Unit 14 Lesson 2 (Trang 26

     

………………….. Is …………………….

Bạn đang xem: Unit 14 lesson 2 (trang 26

*

Guide khổng lồ answer

a) Who’s taller? (Ai cao hơn?)

The girl is taller. (Cô gái cao hơn.)

Who’s shorter? (Ai tốt hơn?)

The boy is shorter. (Cậu bé bỏng thấp hơn.)

b) Who’s bigger? (Ai khủng hơn?)

The boy is bigger. (Cậu nhỏ xíu mập hơn.)

Who’s smaller? (Ai nhỏ hơn?)

The girl is smaller. (Cô bé bé dại hơn.)

c) Who’s older? (Ai già hơn?)

The man is older. (Người lũ ông già hơn.)

Who’s younger? (Ai con trẻ hơn?)

The boy is younger. (Cậu bé bỏng trẻ hơn.)

3. Task 3 Lesson 2 Unit 14 lớp 4

Let’s talk (Cùng nói)

What does he/she look like? (Cậu ấy/cô ấy trông cầm cố nào?)

Who’s taller/shorter/older..? (Ai cao hơn/ thấp hơn/già hơn…?)

4. Task 4 Lesson 2 Unit 14 lớp 4

Listen and circle (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

1. Nam is ……………….. Than his sister.

a. Taller

b. Slimmer

2. His sister is ………. Than his mother.

a. Slimmer

b. Smaller

3. His mother is …………… than his father.

a. Shorter

b. Younger

4. His father is ……….. Than his mother.

a. Older

b. Taller

Guide to lớn answer

1. A; 2. A; 3. B; 4. B

5. Task 5 Lesson 2 Unit 14 lớp 4

Look and write (Nhìn cùng viết)

*

Guide khổng lồ answer

1.

A: Who’s slimmer, the father or the brother? (Ai mảnh mai hơn, cha hay anh trai?)

B: The brother is slimmer than the father. (Anh trai miếng khảnh hơn bố.)


2.

A: Who’s shorter, the father or the mother? (Ai rẻ hơn, ba hay mẹ?)

B: The mother is shorter than the father. (Mẹ thấp hơn ba.)

3.

A: Who’s older, the brother or the sister? (Ai già hơn, em trai hay chị gái?)

B: The sister is older than the brother. (Chị gái già rộng em trai.)

4.

A: Who’s stronger, the father or the brother? (Ai khỏe mạnh hơn, tía hay anh trai?)

B: The brother is stronger than the father. (Anh trai khỏe hơn ba.)

6. Task 6 Lesson 2 Unit 14 lớp 4

Let’s sing (Chúng ta thuộc hát)

What vì chưng they look like?

(Họ trông như thế nào?)

What does your mother look like? (Mẹ chúng ta trông như thế nào?)

She’s tall. (Bà ấy cao.)

She’s taller than me. (Bà ấy cao hơn nữa tôi.)

What does your father look like? (Bố các bạn trông như vậy nào?)

He’s slim. (Ông ấy miếng khảnh.)

He’s slimmer than me. (Ông ấy miếng khảnh rộng tôi.)

7. Practice Task 1

Put the words in correct order (Sắp xếp những từ theo chưa có người yêu tự đúng)

1. Like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

2. Me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

Xem thêm: Hóa 8 Bài 6 Bài Tập Hóa 8 Bài 6 Đơn Chất Và Hợp Chất, Giải Hóa 8 Bài 6: Đơn Chất Và Hợp Chất

3. What/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

4. Are/ their/ house/ decorating/ they/.

5. Is/ father/ strong/ my/ and/ big/.

6. She/ does/ what/ do/?

7. Slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

8. Parents/ young/ my/ are/ strong/ and/

9. Doing/ are/ what/ you/Lan/ and/?

10. Father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

8. Practice Task 2

Translate into English (Dịch quý phái Tiếng Anh)

1. Cuốn sách này dày hơn quyển sách kia.

2. Bọn chúng tôi tặng ngay hoa cho thầy cô giáo trong thời gian ngày nhà giáo.

3. Bọn họ đang tổ chức triển khai tiệc, ca hát cùng khiêu vũ.

4. Cha mẹ của tôi đang lau dọn và trang trí nhà cửa.

5. Anh ấy mặc xống áo mới, thừa nhận tiền mừng tuổi từ cha mẹ của anh ấy vào cơ hội Tết.

Xem thêm: Số Điểm Cực Trị Là Gì - Lý Thuyết Cực Trị Của Hàm Số

9. Conclusion

Qua bài học kinh nghiệm này các em cần lưu ý các câu chữ sau

– Hỏi cùng đáp ai hơn về chiếc gì?

Who is + adj-er (tính từ so sánh hơn)?

S + is + adj-er (tính từ bỏ so sánh)

Ví dụ

Who is stronger? (Anh táo tợn hơn?)

Kevin is stronger. (Kevin khỏe khoắn hơn.)

– cấu tạo so sánh hơn: khi so sánh, ta thường đem tính từ ra làm đối tượng người tiêu dùng để so sánh

S+ V + short adj-er + than + N/ Pronoun.

Ví dụ

She is taller than me. (Cô ấy cao hơn nữa tôi.)

