Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3 Test Yourself A

     

ông bắt đầu hoạt hễ cho trào lưu tự do cho tất cả những người da black và mọi người nghe bài xích phát biểu của ông tại nhà thờ Lincoln Memorial.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 3 test yourself a

1964

ông đã đạt giải Nobel Hòa bình.

ông qua đời ở Memphis, Tennessee.

II. READING

Read the passage và choose one appropriate phrase in the box for each blank. There are more phrases than needed./(Đọc đoạn văn và chọn các từ tương thích trong khung cho từng chỗ trống. Có khá nhiều cụm từ hơn yêu cầu thiết.) 

A. The chairman of Fairfield Education Committee

B. For the best essay on education

C. Worked hard

D. For two years

E. Has lived for seven years

F. Took a degree in Economics

G. To earn his living

Lindsay Lewis is married with four children. In 1979, he went lớn Cambridge University and (1) _______. From 1982 lớn 1989, he taught in Jordan, India và Japan. He returned to England to bởi research at Bristol University. He (2) ______in Fairfield and he is now principal of the technical college in nearby Princeton. He was (3)______ in 1996. He was also a member of the Public Health Council (4) ______ .In 1997, he wrote an article about technical colleges. The article won the Howard Hall Prize (5) _______. He wants khổng lồ improve the education và the government health services. His hobbies are swimming, playing chess & collecting foreign coins.

Lời giải:

1 - F; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - B 

Hướng dẫn dịch:

Lindsay Lewis sẽ kết hôn và gồm bốn đứa con. Năm 1979, ông vào Đại học Cambridge với lấy bởi Kinh tế. Từ năm 1982 mang đến năm 1989, ông dạy ở Jordan, Ấn Độ và Nhật Bản. Ông về bên Anh để gia công nghiên cứu vớt tại Đại học Bristol. Ông có tác dụng việc chăm chỉ ở Fairfield và bây chừ ông là hiệu trưởng của trường cđ kỹ thuật ngơi nghỉ Princeton ngay sát đó. Ông là chủ tịch của Ủy ban giáo dục Fairfield vào năm 1996. Ông cũng là 1 thành viên của Hội đồng Y tế nơi công cộng trong nhị năm. Năm 1997, ông viết một bài bác báo về những trường cao đẳng kỹ thuật. Bài bác báo sẽ giành phần thưởng Howard Hall cho bài luận hay nhất về giáo dục. Ông muốn cải thiện giáo dục và các dịch vụ y tế của bao gồm phủ. Sở trường của ông là bơi lội, nghịch cờ và tích lũy tiền xu nước ngoài. III. GRAMMAR 

Use the correct size of the verbs in brackets khổng lồ complete the letter of application below /(Dùng dạng đúng của cồn từ vào ngoặc để điền lá đơn dựới đây.) 

Dear Sir,

I (wish) (0) wish (apply) (1)______ for the post of clerk at World Tours Travel Company. I (be) (2)______26 years old và (attend) (3)______Greenhill College from 1997 to 2001. In 2001 I (pass) (4)______my school certificate in History, Geography, Maths & German. Then I (get) (5)______a job as a junior typist at New Asia Export Company.

I (can) (6)______speak a little Chinese, but I am much better at (read) (7)______ books and letters in Chinese. I (know) (8) ______ how to use a computer and I am good at Mathematics. I (be able) (9)_____ to lớn get on well with different kinds of people & I like hard work.

I look forward to lớn (hear) (10)_______from you soon.

Yours faithfully,

Bill Willson

Lời giải:

1.to apply 2. Am 3. Attended 4. Passed

5. Got 6. Can 7. Reading 8. Know

9. Am able 10. Hearing

Hướng dẫn dịch:

Xin chào Ngài,

Tôi muốn đk làm thư ký kết tại Công ty phượt Thế giới. Tôi 26 tuổi với theo học tập trường cđ Greenhill từ năm 1997 đến năm 2001. Năm 2001 tôi đạt chứng chỉ về lịch sử, Địa lý, Toán và tiếng Đức. Sau đó, tôi nhận ra một quá trình như một bạn đánh máy cơ sở tại công ty xuất khẩu New Asia.

Tôi nói theo một cách khác được một ít tiếng Trung, nhưng mà tôi giỏi đọc sách và thư bằng tiếng Trung. Tôi biết cách sử dụng laptop và tôi xuất sắc Toán học. Tôi hoàn toàn có thể hòa phù hợp với nhiều các loại người không giống nhau và tôi thích các bước khó khăn.

