Listening

     

Phần listening phía dẫn giải pháp làm bài nghe với chủ đề The Association of Southeast Asian nations (Hiệp hội các nước nhà Đông phái mạnh Á). Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Task 1. Listen khổng lồ the dialogue between Mr Hung và his daughter Nga, và choose the best answer A, B, or C
*

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

Work in pairs. Ask & answer the following question. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Which ASEAN countries use English as a second language? (Những non sông ASEAN nào dùng tiếng Anh như ngữ điệu thứ hai?)

=> They are the Philippines, Malaysia, and Brunei. (Đó là Philippin, Malaysia với Bru-nây.)

Listen và repeat (Nghe và nhắc lại)

Buddhist : Đạo PhậtCatholic : Thiên chúa giáo geo-political entity : đối tượng người tiêu dùng thuộc về khoa địa thiết yếu trịMuslim : Tín trang bị hồi giáoGod : ChúaPredominantly : phần lớn, chiếm phần ưu thế 

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen lớn the dialogue between Mr Hung & his daughter Nga, and choose the best answer A, B, or C lớn complete each of the following sentences. (Nghe cuộc hội thoại giữa ông Hùng cùng cô đàn bà Nga, và chọn câu vấn đáp A, B hoặc C đúng tuyệt nhất để dứt mỗi câu sau.)

Script:

Mr Hung: What are you doing? it"s so late. Why don"t you go to lớn bed?

Nga: I"m trying to lớn finish my essay about the culture và religion of the ASEAN countries. I"ll have lớn submit it lớn my teacher tomorrow. May I ask you something. Dad?

Mr Hung: Yes? What"s that?

Nga: Do you know how many people in the Southeast Asia speak English?

Mr Hung: I"m not sure. But the ASEAN countries have the third largest number of English speakers - just alter the US & UK.

Bạn đang xem: Listening

Nga: Really? Exactly how many people speak English?

Mr Hung: Around 50 million, I think... Mostly in the Philippines.

Nga: Do you know anything about religions?

Mr Hung: The ASEAN countries include three main religions. They are Islam, Buddhism và Catholicism.

Nga: What is Islam?

Mr Hung: A religion based on a belief in one God & the teaching of Muhammad. It"s the religion of the Muslims.

Nga: Can you tell me something more about the Muslims?

Mr Hung: It"s an interesting question. The ASEAN countries have more Muslims than any other geo-political entity.

Nga: But how many Muslims, Dad?

Mr Hung: Oh, let me try to lớn remember ... About a quarter of a billion, mostly in Indonesia và Malaysia

Nga: And what about the other religions?

Mr Hung: Other main religions of the various countries in the region include large numbers of Buddhists, and the Catholics in the Philippines.

Nga: What is the main religion in Vietnam?

Mr Hung: It"s Buddhism. Many people go to lớn pagoda.

Nga: Well, và now I think I"ve got all the information I need for my essay. Thank you very much, Dad.

Xem thêm: Kể Chuyện Về Người Có Tài Mà Em Biết, Kể Một Câu Chuyện Về Một Người Có Tài Mà Em Biết

Mr Hung: That"s all right. Finish your writing & go lớn bed. I"m afraid you"ll get up late tomorrow morning.

1. C : Nga asked her father about the English language spoken in the US. (Nga hỏi ba về ngữ điệu được nói của bạn Anh ở Mĩ.)2. A : The ASEAN countries include about a quarter of a billion Muslims. (Hiệp hội các nước nhà Đông phái nam Á bao gồm khoảng ¼ tỉ người theo đạo Hồi.)3. C : Muslims mostly live in Indonesia & Malaysia. (Người theo đạo Hồi sống phần đông ở In-đô-nê-xi-a với Malaysia.)4. A : The main religion in Vietnam is Buddhism. (Tôn giáo bao gồm ở nước ta là Đạo Phật.)5. B : Mr. Hung thought that Nga would get up late the next morning. (Ông Hùng nghĩ rằng sáng mai Nga đang thức dậy muộn.)

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. When will Nga have khổng lồ submit the essay to her teacher? (Khi nào thì Nga buộc phải nộp chia sẻ cho giáo viên của cô ấy?)=> She has khổng lồ submit it lớn her teacher tomorrow morning. (Nga đề xuất nộp chia sẻ cho cô giáo của cô ấy vào sáng ngày mai.)2. What country has the largest number of English speakers? (Quốc gia nào gồm số người nói giờ Anh những nhất?)=> The US. (Mĩ.)3. How many people speak English in the ASEAN region? (Có bao nhiêu fan nói tiếng Anh trong khoanh vùng ASEAN?)=> It"s around 50 million. (Khoảng 50 triệu.)4. In what country in the region is English mostly spoken? (Ở giang sơn nào trong quanh vùng thì giờ Anh được nói nhiều nhất?)=> It"s Ihe Philippines. (Đó là Philippin.)5. How many main religions exist in the ASEAN countries and what are they? (Có từng nào tôn giáo chính ở trong các đất nước ASEAN và bọn chúng là gì?)=> There are three. They are Islam, Buddhism & Catholicism. (Có 3 tôn giáo bao gồm ở trong các tổ quốc ASEAN. Bọn chúng là Đạo Hồi, phật giáo và Thiên chúa giáo.)

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. In your opinion, what bởi you think Nga"s essay will be about? (Làm việc nhóm. Theo ý kiến của người sử dụng thì bài bác tiểu luận của Nga vẫn viết về vấn đề gì?)

A: What bởi vì you think Nga"s essay will be about?

B: In my opinion, her essay will be about the culture và religions of the ASEAN countries.

C: What religions in the area does she know?

D : The main religions that she knows in the area are Islam, Buddhism and Catholicism.

A : Does she ask whether English is spoken in the ASEAN countries?

B : Yes. And her father let her know that the ASEAN countries ranks the third where English is spoken.

C : Really? How interesting!

Dịch:

A: các bạn nghĩ bài viết của Nga đã về loại gì?

B: Theo tôi, bài luận của cô ấy sẽ về văn hóa truyền thống và tôn giáo ở các nước trong cộng đồng Đông phái nam Á.

C: Cô ấy biết phần đa tôn giáo tôn giáo như thế nào ở đây?

D: đa số tôn giáo thiết yếu cô ấy biết ở đó là đạo Hồi, đậo Phật cùng Thiên chúa giáo.

Xem thêm: Thành Phần Của Dịch Mạch Gỗ Gồm Chủ Yếu:, Trong Cây Có Các Dòng Vận Chuyển Vật Chất Sau

A: Cô ấy có hỏi xem như là Tiếng Anh đã đạt được nói ở các nước Đông nam giới Á hay là không không?

B: Có. Và tía cô ấy đã mang lại cô ấy hiểu được các tổ quốc Đông nam Á xếp hạng sản phẩm công nghệ 3 trong số những nơi nhưng Tiếng Anh được dùng.