Tiếng Anh Lớp 9 Unit 3 Language Focus Trang 28

     

Phần này sẽ giúp đỡ bạn học ôn tập từ bỏ vựng đang học của unit 3 với chủ đề A Trip to the countryside với ngữ pháp về giới từ, câu ghép nguyên nhân tác dụng và thì sau này đơn. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 3 language focus trang 28

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 3: A TRIP to THE COUNTRYSIDE

1. What vày these people wish? Write the sentences. (Những fan này mơ ước điểu gì? Viết thành câu.)

a) Ba/ can have/ new bicycleb) Hoa/ can visit/ parentsc) I/ pass/ examd) We/ it/ not raine) He/ can flyf) They/ stay/ Hue

Giải:

a) cha wishes he could have a new bicycle. (ba ước anh ấy gồm một chiếc xe đạp điện mới)b) Hoa wishes she could visit her parents. (Hoa ước cô ấy có thể thăm ba mẹ)c) I wish I could pass the exam. (tôi cầu tôi rất có thể vượt qua kì thi)d) He wishes he could fly. (Anh ấy cầu anh ấy rất có thể bay)f) They wish thev could stay in Hue. (Họ mong họ rất có thể ở lại Huế)

2. Work with a partner. (Thực hành với một chúng ta cùng học.)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip lớn Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box. (Nhìn vào quãng thời gian của ông Thanh trong chuyến công tác làm việc đến Singapore. Hoàn chỉnh các câu. Cần sử dụng giới từ vào khung.)

Itinerary forLe Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Rallies Center / 11 am -1 pm

LUNCH

Lion city Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

DINNER

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

at till on after up lớn between

Giải:

a) Mr Thanh leaves Ha Noiat2 p.m. (Ông Thành rời thủ đô hà nội lúc 2 giờ)b) He arrives in SingaporeonMonday evening. (Ông ấy mang lại Singapore vào tối thứ hai)c) On Tuesday morning, there is a meetingbetween11 a.m. Và 1 p.m. (Vào sang máy ba, gồm một cuộc chạm chán gỡ giữa 11h sang cho 1 h chiều)d) On Wednesday, Mr Thanh has appointmentstill10p.m.

Xem thêm: Vì Sao Sau Khi Vua Sác Lơ 1 Bị Xử Tử Là Do, Vì Sao Sau Khi Vua SácXem thêm: Loại Keo Trong Đất Do Yếu Tố Nào Quyết Định, Bài 7: Một Số Tính Chất Của Đất Trồng

(Vào lắp thêm tư, ông trần ngọc thành có hẹn cho 10 giờ)e) He returns to lớn the hotelafter10 p.m. (Ông ấy trở về hotel sau 10 giờ đồng hồ đêm)f) He will be in Singapore from Monday toThursday. (Ông ấy đã ở lại Singapore từ vật dụng hai mang đến thứ năm)

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR (Hoàn thành các câu sau với ON, AT, IN, FOR).

Giải:

a) Goodbye. See youonMonday. (Tạm biệt. Gặp mặt lại vào vật dụng hai)b) The bus collected usat5 o’clock earlyinthe morning. (Xe buýt đón cửa hàng chúng tôi lúc 5 giờ thời gian sáng sớm)c) We usually go khổng lồ our trang chủ village at least onceinthe summer. (Chúng tôi hay về quê tối thiểu một lần vào mùa hè)d) We walkedforhalf an hour to reach the waterfall. (Chúng tôi quốc bộ nửa giờ đồng hồ để mang đến thác nước)e) They planned khổng lồ have the tripinJune. (Họ định bao gồm một chuyến đi vào mon 6)f) She loves to lớn watch the starsatnight. (Cô ấy ao ước ngắm sao dịp nửa đêm)

4.Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book. (Ghép những nửa câu lại cùng với nhau. Tiếp đến viết câu đầy đủ vào vở bài bác tập.)

Giải:

Hoa worked hard, so she passed her exam. (Hoa đã học tập chăm chỉ, cần cố ấy đỗ kỳ thi)It was hot, so I turn on the air conditioner. (Trời nóng, nên tôi bật điều hòa)Nga is sick today, so she won"t go lớn school. (Hôm nay Nga bị ốm, phải cô ấy sẽ không đến trường)Na woke up late, so she didn"t have time for breakfast. (Na dậy muộn, cần cô ấy không có thời gian đến bữa sáng)The new camera didn"t work, so Mrs. Robinson took it back to the shop. (Cái máy hình ảnh mới không hoạt động, cần bà Robinson sẽ trả lại nó cho cửa hàng)