Tiếng Dùng Để Làm Gì

     

Qua bài giảng Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức, giúp các em thấy được sự khác nhau giữa tiếng và từ. Đồng thời, biết cách phân biệt được từ đơn và từ phức.

Bạn đang xem : Tiếng dùng để làm gìĐề bài. Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân làn bằng một dấu gạch chéo :

Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, anh / là / học sinh / tiên tiến /

Bạn đang xem: Tiếng dùng để làm gì

Bạn đang đọc: Theo Em Tiếng Dùng Để Làm Gì ? Từ Dùng Để Làm Gì Luyện Từ Và Câu Từ Đơn Và Từ Phức, Câu 1

Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HOCCâu 1. Hãy chia những từ trên thành hai loại :Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn). M: nhờTừ gồm nhiều tiếng (từ phức). M: giúp đỡ

Từ đơn

Từ phức

nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, làtrợ giúp. học tập, học viên, tiên tiến và phát triển

Từ chỉ gồm một tiếng ( từ đơn ).


Bạn đang xem: Tiếng dùng để làm gì


Xem thêm: Em Hiểu Như Thế Nào Là : “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”? ? Em Hiểu Thế Nào Là Tiên Học Lễ Hậu Học Văn

M : nhờTừ gồm nhiều tiếng ( từ phức ). M : giúp sức

Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì? Từ dùng để làm gì?

Vừa / độ lượng / lại / đa tình / đa mạng /

Câu 3 ( trang 28 sgk Tiếng Việt 4 ) : Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức tìm được ở trên .Đặt câu như sauTừ đơn: “Học” → Cô ấy đang theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.Từ phức : “Nhà cửa” → Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà cửa đông đúc, xe cộ ồn ào.Thông qua bài giảng Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức, các em cần nắm được:Sự khác nhau giữa tiếng và từTiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câuTừ bao giờ cũng có nghĩa, còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa.Phân biệt được từ đơn và từ phức.Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ

*Xem thêm: Nhóm Động Vật Có Dạ Dày Đơn ? A Nhóm Động Vật Nào Sau Đây Có Dạ Dày Đơn A

Tuần 1 – Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4Tuần 1 – Chính tả Nghe – viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4Tuần 1 – Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng – Tiếng Việt 4Tuần 1 – Kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể – Tiếng Việt 4Lớp 3Đặt câu như sauTừ đơn : ” Học ” → Cô ấy đang theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Từ phức : ” Nhà cửa ” → Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà cửa đông đúc, xe cộ ồn ào. Thông qua bài giảng Luyện từ và câu : Từ đơn và từ phức, những em cần nắm được : Sự khác nhau giữa tiếng và từTiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câuTừ khi nào cũng có nghĩa, còn tiếng hoàn toàn có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa. Phân biệt được từ đơn và từ phức. Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từTuần 1 – Tập đọc : Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4T uần 1 – Chính tả Nghe – viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4T uần 1 – Luyện từ và câu : Cấu tạo của tiếng – Tiếng Việt 4T uần 1 – Kể chuyện : Sự tích Hồ Ba Bể – Tiếng Việt 4L ớp 3Lý thuyết Toán lớp 3