Tôi muốn sớm nhận ra hồi âm trường đoản cú ngài.

Trân trọng,

Bill Willson

IV. WRITING 

Sally Green writes Phong a letter. Read the letter carefully then in Phong’s name, write her a letter./(Sally Green viết cho Phong một lá thư. Đọc lá thư cảnh giác sau kia với thương hiệu của Phong, viết cho cô ấy thư trả lời.)

10 Minto Street, Edinburgh, Scotland

8th November, 2017

Dear Phong,

Would you like to be my pen-friend? I am sixteen years old và 1.58 metres tall, with red hair và blue eye. I live in Edinburgh, with my parents và two elder sisters.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác (Phương Pháp Giải Bài Tập)

I am a secondary school student. My school is in the centre of the city. It is very old & beautiful with about five hundred students và seventy teachers. I go to school every day from 9:00 a.m to 3:30 p.m. First, we have lessons. Then we have a lunch break for one and a half hour. After that, we either have more lessons or play games.

I hope you will write to me và tell me about yourself, your school and your daily routine.

Yours sincerely,

Sally Green

Hướng dẫn dịch:

Kính giữ hộ Phong,

Bạn cũng muốn làm các bạn tâm thư của tôi không? Tôi mười sáu tuổi với cao 1,58 mét, với mái tóc đỏ và mắt xanh. Tôi sống ở Edinburgh, với cha mẹ và nhị chị gái.

Tôi là một học viên trung học. Trường học của tôi nằm ở chính giữa thành phố. Nó siêu cũ và xinh đẹp với khoảng năm trăm học viên và bảy mươi giáo viên. Tôi tới trường hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 3h 30 chiều. Đầu tiên, công ty chúng tôi có bài bác học. Sau đó, chúng tôi có một giờ ngủ trưa trong một giờ rưỡi. Sau đó, công ty chúng tôi có nhiều bài học hơn hoặc nghịch trò chơi.

Tôi hy vọng các bạn sẽ viết thư mang đến tôi và đến tôi biết về bạn dạng thân bạn, trường học với thói quen hằng ngày của bạn.

Trân trọng,

Sally Green

Lời giải:

Tran dẻo Nghia Street, Hai ba Trung District, Ha Noi

September 15th 2019

Dear Sally,

I,m glad to receive your letter and it’s my pleasure to be your pen-friend. About me, I’m 15 years old. I’m 1.60 meters tall và have long black hair and brown eyes. I live with my family in the center of Hanoi. I have an elder brother that is older than me 2 years old.

I’m a student of Chu Van An high school, in grade 10. My school is very beautiful with typical French architecture. I have khổng lồ go lớn school 5 days per week, from Monday to lớn Friday. I have many interesting subjects such as Maths, Literature, Music, Art,… Although it is quite hard for me to lớn prepare for exams, I still enjoy going to lớn school.

Write lớn me, I’m looking forward lớn hearing from you. & please give my regards lớn your family.

Yours truly,

Phong

Hướng dẫn dịch:

Đường Trần Đại Nghĩa, quận nhì Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 15 tháng 9 năm 2019

Gửi Sally,

Mình rất vui khi nhận được thư của bạn và rất sẵn lòng làm bạn qua thư với bạn. Về bản thân mình, mình 15 tuổi. Mình cao 1 mét 60 và có tóc đen dài, mắt nâu. Mình sống với gia đình ở trung trung tâm Hà Nội. Mình có một anh trai hơn mình 2 tuổi

Mình là học sinh của trường trung học Chu Văn An, lớp 10. Trường của mình rất đẹp với kiến trúc Pháp đặc trưng. Mình phải đi học 5 ngày một tuần, từ thứ 2 tới tứ 6. Mình có rất nhiều môn học thú vị như Toán, Văn, Nhạc, Họa,.. Mặc dù đôi lúc mình mệt mỏi vì phải chuẩn bị cho các bài thi, mình vẫn thích đi học.

Xem thêm: Ms Dos Thuộc Loại Phần Mềm Nào, Lợi Ích Của Ms Dos Mà Bạn Chưa Biết

Viết mang đến mình nhé, mình mong muốn tin từ bạn. Cùng xin gửi xin chào của tôi đến gia đình của bạn.