TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 3 READ

  -  

Van, a student from Ho chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 3 read


5. READ (Read)

Click tại phía trên để nghe:

 

Van, a student from Ho bỏ ra Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Mr. Parker grows maize on his farm, while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children. Peter is the same age as Van, and Sam is still in primary school.

Since Van arrived, he has been learning a lot about life on a farm. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens & collects their eggs. On weekends, if Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm.

On Saturday afternoons. Peter plays baseball. The Parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feels like a member of their family.

Dịch bài đọc:

Văn, sv từ thành phố Hồ Chí Minh, là sv thuộc chương trình giao lưu giữ ở nước Mĩ. Bây giờ anh ấy đang sống với mái ấm gia đình ông Parker ở một nông trại phía bên ngoài thành phố Columbus 100 cây số, trực thuộc bang Ohio. Anh ấy đang ở đấy cho tới đầu mon Mười.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 51 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 1

Ông Parker trồng bắp ngơi nghỉ nông trại, trong lúc Bà Parker làm việc bán thời hạn ở một tiệm lương thực tại tp kế bên. Họ tất cả hai con. Peter cùng tuổi cùng với Văn, cùng Sam vẫn còn đó học trường tiểu học.

Từ lúc Văn đến, anh có thể học hỏi những về cuộc sống ở nông trại. Buổi trưa, vừa lúc anh làm ngừng bài tập ở nhà, anh đến gà ăn và nhặt trứng. Vào đa số ngày cuối tuần, nếu ông Parker bận, cha đứa trẻ sẽ giúp đỡ ông quá trình ở nông trại.

Vào trưa máy Bảy, Peter chơi bóng chày. Gia đình ông Parker và Văn ăn bánh mì kẹp giết hoặc bánh mì kẹp xúc xích nóng trong khi họ xem Peter đùa bóng. Gia đình ông Parker khôn cùng tử tế phải Văn cảm xúc như một thành viên của gia đình họ.


Task 1: Match the words in column A with the words or groups of words in column B having the same meaning.

(Ghép hầu như từ làm việc cột A tương xứng với mọi từ hay đội từ sinh hoạt cột B thuộc nghĩa.)

AB

maize

feed

grocery store

part-time

collect

bring things together

where people buy food và small things

give food lớn eat

corn

shorter or less than standard time

Hướng dẫn giải:

AB

maize

feed

grocery store

part-time

collect

corn

give food khổng lồ eat

where people buy food and small things

shorter or less than standard time

bring things together

Tạm dịch:

- ngô 

- đến ăn 

- cửa hàng thực phẩm

- buôn bán thời gian

- thu nhặt/ thu gom

Bài 2

Task 2: Complete the summarv. Use information from the passage.

Xem thêm: Vài Nét Về Hồ Xuân Hương Là Ai? Khái Quát Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp

(Hoàn thành bài xích tóm tắt. Dùng thông tin ở phần văn.)

A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state of (1)__________ . Mr. Parker is a (2)______________ and Mrs. Parker (3)____________ in a nearby town. They have two children (4)_____________ và (5)____________ . Van often does chores (6)_______ school. Sometimes, he also helps on the (7)_______________ . The family relaxes on Saturday afternoons and (8)____________ Peter play (9)____________ Van likes the Parkers, và he enjoys being a (10) _____ of their family.

Trả lời:

(1) Ohio

(2) farmer

(3) is working

(4) Peter

(5) Sam

(6) after

(7) farm

(8) watch

(9) baseball

(10) member

Tạm dịch: 

Một nam nhi trai người việt tên Văn đang sinh sống và làm việc với mái ấm gia đình Parker sinh hoạt bang Ohio của Mỹ. Ông Parker là một trong nông dân cùng bà Parker đang thao tác làm việc ở thị xã bên cạnh. Họ tất cả hai tín đồ con Peter cùng Sam. Văn thường thao tác lặt lặt vặt sau giờ đồng hồ học. Thỉnh thoảng chúng ta ấy cũng giúp các bước ở trang trại. Gia đình thư giãn vào chiều đồ vật 7 cùng xem Peter chơi bóng chày. Văn thích gia đình Parker, và bạn ấy thích là 1 trong thành viên của mái ấm gia đình họ. 

 


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + xechieuve.com.vn"Ví dụ: "Read - Unit 3 trang 25 SGK giờ đồng hồ Anh 9 xechieuve.com.vn"