Skills 1 Unit 4 Trang 46 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm

     

Phần Skills 1 để giúp đỡ bạn học luyện tập về tài năng đọc cùng nói trải qua chủ đề âm nahcj về nghệ thuật. Nội dung bài viết dưới đó là gợi ý về giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Reading

Before reading, discuss the questions below with a partner. (Trước khi đọc, bàn thảo các thắc mắc sau với các bạn học)

What kinds of traditional Vietnamese performance vày you know about? (Bạn biết được những gì về các loại hình trình diễn truyền thống lâu đời của Việt Nam?)Do you know about water puppetry? Have you been to lớn a water puppet show? If yes, did you like it? Why? Why not? (Bạn gồm biết múa rối nước không? chúng ta đã xem show diễn múa rối nước làm sao chưa? trường hợp có, các bạn có ưng ý nó không? tại sao có? tại so không?)

Water Puppetry

Have you ever seen a water puppet show? It is so special và fantastic. It’s a quality Vietnamese tradition. Children love the performance, and tourists who come to Viet nam giới greatly enjoy this kind of art. Water puppetry is a traditional art form. It began in the 11th century. It originated in the villages of the Red River Delta of north Viet Nam. The show is performed in a pool. The puppets are supported by strings under the water và controlled by the puppeteers behind a screen, so they appear to lớn be moving on the water. The puppets are made of wood and then painted. The themes of the puppet shows are rural: the performances show everyday life in the countryside và folk tales. There are stories about rice farming, fishing và Vietnamses village festivals.

Bạn đang xem: Skills 1 unit 4 trang 46 sgk tiếng anh 9 thí điểm

Dịch:

Múa rối nước

Bạn đã từng xem một trong những buổi trình diễn múa rối nước chưa? Thật đặc biệt quan trọng và giỏi vời. Nó là 1 trong những truyền thống độc đáo và khác biệt của Việt Nam. Trẻ nhỏ rất thích những buổi biểu lộ và khách phượt đến với Việt Nam cũng tương đối thích loại hình nghệ thuật này.

Múa rối nước là một vẻ ngoài nghệ thuật truyền thống. Nó ban đầu vào rứa kỷ sản phẩm công nghệ 11. Nó bắt đầu từ những ngôi buôn bản của Đồng bởi sông Hồng ở miền bắc Việt Nam. Màn biểu diễn được thực hiện trong hồ nước nước. Những con rối được tinh chỉnh bởi mọi sợi dây dưới nước với được triển khai bởi những người dân múa rối phía đằng sau bức màn che, vì chưng vậy họ hình như di chuyển trên mặt nước. Những con rối được thiết kế bằng mộc và sau đó được sơn lên.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Bazơ, Bazo Tan Có Mấy Tính Chất Hóa Học

Những chủ đề của những buổi diễn giả rối khôn xiết dân dã: màn trình diễn cho thấy cuộc sống hằng ngày ở miền quê với những mẩu truyện dân gian. Bao gồm những câu chuyện về trồng lúa, câu cá với những tiệc tùng, lễ hội làng quê Việt Nam.

1.Find the words in the text which mean: (Tìm đa số từ trong bài mà gồm nghĩa: )

special and different (đặc biệt cùng khác biệt) — quality (độc đáo, độc nhất)started (bắt đầu) - began (bắt đầu)showed or presented (được trình diễn hoặc thực hiện) — performed (thực hiện, biểu diễn)from the countryside (từ miền quê) — rural (nông thôn)events or celebration (sự khiếu nại hoặc tổ chức lễ) — festivals (lễ hội)

2. Answer the following questions (Trả lời những câu hỏi sau)

When did water puppetry begin? (Múa rối nước ban đầu từ lúc nào?) - It began in the 11th century. (Nó ban đầu vào núm kỷ lắp thêm 11.)Where does a water puppet show take place? (Màn diễn đạt múa rối nước ra mắt ở đâu?) - It takes place in a pool. (Nó diễn ra trong hồ nước nước.)Who are the puppets controlled by? (Ai là người điều khiển những bé rối?) - They are controlled by puppeteers. (Chúng được tinh chỉnh bởi người tinh chỉnh rối.)What are the puppets made of? (Những nhỏ rối làm bởi gì?) - They are made of wood. (Chúng được gia công bằng gỗ.)What are water puppet shows normally about? (Những biểu diễn múa rối nước thường nói tới điều gì?) - They are about everyday life in the countryside & about folk tales. (Chúng nói về cuộc sống đời thường hằng ngày ngơi nghỉ miền quê và những mẩu truyện dân gian.)

Speaking

3. Match the types of music in A with the adjectives to lớn describe them in B. (Nối các thể một số loại nhạc ở vị trí A với hầu như tính từ diễn tả chúng ở đoạn B sao để cho phù hợp)

A

B

Pop music

Popular, pleasant

Folk music

Old, emotional

Rock and roll

Lively, exciting

Hip hop / rap

quick

blues

Sad, melodic

4. Game: TIC TAC TOE (Trò chơi: TIC TAC TOE)

With a partner, draw a tic tac toe board, like the one below. Then, write numbers 1 to lớn 9 in the boxes. You can put the numbers anywhere you lượt thích (Cùng với chúng ta học, vẽ một bảng tic tac toe như bên dưới. Sau đó, viết từ là 1 đến 9 vào bảng. Bạn cũng có thể đặt những số ở bất kỳ chỗ nào bạn muốn)

Give the names of two Vietnamese musical instruments. (kể thương hiệu 2 nhạc cụ Việt Nam) - gourd lute, ty ba,…Sing a song in English. (hát 1 bài hát bởi tiếng Anh)Who is your favorite singer? Why? (ai là ca sĩ thích thú của bạn? trên sao?) – Taeyeon. Because her voice is really clear and I love it.Talk for 30 seconds about what you see when you visit an art gallery. (nói 30 giây về những gì chúng ta thấy lúc đến triển lãm tranh.) – There are many paintings on the wall. Every picture is unique and extremely colorful.How often vì you go to lớn a concert? Tell your partner about the last concert you went to. (Bạn thường mang lại buổi hòa nhạc bao lâu một lần? Kể cho bạn học về buổi hòa nhạc gần nhất bạn đi.) – the last concert I went to lớn is “Ngbthg” of Ngot Band. They are indie rock artists. Và the concert was lively và exciting.Who is your favorite Vietnamese musician? Why? (Ai là nhạc sĩ việt nam yêu ưng ý của bạn? tại sao?) – Tien Cookie because her lyrics are quite beautiful.Talk for 30 seconds about your favorite instrument. (Nói 30 giây về nhạc cụ mếm mộ của bạn.)Name 1 of your favorite painters. (kể tên 1 một trong những họa sĩ mến mộ của bạn) – Van Gogh,…Who can draw the best in your class? What does he/she often draw? (Ai vẽ đẹp tuyệt vời nhất trong lớp bạn? bạn ấy thường xuyên vẽ gì?) – I think my best friend draw the best. She usually draws mandalas.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Review 3 Trang 36 Lớp 7 : Language, Language Focus Review 3

Decide which partner is “X”, which is “O” & who will go first. The first player chooses a box and calls out a number. (Quyết định xe ai là “X”, ai là “O” và ai nghịch trước. Người chơi thứ nhất sẽ lựa chọn một ô và đọc số mình muốn.)

Ví dụ:

Player 1: I want number 2.Player 2: OK, sing a tuy nhiên in English!

Then he/she has lớn sing a tuy nhiên in English to lớn get that box.