Một số tính từ bỏ mà các em thường chạm chán như sau:

– Slim (thon thả) ⇒ slimmer (thon thả hơn)

– Thin (ốm) ⇒ thinner (ốm hơn)

– Big (lớn) ⇒ bigger (lớn hơn)

– Small (nhỏ) ⇒ smaller (nhỏ hơn)

– Tall (cao) ⇒ taller (cao hơn)

– Short (lùn) ⇒ shorter (lùn hơn)

– Long (dài) ⇒ longer (dài hơn)

– High (cao) ⇒ higher (cao hơn)


Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chăm mục Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(19) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(40) Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải giờ Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải thử khám phá hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) soạn văn 6 tập 1(30) soạn văn 6 tập 2(36) tiếng Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải technology 6(13) Giải khoa học tự nhiên 6(45) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải giờ đồng hồ Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải thưởng thức hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải công nghệ 6(16) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(13) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải tiếng Anh 6(87) Giải tin học tập 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải tận hưởng hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) biên soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30)Bài học Địa lý 10(43)Bài học Địa lý 11(29)Bài học tập Địa lý 12(44)Bài học tập Địa lý 7(61)Bài học Địa lý 8(43)Bài học tập Địa lý 9(44)Bài học tập GDCD 10(16)Bài học GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học GDCD 9(18)Bài học Hóa 10(39)Bài học Hóa 11(47)Bài học tập Hóa 12(45)Bài học tập Hóa 8(43)Bài học tập Hóa 9(56)Bài học lịch sử vẻ vang 10(40)Bài học lịch sử hào hùng 11(25)Bài học lịch sử 12(27)Bài học lịch sử hào hùng 7(29)Bài học lịch sử vẻ vang 8(31)Bài học lịch sử hào hùng 9(34)Bài học Ngữ Văn 10(81)Bài học tập Ngữ Văn 11(85)Bài học Ngữ Văn 12(69)Bài học tập Ngữ Văn 7(101)Bài học Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học sinh 11(48)Bài học viên 12(47)Bài học viên 7(61)Bài học viên 8(64)Bài học sinh 9(63)Bài học Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học Tin học 10(33)Bài học tập Tin học 11(27)Bài học tập Tin học tập 12(24)Bài học Tin học tập 7(23)Bài học Tin học 8(20)Bài học tập Tin học 9(26)Bài học Toán 10(38)Bài học Toán 11(44)Bài học tập Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học tập Toán 7(54)Bài học tập Toán 8(75)Bài học tập Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học tập Toán lớp 2(92)Bài học Toán lớp 3(75)Bài học tập Toán lớp 4(63)Bài học Toán lớp 5(57)Bài học vật lý 10(40)Bài học đồ lý 11(33)Bài học đồ dùng lý 12(41)Bài học trang bị lý 7(30)Bài học thiết bị lý 8(29)Bài học thiết bị lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa Việt Nam(30)Đề thi & Kiểm tra Lớp 10(366)Đề thi & Kiểm tra Lớp 11(281)Đề thi và Kiểm tra Lớp 12(1.413)Đề thi và Kiểm tra Lớp 6(412)Đề thi & Kiểm tra Lớp 7(545)Đề thi & Kiểm tra Lớp 8(291)Đề thi & Kiểm tra Lớp 9(439)Đề thi tè học(227)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family và Friends 1(62)Family & Friends 2(80)Family and Friends 3(80)Family and Friends 4(84)Family và Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều vận động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều giờ đồng hồ Anh 2(2)Giải cánh diều giờ đồng hồ Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều giờ Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và làng hội 2(26)Giải chân trời sáng chế Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng tạo chuyển động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời sáng chế Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời sáng chế Tự nhiên cùng xã hội 2(29)Giải kết nối Đạo đức 2(15)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải kết nối toán 2 tâp 1(32)Giải liên kết toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối tự nhiên và thoải mái và xóm hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT thiết bị lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử dân tộc 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK tiếng Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ Anh 12 mới(98)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ Anh 6 mới(52)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới(98)Giải SGK tiếng Anh 8 mới(104)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới(104)Giải SGK giờ Anh lớp 3(68)Giải SGK giờ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học tập 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – trở nên tân tiến năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK đồ dùng lý 12(39)Giải SGK vật lý 7(30)Giải SGK thiết bị lý 8(28)Giải SGK đồ lý 9(57)Giải Tập phiên bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ quản lý iOS(18)Học Blog(6)Học tiếng Anh(105)Hướng dẫn mua phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML và CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh nuốm Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài bao gồm tiền tệ(46)Lý thuyết phần trăm thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn uống chính(101)Nghe Nhạc(2)Nghị luận văn học lớp 10(67)Nghị luận văn học lớp 11(96)Nghị luận văn học tập lớp 12(92)Nghị luận văn học lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học lớp 9(131)Nghị luận xã hội lớp 10(11)Nghị luận làng hội lớp 11(12)Nghị luận xã hội lớp 12(42)Nghị luận xóm hội lớp 7(19)Nghị luận xóm hội lớp 8(2)Nghị luận thôn hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp công cụ đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Oppo(9)Thủ thuật điện thoại cảm ứng thông minh Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học tập đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học hành Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ đồng hồ Anh Lớp 6(24)Tư liệu tiếng Anh tiểu học(24)Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề(43)Văn chủng loại lớp 6(305)Văn mô tả lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn trường đoản cú sự lớp 6(30)Văn từ sự lớp 7(4)Văn trường đoản cú sự lớp 8(9)Xã hội học đại cương(30)