UNIT 6 LỚP 11: READING

     

Bài viết hướng dẫn bí quyết học và bí quyết giải bài bác tập của phần reading về chủ thể những hội thi đấu, một công ty điểm rất đáng để quan trọng tâm trong công tác tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, kết cấu cần nhớ cùng tham khảo gợi nhắc giải bài bác tập bên dưới đây.


*

I. Tự vựng

competition (n)<,kɔmpi"ti∫n>cuộc thi đấujudge (n)<"dʒʌdʒ>giám khảonative speaker (n) người phiên bản xứobserve (v)<ə"bzə:v>quan sát

II. Kết cấu cần lưu lại ý:

congratulate … (on)(v)chúc mừngwarn … (against) (v) cảnh báo

III. Hướng dẫn phương pháp giải bài tập

1. Before you read

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình với những từ vào khung dưới đây.)

a.Quiz "Road lớn mount Olympia"b.London marathonc.Sao Mai Television Singing Contestd.Olympic Games

Work with a partner.Answer the following questions.(Làm việc theo cặp. Trả lời những thắc mắc sau.)

1.Do you like taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not? (Bạn tất cả thích tham gia những cuộc thi như thế này không? tại sao có/không?)

=> No, I don"t. Because I don"t have the capacity for them.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11: reading

=> Yes, I"d lượt thích to participate in the quiz: "Road lớn Mount Olympia", because it"s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2.Do you hope to lớn win a competition? If so, which competition bởi vì you lượt thích to win? (Bạn tất cả hi vọng thắng lợi ở một cuộc thi không? giả dụ có, bạn có nhu cầu chiến win ở hội thi nào?)

=> Yes. I"d like to win an English-speaking Contest.

3.Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not? (Có phải thắng lợi là điều quan trọng nhất trong một cuộc thi? nguyên nhân đúng/không?)

=> No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation và the enjoyment we have from it.

2. While you read

Read the passage & then bởi the tasks that follow.(Đọc đoạn văn kế tiếp làm những bài tập theo sau.)

Dưới đó là nội dung bài xích đọc:

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competitionorganixed by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Student’s parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition’s rules lớn the students.

“…To participate in the contest, you have lớn work in groups of three. Each group mut complete five activities in all. On completion of each activity, you will have khổng lồ answer the question on the worksheets within two minutes. The judges will observe & score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner wil be awarded a mix of CDs for studying English ad an Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Now, let’s start our competion.”

Hung, Thu and Nga were the members of Group A. Yhey quicklu read the questions & tried to lớn find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty in reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, anhd the judges announced the result. The winner was group B, which got 70 points. Hung’s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disapointed. Hung aologised for not being able khổng lồ complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition và enjoyment we had from it”.

Task 1.Match the words or phrases on the left with their definitions on the right. (Ghép trường đoản cú hoặc các từ ở bên trái với khái niệm của chúng ở bên phải.)

Gợi ý:

1. D

2. F

3. E

4. C

5. B

6. A

Task 2. Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi.)

1.Who took part in the annual final English Competition last Saturday? (Ai vẫn tham gia vào cuộc thi chung kết tiếng Anh máy Bảy tuần qua?)

=> The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

Xem thêm: Dựa Vào Các Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Vai Trò

2.What was the aim of the competition? (Mục đích của cuộc thi là gì?)

=> Its aim was khổng lồ stimulate the spirit of learning English among students.

3.Who sponsored the competition? (Ai tài trợ mang đến cuộc thi?)

=> The Students" parents Society sponsored the competition.

4.What did each group of students have to vị during the contest? (Mỗi nhóm học viên phải làm cái gi trong suốt cuộc thi?)

=> They had lớn complete five activities in all. On completion of each activity, they had to lớn answer the questions in the worksheets within two minutes.

5.What did the judges have to vị to choose the winner of the competition? (Ban giám khảo đã phải làm những gì để lựa chọn ra đội thắng?)

=> They had to observe and score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.

6.What would be awarded khổng lồ the winner? (Cái gì vẫn được tặng kèm thưởng đến đội thắng?)

=> The winner would be awarded a mix of CDs for studying English & an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán 9 Trang 69 Tập 2 Trang 69, Bài 3 Trang 69 Sgk Toán 9 Tập 2

Task 3.Read paragraph 3 again và complete the sentences. (Đọc lại đoạn 3 và kết thúc câu.)

Gợi ý:

1.In Activity 5, Hung was unable torecite complete the poem (he could dot remember the last sentence).2.Having achieved the highest score, Group Bbecame the winner of the competition.3.Group C lost the game because they just got60 points.4.Nga encouraged her group by saying"For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it".

3. After you read

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese.(Đây là bài thơ Hùng đã đọc trong hội thi Tiếng Anh. Hãy đọc và dịch quý phái tiếng Việt.)