ thị hàm số (y=x^3 +2.) A. 1 hoặc -1. B.4 hoặc 0. C.2 hoặc -2. D.3 hoặc -3.
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời1.1k lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến đường d của vật thị hàm số y=x^3-2x+2 vuông góc với con đường phân giác góc phần tứ thứ nhất.

Xem thêm: Đặt Câu Quan Hệ Từ Tương Phản ? Đặt Một Câu Thể Hiện Mối Quan Hệ Tương Phản


Tìm phương trình tiếp con đường d của đồ dùng thị hàm số (y=x^3 -2x+2) vuông góc với đường phân giác góc phần bốn thứ nhất. (A. Y=-x+frac1sqrt3 +frac18-5 ... 3 9 ;y=-x-frac1sqrt3 +frac18+5sqrt3 9 ). (D. Y=x-2;y=x+4.)
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời569 lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến đường của trang bị thị hàm số y=x^3 , biết tiếp con đường vuông góc với đường thẳng...
Tìm phương trình tiếp đường của đồ gia dụng thị hàm số (y=x^3) , biết tiếp đường vuông góc với con đường thẳng (Delta :y=-fracx27 +8. ) (A. Y=-frac127 xpm 54. ) (B. Y=27xpm 3. ) (C. Y=-frac127 xpm 3. ) (D.y=27xpm 54.)
đã hỏi24 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời882 lượt xem
Tìm tất cả các quý giá của tham số m nhằm từ điểm A(2/3 ;0) kẻ mang đến đồ thị hàm số y=5/6x^3 +mx-2m/3...
Tìm toàn bộ các quý hiếm của thông số m để từ điểm (Aleft(frac23 ;0 ight)) kẻ mang lại đồ thị hàm số (y=frac56 x^3 +mx-frac2m3) nhị tiếp con đường vuông gó ... M=-frac12 ,m=-2. ) (C. M=frac12 ,m=-2. ) (D.m=-frac12 ,m=2)
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời162 lượt xem
Cho hàm số y=f(x)=x^2−2x−1/x−2 bao gồm đồ thị (H). Search tọa độ tiếp điểm của mặt đường thẳng Δ song song với...
Cho hàm số (y=fleft(x ight)=fracx^2 -2x-1x-2) gồm đồ thị (left(H ight)). Tìm tọa độ tiếp điểm của đường thẳng (Delta) tuy vậy song với con đường ... 3 ight). ) (C.M_3 left(3;2 ight) và M_4 left(1;2 ight). ) D. Ko tồn tại.
đã hỏi24 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời443 lượt xem
Cho hàm số y=f(x)=-x^2 +5, bao gồm đồ thị (C). Tìm kiếm phương trình tiếp tuyến của (C) trên điểm M gồm tung...
Cho hàm số (y=fleft(x ight)=-x^2 +5), tất cả đồ thị (left(C ight)). Kiếm tìm phương trình tiếp đường của (left(C ight)) tại điểm M tất cả tung độ (y_0 =-1 )với hoành ... -1. ) (C. Y=2sqrt6 left(x-6 ight)+1. ) (D. Y=2sqrt6 left(x-sqrt6 ight)-1.)
đã hỏi24 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời443 lượt xem
Cho hàm số y=x^4 -2m^2.x^2 +2m+1 gồm đồ thị (C) và đường thẳng (d): x=1. Tìm toàn bộ các quý giá của...
Cho hàm số (y=x^4 -2m^2 x^2 +2m+1) gồm đồ thị (left(C ight)) và mặt đường thẳng (left(d ight):, x=1.) Tìm tất cả các quý hiếm của thông số m để tiế ... Tuy vậy với đường thẳng (Delta :y=-12x+4.) A. M=0. B. M=1. C.m=pm 2. D.m=3.
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời203 lượt xem
Viết phương trình tiếp con đường của đồ thị hàm số y=x^4 +x, biết tiếp đường vuông góc với mặt đường thẳng...
Viết phương trình tiếp tuyến đường của đồ vật thị hàm số (y=x^4 +x), biết tiếp tuyến vuông góc với mặt đường thẳng (x+5y=0). A.y=5x-3. B.y=3x-5. C. Y=2x-3. D. Y=x+4.
đã hỏi25 tháng 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời3.5k lượt xem
Cho hàm số y=2x+1/x+1 gồm đồ thị (C). Call d là tiếp con đường của (C), biết đi qua điểm A(4;-1). Hotline M là...

Xem thêm: Soạn Bài Sông Núi Nước Nam Lớp 7 Ngắn Nhất, Soạn Bài Sông Núi Nước Nam (Trang 62)


Cho hàm số (y=frac2x+1x-1) bao gồm đồ thị (left(C ight)). Call d là tiếp đường của (left(C ight)), biết đi qua điểm( Aleft(4, ;, -1 ight)). Call M là tiếp điểm củ ... (-2, ;, 1 ight) . ) (D.Mleft(-1, ;, frac32 ight) , Mleft(-2, ;, 1 ight) .)
đã hỏi25 mon 10, 2020trong Toán lớp 11bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênCử nhân(3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua


Thành viên tích cực và lành mạnh tháng 06/2022
Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng update 30 phút một lần
Về xechieuve.com.vn
...