Tiếng Anh Lớp 4 Trang 34

  -  

a.4 b.1 c.2 d.3Bài nghe:1. Can you swim?2. Can you sit on the chair?3. Can you swing?4. Can you sing?

3. Let’s chant.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 trang 34

Click tại đây để nghe:

*

Chúng ta thuộc hát ca.

Can you swim?

Bạn rất có thể bơi không?

Can you sing? bạn có thể hát không?No, I can"t. Không, tôi ko thể.I can"t sing. Tôi quan trọng hát.Can you swim? bạn cũng có thể bơi không?No, I can"t. Không, tôi ko thể.I can"t swim. Tôi quan trọng bơi. Can you swing? chúng ta có thể nhún nhảy không?No, I can"t. Không, tôi ko thể.I can"t swing. Tôi chẳng thể nhún nhảỵ.

4. Read and complete.

*

Đọc và trả lời.

Xin chào. Mình tên là Mai. Mình cực kỳ thích âm nhạc. Mình có thể hát cùng nhảy múa cơ mà mình cần yếu chơi lũ piano. Bạn của bản thân là Nam với Phong. Phong có thể chơi ước lông mà lại cậu ấy quan yếu chơi đá bóng. Nam có thể chơi cờ vua cơ mà cậu ấy quan yếu bơi.

Xem thêm: Đặt Câu Với Một Cặp Từ Đồng Âm Đậu, Luyện Từ Và Câu

1. Nam. 2. Phong. 3. Mai.

5. Write about you.

*

Viết về em.

My name"s Phuong Trinh. I can sing, but I can"t dance. I can"t play the guitar. I can swim. I can ride a bike. I can speak English. What about you?

Tên tôi là Phương Trinh. Tôi hoàn toàn có thể hát cơ mà tôi lưỡng lự nhảy múa. Tôi tất yêu chơi lũ ghi-ta. Tôi có thể bơi. Tôi rất có thể đi xe cộ đạp. Tôi nói cách khác tiếng Anh. Còn chúng ta thì sao?

6. Project.

*

Dự án.

Xem thêm: Ưu Điểm Lớn Nhất Của Triết Học Cổ Điển Đức Là Gì? Mrbig244_Triethoc_Tracnghiem

Phỏng vấn ba người bạn và xong bảng sau:Các em rất có thể sử dụng mẫu vấn đáp sau để rộp vấn các bạn nhé:Nam: Can you swim, Trinh? chúng ta cũng có thể bơi không, Trinh?Trinh: Yes, I can. Vâng, tôi bao gồm thể.Nam: Can you play badminton? bạn cũng có thể chơi ước lông không?Trinh: No, I can"t. Không, tôi không thể.Nam: Can you play chess? bạn cũng có thể chơi cờ vua không?Trinh: Yes, I can. Vâng, tôi gồm thể.Nam: Can you play the piano? bạn có thể chơi đàn piano không?Trinh: Yes, I can. Vâng, tôi tất cả thể.

Tạm dịch:

Name swim play badminton play chess play the pianoTrinh Yes No Yes YesTrang Yes Yes No NoKhang Yes No Yes No


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + xechieuve.com.vn"Ví dụ: "Lesson 3 Unit 5 trang 34 SGK giờ Anh lớp 4 bắt đầu tập 1 xechieuve.com.vn"