Tiếng Anh Lớp 10 Unit 4 Writing

  -  

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants khổng lồ know about the centre và ask you tell him / her the facts


Câu 1

A letter of complaint

(Thư năng khiếu nại)

*

Dịch bài:

TRUNG TÂM TIẾNG ANH mang đến HÔM NAY

731 Đường Vạn Xuân -Hà Nội

Điện thoại : (04) 9. 988666

Thuần túy giáo viên bản ngữ

Mỗi lớp không quá 20 học tập viên

Băng học cùng sách miễn phí

Tất cả phòng học có máy ổn định không khí

5:30 chiều - 8:30 tối

Task 1: After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre và ask you tell him / her the facts

(Sau khi học hai tuần tại Trung trung ương tiếng Anh cho Hôm Nay, em nhận ra mọi câu hỏi tệ hại hơn đều gì bài xích quảng cáo nói. Một người bạn của em muốn biết về Trung trọng tâm và yêu ước em kể cho cậu/cô ấy phần đông sự thật.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 4 writing

)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe

(Làm câu hỏi từng đôi. Điền bài đối thoại mặt dưới.)


A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) ________________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)_________________

A: The advertisement says there are no more than 20 students in a class. Is that true?

B: No, (3)_________________

A: vì chưng you get không tính phí books & cassette tapes?

B: No, (4)_________________

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)_________________


A: What don"t you lượt thích most about the centre?

B: It"s the time. They say the class time is from 5:30 p.m. Lớn 8:30 p.m. But (6)___________________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going lớn do?

B: I am going to write a letter of complaint khổng lồ the director of the centre.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I"m not satisfied with it at all.

2. Not all of them are native touchers, và even some are not professional teachers.

3. That’s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

4. I had to lớn pay for them, and most of the books are photocopied, not printed.

5. Only some of them, less than hair.

6. Almost every class finishes early.

Tạm dịch:

A: chúng ta có ưa thích với câu hỏi học tại trung trung tâm tiếng Anh ngày này không?

B: Không, tôi không thích hợp với nó.

A: tất cả giáo viên phần đa là người bạn dạng xứ à?

B: Không, ko phải toàn bộ đều là hầu như người bản xứ, cùng thậm chí một vài người không hẳn là giáo viên siêng nghiệp.

A: lăng xê nói rằng không tồn tại hơn 20 học sinh trong 1 lớp học. Điều đó đúng không?

B: Không,điều đó không đúng. Có một trong những lớp học với hơn 30 sinh viên đặc biệt là trong các lớp học cho tất cả những người mới bắt đầu.

A: Sách với băng đĩa học tập miễn tổn phí à?

B: Tôi đã buộc phải trả tiền mang đến họ, và phần lớn các cuốn sách được sao chụp, không hẳn được in.

A: Phòng học tập thì sao? tất cả điều hòa không gian không?

B: Không, chỉ một số trong những trong số họ, không nhiều hơn.

A: Điều các bạn không thích nhất nghỉ ngơi lớp học là gì?

B: Là giờ học. Họ nói rằng lớp học từ 5:30 mang đến 8:30 nhưng đa số mọi lớp học tập đều ngừng sớm.

A: À, đa số thứ phần đông khác so với phần đa gì quảng cáo nói. Bạn dự tính làm gì?

B: mình định viết thư phàn nàn cho giám đốc trung tâm. 


Task 2

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.

Xem thêm: Giải Toán 10: Bài Tập 2 Trang 154 Toán 10, Bài 2 Trang 154 Sgk Đại Số 10

(Sử dụng tin tức ở bài bác đối thoại của bài bác tập 1, điền lá thư năng khiếu nại dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing khổng lồ complain about the poor quality of the service at your centre. Everything seems to lớn be worse than what you say in the advertisement.

...............................................

...............................................

...............................................

To resolve the problem, I require you khổng lồ give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to hearing from you & getting a quick resolution of the problem. Please tương tác me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Lời giải bỏ ra tiết:

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February 2006

Dear Sir,

I am writing to lớn complain about the poor chất lượng of the service at your centre. Everything seems lớn be worse than what you say in the advertisement.

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact, there are only some of them, & to make the matter worse, a lot of them are not professional at all.

Second, most of the classes are more than 20 students. & in the advertisement, you say books & tape cassettes are free, but we had to pay for them. Và the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late and finish early!

To resolve the problem, I require you to lớn give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward khổng lồ hearing from you and to getting a quick resolution of the problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Tạm dịch:

53 hồ nước Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh đến Trung vai trung phong hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng 2 năm 2006

Xin kính chào Ngài,

Tôi viết thư này nhằm phàn nàn về quality dịch vụ nhát tại trung trung khu của ngài. Phần đa thứ trong khi tệ hơn hầu như gì nói trong quảng cáo. 

Đầu tiên, ngài nói rằng tất cả các giáo viên chính giữa chỉ là người bạn dạng xứ, nhưng thực tế chỉ có một trong những người trong số họ, và tồi tệ hơn, nhiều người trong các họ không chuyên nghiệp chút nào.

Thứ hai, hầu hết các lớp học đều phải có hơn trăng tròn sinh viên. Với trong quảng cáo, ngài nói sách và băng cassette là miễn phí, nhưng công ty chúng tôi phải trả tiền mang lại chúng. Và điều khiến công ty chúng tôi khó chịu đựng là đa số các chống đều không có điều hòa.

Cuối cùng, giờ học không giống hệt như trong quảng cáo: những lớp học tập muộn và xong sớm!

Để giải quyết và xử lý vấn đề, tôi yêu mong ngài hoàn trả tiền đến tôi. Dĩ nhiên là bạn dạng sao biên nhận.

Xem thêm: Đường Sức Điện Không Có Đặc Điểm, Nêu Định Nghĩa Và Các Đặc Điểm Của Đường Sức Điện

Tôi mong ước được nghe từ bỏ ngài cùng để xử lý nhanh vấn đề. Vui lòng tương tác với tôi theo showroom trên hoặc qua smartphone theo số (04) 7. 222999.